Zasedání UEMS (European Union of Medical Specialists)


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 330-331.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Slovinsko, Ljubljana, 15. – 17. října 2009)

Společnost UEMS reprezentuje národní asociace 37 medicínských specializací Evropské unie a přidružených zemí. Jejím hlavním posláním je podporovat volný pohyb lékařů v Evropě a současně zajistit nejvyšší kvalitu poskytované péče. Proto UEMS vytváří doporučené standardy postgraduálního vzdělávání lékařů, včetně kontinuálního vzdělávání, profesního růstu i kontroly kvality poskytované péče, včetně akreditací.

V říjnu 2009 se zasedání konalo ve Slovinsku, v Ljubljani, součástí byla prohlídka psychiatrické kliniky v Mariboru. Slovinsko má v současnosti asi 2 miliony obyvatel. Historicky první psychiatrické oddělení vzniklo v roce 1827 v Ljubljani, první psychiatrická léčebna pak v roce 1881. V současnosti je v provozu 6 psychiatrických nemocnic, většina v severní polovině země. V nemocnicích pracuje celkem 1350 zaměstnanců, z toho je 161 psychiatrů. Na 10 000 obyvatel připadá 6,9 lůžek a v roce 2008 byla obložnost 86%. Průměrná hospitalizace trvá 38 dní a je nejdelší ze všech specializací. V roce 2008 připadalo na jednoho ambulantního psychiatra 19 875 obyvatel.

V současnosti se slovinská psychiatrie potýká s důsledky nově přijatého zákona o psychiatrické péči. V srpnu 2009 byl přijat zákon, který velmi výrazně ovlivňuje terapii duševně nemocných. Existují speciální opatření, která se týkají elektrokonvulzivní terapie (EKT) a dávkování léků. Elektrokonvulzivní terapie ve Slovinsku posledních 20 let neexistuje. Nový zákon stávající situaci petrifikoval: pokud by se snad objevil pacient, pro nějž by byla EKT nezbytná, je třeba mu zařídit hospitalizaci v Chorvatsku či Rakousku. Tomu předchází značné papírování – tedy pokud si pacient nechce EKT zařídit sám a hradit ji plně ze svého. Další omezení se týká dávkování léků. Psychiatr na psychiatrii nesmí překročit doporučenou denní dávku léku. Tak například pro diazepam je to 30 mg denně. Pokud by bylo třeba vyšší denní dávky, pak musí rozhodnout tým 3 psychiatrů, z nichž jeden není zaměstnancem příslušného pracoviště. Slovinští kolegové upřesnili, že pokud by se například na chirurgii ocitl pacient, který by z nějakých důvodů potřeboval třeba 60 mg diazepamu denně, chirurg tuto dávku klidně může dát i bez konzilia.

Pacienti na oddělení mají právo mít mobilní telefon, psát e-maily, posílat a dostávat balíčky atd. Pokud hrozí, že manický pacient mobilním telefonem protelefonuje svoje jmění, může mu být mobil z důvodů „ohrožení svého majetku“ zabaven, ovšem personál vše musí hlásit soudci, soudce přijde, pacienta vyslýchá a pak rozhodne. Kolegové právě měli takový případ v čerstvé paměti a konstatovali, že nejvíce stresující byl pro pacienta výslech soudcem.

Pokud jde o omezení v lůžku, platí, že každé nové omezení se musí písemně hlásit na několik míst: řediteli nemocnice, příbuznému nebo osobě blízké, soudci a tak zvanému koordinátorovi péče (jeho úlohou je celý proces monitorovat a dohlížet nad správností postupů). Jsou-li na oddělení například současně omezeni v lůžku 3 pacienti, personál neustále vyplňuje a posílá hlášení. Tato praxe se setkává s velkou nevolí nejen mezi personálem psychiatrie: příbuzní se zlobí, že musí chodit na poštu, v případě, že je doručovatel nezastihne, soudci jsou zavaleni prací, přičemž si stěžují, že nemají příslušné vzdělání. Postup rovněž zasahuje do pacientova práva na soukromí, vezme-li se v úvahu, kdo všechno je o omezení v lůžku informován. Dále nově existuje nedobrovolná ambulantní péče: například má-li pacient v rámci terapeutického plánu chodit denně na nákup a nechodí, musí jít na nákup povinně (jak to funguje v praxi jsme se nedozvěděli). Když má užívat léky a neužívá je, může to rodinný příslušník nahlásit soudu, soud rozhodne a pak může rodina zavolat záchranku.

Vznikl dojem, že Slovinsko je velmi bohatý stát, když si může dovolit toto vše zaplatit, skutečnost je však jiná. Nejen, že na to nejsou peníze, ale přestože zákon již platí od 12. 8. 2009, neexistuje dostatek koordinátorů (zpravidla sociálních pracovníků), neexistují pravidla pro práci o víkendech, natož taxa, kolik má dostat přivolaný psychiatr ze 150km vzdálené nemocnice jako třetí do konzilia. Delegáti UEMS zformulovali dopis ministru zdravotnictví Slovinska, v němž jej upozornili na to, že je možné, že některé prvky tohoto zákona vedou ve skutečnosti k odepírání regulérní a bezodkladné péče.

Pracovní schůze měla na programu několik bodů. Výbor UEMS navázal užší spolupráci a komunikaci se společnostmi Gamin a Eufami. Cílem této spolupráce je aktivně zohledňovat názory konzumentů péče při přípravě důležitých dokumentů. Definitivně se upřesnila a upevnila forma spolupráce UEMS a EPA, a to v podobě účasti zástupců na zasedáních. Island zcela ukončil spolupráci s UEMS, Kypr a Itálie již 6 let nezaplatily členské příspěvky, Lucembursko sice vzorně platí, ale nevysílá nikdy delegáta. Snaha zapojit Rumunsko a Bulharsko stále vyznívá naprázdno, při osobních kontaktech prezidenti obou národních společností sice potvrdili, že budou spolupracovat, ale na dopisy nereagují. Diskuse se týkala také tématu uznávání kreditů, není jasné, které země uznávají CME a do jaké míry je tato záležitost v dané zemi formalizována. Sekce UEMS zvolila do svého druhého volebního období stávající viceprezidentku Evu Pálovou ze SR.

Pokud jde o dokumenty, toto zasedání bylo velmi produktivní. Prvním schváleným dokumentem bylo stanovisko UEMS týkající se konzultační psychiatrie, kde finálním problémem bylo názvosloví (psychosomatic liason, consultation-liason psychiatry), druhým Biology in psychiatry, na němž se významně podílel Luboš Janů. Třetí schválený dokument Competence-based training in psychiatry je významný a velmi pečlivě připravený, zájemci v něm najdou detailní popis dovedností, jimiž by měl vládnout budoucí psychiatr. Dokument bude v nejbližší době umístěn na: http://www.uemspsychiatry.org. Pokračují práce na dokumentu o stigmatu, psychoterapii, gerontopsychiatrii, do pořadí se dostává téma spolupráce s farmaceutickým průmyslem a omezovací prostředky v psychiatrii.

Příští setkání se bude konat v dubnu ve Stockholmu.

Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Psychiatrické centrum Praha

e-mail: motlova@pcp.lf3.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se