Usnesení výboru Psychiatrické společnosti (PS) ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 306-307.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Výbor Psychiatrické společnosti se seznámil s otevřeným dopisem ze dne 9. 8. 2009, který byl zaslán do redakce časopisu Česká a slovenská psychiatrie R. Balonem z USA (nečlen PS) podepsaným 14 členy PS. Dopis nebyl doručen oficiální cestou výboru Psychiatrické společnosti.

Obsah dopisu byl prodiskutován za účasti všech členů výboru se zástupci volební komise, revizní komise i s vedoucím redaktorem časopisu Česká a slovenská psychiatrie.

Výbor vítá jakoukoliv relevantní kritiku a reálné návrhy směřující ke zlepšení činnosti naší společnosti. Domníváme se však, že motivem dopisu není nečinnost PS nebo nějaké znechucení většiny členů. Naopak konstatujeme slušnou aktivitu, relativní úspěšnost a zvyšující se prestiž, kterou si v posledních letech PS vydobyla na mnoha úrovních. Nespokojenost projevilo několik našich členů, kteří dříve žádné připomínky ani návrhy neměli a často jsou více angažováni v jiných odborných společnostech.

Výbor řádně vyhlásil volby do výboru Psychiatrické společnosti ve svých zprávách v prosinci 2008, kdy byla zvolena též volební komise ve složení: doc. MUDr. P. Pavlovský, předseda, prim. MUDr. D. Dvořáková a MUDr. J. Krombolz, členové. Výzva byla ve zprávách opakována v lednu 2009. Návrh na kandidáty bylo možné podat volební komisi do 27. 2. 2009. Volební lístky byly všem členům společnosti rozeslány v březnových zprávách. Do 30. 4. 2009 mohli členové společnosti zasílat volební lístky s označenými maximálně 11 kandidáty volební komisi do sídla společnosti, nebo je vhodit do volební urny během pracovní schůze 6. 5. 2009 do 10 hodin. Všechny tyto informace byly průběžně zveřejňovány na internetové stránce PS: www.ceskapsychiatrie.cz. Volební komise pak hlasy spočítala a výsledky zveřejnila. Žádné námitky nebyly oficiálně proti průběhu voleb podány. Volební lístky, archivované v sekretariátu společnosti, byly opětovně překontrolovány komisí ve složení P. Pavlovský, J. Praško, J. Vevera.

Žádný ze zmíněných orgánů ani členů nezjistil ani v náznaku, že by došlo k nějaké manipulaci s volebními hlasy, nebo že by se děly podezřelé věci naznačující, že výsledek voleb byl zkreslen. Jednoznačně tedy výbor konstatuje, že volby proběhly právoplatně podle stanov ČLS a zvyklostí Psychiatrické společnosti.

Psychiatrická společnost jako člen České lékařské společnosti se stejně jako všechny jiné odborné společnosti ČLS JEP musí řídit stanovami této organizace. Tyto neomezují opakovanou kandidaturu na členství a funkci ve výboru. Tuto volbu výhradně svěřují do rukou voličů a nově zvoleného výboru. Na toto téma dlouhodobě probíhá v ČLS diskuse zvažující výhody i nevýhody tohoto systému. Kompetenci změnit stanovy má ale jen sjezd ČLS, který bude v roce 2011. Téma stanov dosud nebylo nikým z našich členů na posledních valných hromadách ani jiném fóru otevřeno. Výbor bude tuto diskusi iniciovat. Ustanovil pracovní skupinu, která se bude podrobně stanovami ČLS JEP zabývat a navrhne jejich případnou úpravy a vylepšení.

Výbor PS nikdy v minulosti neodmítl osobní návštěvu na svém zasedání jakéhokoliv člena naší společnosti k jakékoliv diskusi. Rozprava o dalším vztahu Psychiatrické společnosti a České lékařské společnosti opakovaně proběhla jak ve výboru, tak i na valných hromadách v rámci sjezdů PS v Brně 2007 a ve Špindlerově Mlýně 2008. Připomínky bylo možno podávat i prostřednictvím naší webové stránky. Zvláště při plenárních schůzích se zúčastnění členové většinově vyslovili pro setrvání v ČLS JEP. Po složitých jednáních s vedením ČLS došlo k faktickému uznání naši servisní spolupráce s Českou psychiatrickou společností, o.s., která má právní subjektivitu. Toto občanské sdružení se stane dle již právoplatně podepsané smlouvy vydavatelem časopisu Česká a slovenská psychiatrie se všemi kompetencemi od 1. 1. 2010. Udělali jsme to proto, že samostatné vydávání časopisu bude z našeho pohledu finančně transparentnější a umožní větší flexibilitu. Námi vytvořené stanovy České psychiatrické společnosti, o.s., počítají s funkcemi budoucí prezident, prezident a odstupující prezident.

Výbor s potěšením konstatuje, že při posledních volbách došlo k podstatnému omlazení jeho členů. Zástupce nově zvolených „mladých“ psychiatrů získal druhou nejvýznamnější funkci ve výboru – funkci vědeckého sekretáře. Již dříve byli výborem pověřeni zastupováním ve významné evropské instituci zabývající se především problematikou vzdělávání v Evropě – UEMS L. Janů a L. Motlová. Výbor hodlá i nadále intenzivně podporovat činnost sekce mladých psychiatrů i mladších kolegů vůbec, od kterých vyšla v poslední době celá řada zajímavých a inovativních aktivit a kteří dosáhli i na mezinárodním poli řadu významných úspěchů ( J. Vevera zorganizoval velmi úspěšný a v zahraničí chválený program pro více než 100 mladých psychiatrů během Světové konference v Praze, A. Nawka byl zvolen prezidentem European Federation of Psychiatric Trainees, V. Kmoch získal cenu za nejlepší poster na kongresu AEP v Madridu 2007, kam byl vyslán PS).

Autorům dopisu doporučujeme, aby se podrobněji seznámili se stanovami ČLS JEP a s činností naší společnosti, aby mohli používat skutečně relevantní údaje. Pakliže jim další osud PS skutečně leží na srdci, pak by bylo vhodné, aby se zapojili jako naši řádní členové konkrétní prací nejlépe v našich sekcích a pracovních skupinách (např. účast v časově velmi náročných aktivitách zaměřených na zlepšení financování našeho oboru by byla velmi vítána) v četných aktuálních projektech, nebo aby navrhli k realizaci projekty nové s vlastní účastí a aby aktivně přispívali do časopisu společnosti. Samozřejmě každý člen má právo kandidovat do volených funkcí podle předem stanovených pravidel.

Výbor oceňuje i pohledy na svou činnost od nečlenů či ze zahraničí. Tyto při neznalosti skutečné aktuální situace mohou být sice částečně zkreslené, ale i inspirující. Cítíme se ale být především vázáni názory, doporučeními a výsledky hlasování našich členů.

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se