Profesoru Cyrilu Höschlovi je 60 let


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 313.
Kategorie: Osobní zprávy

Profesor MUDr Cyril Höschl, DrSc., a „člen“ britské Královské koleje psychiatrů, oslavil v listopadu šedesáté narozeniny. Prof. Höschl je nejvýznamnějším českým psychiatrem současnosti a osobností, která svou energií a intelektem pomáhala české psychiatrii i celé medicíně překonat období velkých společenských změn a srovnat krok s Evropou a světem. Dr. Richard Balon, dnes profesor psychiatrie na Wayne University v Detroitu, zaslal v r. 1979 do redakce Československé psychiatrie s charakteristickou nadsázkou a jasnozřivostí „laudatio“ na svého kolegu z Výzkumného ústavu psychiatrického „Doktor Höschl třicetiletý“. Je to dávno měřeno vykonanou prací Cyrila Höschla a nezměnilo se nic, chceme-li ten čas měřit změnami v energii, rozsahu a intenzitě zájmů i pronikavé přesnosti soudů dnešního šedesátníka. Před třiceti lety, vzhledem k věku oslavence, i proto, že tehdejší vedoucí redaktor nevěděl o koho se jedná, „laudatio“ redakce neuveřejnila. Dnes je profesor Höschl osobou psychiatrům známou jako brilantní přednášející a učitel, zasvěcený praktik i výzkumník a člověk, který reprezentuje psychiatrii jako volená hlava velkých a prestižních mezinárodních organizací jakými jsou Evropská asociace psychiatrů a Federace evropských medicínských akademií. Široké veřejnosti je známý jako odborník srozumitelně komunikující o odborných i všeobecně významných tématech v médiích od rozhlasu a televize po pravidelné sloupky v týdeníku Reflex. Lidé, kteří ho znají blíže také vědí, že dokáže s hlubokým porozuměním hovořit o hudbě a hudebnících. Muzikologická zasvěcenost prof. Höschla je provázena mimořádným nadáním pro hru na klavír pro potěšení své i přátel. Shrnout jeho životní běh vydá na knihu a není cílem tohoto textu se pokusit o něco, co již podnikli jiní. Pro inspiraci mladším kolegům, kteří profesora Höschla znají již jako ředitele Psychiatrického centra Praha je třeba zmínit, že cesta k jeho současnému postavení stojí na základech práce a úsilí, které naštěstí přinášely oslavenci především radost a posilovaly jeho tvůrčí elán. Svědky takové radostné tvorby jsou knihy Endokrinologie v psychiatrii, Psychiatrie pro praktické lékaře, týmová učebnice Psychiatrie pro specializační přípravu a časopis Psychiatrie, kterému jako šéfredaktor věnuje prof. Höschl po léta mimořádně poctivou a důslednou péči. Jako všemu, co činí.

Duben 1994 - prof. Höschl umí na večeři pozvat filozofy i miliardáře: napravo jsou K. R. Popper a G. Soros.
Obr. 1. Duben 1994 - prof. Höschl umí na večeři pozvat filozofy i miliardáře: napravo jsou K. R. Popper a G. Soros.

Prof. Höschl je osobnost, která se nikdy nenechala ovlivnit prostředím spojeným s nejistotou, váhavostí nebo nedostatkem zdravé sebedůvěry. Díky tomu ho mám spojeného i se situacemi, na které je při jubilejní příležitosti vhodné vzpomenout. Prof. Höschl uskutečňoval některé sny své i sny druhých lidí bez zaváhání. Prolomil tak letité nánosy zakřiknuté izolace. Činil tak jaksi mimochodem. Nezapomenu na to, jak pozval v r. 1994 do Prahy Karla R. Poppera a navrhl legendárnímu přednímu filozofovi vědy, epistemologovi a u nás v tu dobu jen málo známému společenskému mysliteli, udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy. K. Popper s pověstí mrzutého samotáře překvapivě přijel a ukázalo se, že okouzlující starý pán má slabost pro Prahu a T. G. Masaryka.

Prof.Höschl si pod vedením australských domorodců rozšiřuje hudební vzdělání hrou na dechové nástroje.
Obr. 2. Prof.Höschl si pod vedením australských domorodců rozšiřuje hudební vzdělání hrou na dechové nástroje.

Za pozváním bylo zaujetí knihou „ The Brain and its Self“ Karla Poppera a neurofyziologa nobelisty Johna Ecclese, kterou jsme četli koncem osmdesátých let. Pozvat do Prahy k přednáškám jak Poppera tak Ecclese připadlo Cyrilu Höschlovi samozřejmé a jako něco, co stojí přinejmenším za pokus. A že to vyšlo, bylo pro mne ukázkou toho, jak ze zakletého světa let osmdesátých lze vykřesat svět skutečný, ve kterém vzdálené legendy oživnou. Profesor Höschl se skutečnosti nebojí.

Profesor Höschl je ve svých šedesáti letech mladý. Je mimořádnou a inspirující osobností české psychiatrie.

Prof. MUDr. Jan Libiger, DrSc.

e-mail: libigerj@lfhk.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se