Pátek 21. května - Plenární přednášky


Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2010; 65 (5): 264.

E-learningový portál Slovenskej lekárskej komory

Meško D., Dragula M., Jurigová M., Turček M.

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovenská lekárska komora, Bratislava, Slovensko

Slovenská lekárska komora (SLK) podala na Ministerstvo zdravotníctva SR návrh projektu a následne získala z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: Tvorba a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov. Projekt vychádza z potreby systémovej koordinácie sústavného vzdelávania slovenských lekárov a zvýšenia dostupnosti a flexibility vzdelávacích aktivít pre nich. Bude k tomu využívať najnovšie technológie vo forme e-learningového portálu, čím sa zvýši dostupnosť a aktuálnosť poskytovaných informácií pre cieľovú skupinu v digitálnej podobe. Internetová stránka pre lekárov s názvom www.i-med.sk, nebude nahrádzať doterajšie spôsoby vzdelávania lekárov, bude ich dopĺňať. Bude to jednoducho ovládateľný moderný nástroj na sústavné vzdelávanie a sebavzdelávanie.

E-learningový portál bude slúžiť ako nástroj: * pre koordináciu vzdelávacích aktivít SLK; * pre vzdelávanie lekárov – časť vzdelávacích aktivít organizovaných SLK bude spracovaná do e-learningovej podoby (textová a audiovizuálna podoba, PowerPointové prezentácie, multimediálne videosekvencie z odborných podujatí); * pre testovanie a prideľovanie kreditov – v rámci e-learningového systému účastníci vzdelávania môžu spracovávať autodidaktické testy, ktoré budú slúžiť na otestovanie ich vedomostí a následne im budú pridelené a evidované kredity; * pre získavanie a výmenu odborných informácií – virtuálna knižnica; * pre prípravu e-learningových článkov napísaných pre e-learningový portál, alebo preložené zahraničné články.

Analýza vstupov do projektu pozostávala z troch čiastkových analýz: 1. Analýza existujúcich portálov pre lekárov na Slovensku a vo svete; 2. Analýza sústavného vzdelávania lekárov na Slovensku; 3. Analýza potrieb lekárov v oblasti ich sústavného vzdelávania. Súčasťou analytickej fázy bola dotazníková akcia o aktuálnom stave digitálneho vzdelávania v medicíne na Slovensku.

E-LEARNING PORTAL OF SLOVAK MEDICAL CHAMBER

Meško D., Dragula M., Jurigová M., Turček M.

Jessenius School of Medicine Comenius University, Martin, Slovak Medical Chamber, Bratislava, Slovakia

Slovak Medical Chamber (SMC) applied a project proposal to Ministry of Health of Slovak Republic and received a non-repayable financial contribution from European Social Fund in Operational Program Education for the project: Formation and implementation of e-learning portal for medical education. Project background was coming from a systemic coordination of continuing education need for Slovak doctors and for an accessibility and flexibility of educational activities for them. The project will apply up-to-date technologies in the form of e-learning portal through which an increased availability and current information for target group in digital form will be provided. Web page www.i-med.sk for doctors will not replace present modes of medical education, it will complement them. Portal will provide user friendly smart tool for continuing education and self-education.

E-learning portal as the tool: * for educational activities coordination of SMC; * for education of doctors – excerpts from educational activities will be prepared in the form of e-learning (text, audio, PowerPoint presentations, multimedial videosequence from scientific events); * for self-testing, testing and credit awarding and evidence; * for the scientific information acquisition and exchange – virtual library; * for the e-learning papers preparation and foreign papers translation.

Entrance analysis of project consisted of from three partial analyses: 1. Analysis of existing medical portal in Slovakia and abroad; 2. Analysis of continuing medical education in Slovakia; 3. Analysis of doctor demands in the area of continuing medical education. A questionnaire about the actual status in the area of digital medical education in Slovakia was a part of entrance analytical phase of project.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek Program

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo 5

2010 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se