Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. září 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 307-308.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Libiger představil poslední verzi vzdělávacího programu s tím, že první kmenový rok bude zaměřen na všeobecnou praxi, uchazeč absolvuje stáže na interně, chirurgii, ARO a dětském lékařství. Tyto obory jsou povinné, proto nebyla MZ ČR přijata snaha prof. Libigera o výměnu některého z oborů za psychiatrii příbuznější neurologii. Druhý rok kmenové praxe by měl vést k získání základních psychiatrických kompetencí jako jsou např. rozhodnutí o přijetí či odmítnutí pacienta, nebo možnost samostatně provádět EKT. Praxe bude probíhat na akutním psychiatrickém zařízení pečujícím o celé spektrum akutních stavů a v akreditovaném ambulantním zařízení. Pokud se týká vzdělání v psychoterapii, je vedle standardního psychoterapeutického výcviku navržena také možnost absolvování psychoterapeutického kurzu v rozsahu 80 hodin + dalších 60 hodin supervidované praxe, včetně vypracování čtyř kazuistik, z toho jedné supervidované. Zkouška po absolvování dvou letech kmenové praxe bude provedena formou testu certifikovaného PS a uznáním kompetencí ze strany supervizora.
 • Předsedou revizní komise byl zvolen ředitel Žižka, dalšími členy jsou prof. Kratochvíl a dr.  Anders.
 • Výbor PS se zabýval situací vzniklou po zveřejnění tzv. Otevřeného dopisu Psychiatrické společnosti a širší psychiatrické veřejnosti. Výbor PS konstatuje, že otevřený dopis nebyl doručen oficiální cestou, a proto dr. Anders na dopis odpoví až poté, co mu bude doručen oficiální cestou, včetně podpisů. Pak nic nebrání v jeho uveřejnění v České a slovenské psychiatrii. V reakci na dopis se výbor PS zabýval transparentností a objektivitou voleb do výboru PS. Doc. Pavlovský referoval o organizaci a průběhu voleb, které proběhly zcela dle volebního řádu stanov ČLS JEP. Přesto výbor PS doporučuje ustanovení komise, která by podrobně prostudovala stanovy ČLS a vypracovala případný návrh změny volebního řádu, který následně bude předložen předsednictvu ČLS k projednání. Komise bude pracovat ve složení prim. Rektor – předseda, doc. Praško a dr. Doubek. Návrh bude rovněž uveřejněn na webových stránkách společnosti k široké diskusi. Byly projednány návrhy na další ochranu hlasovacích lístků. Pro úplné rozptýlení pochyb ohledně regulérnosti voleb byla provedena kontrola hlasovacích lístků, kterou provedli doc. Pavlovský, dr. Vevera a doc. Praško. Jmenovaní konstatovali, že nebylo nalezeno nic, co by svědčilo o jakékoli manipulaci s hlasovacími lístky.
 • O současné situaci v pedopsychiatrii informovali prof. Drtílková, dr. Paclt, dr. Dudová, prof.  Hrdlička a prim. Čihák. Informovali o vztazích mezi sekcí dětské a dorostové psychiatrie a Asociací dětských a dorostových psychiatrů. Výbor Psychiatrické společnosti vyjádřil plnou podporu činnosti sekce dětské a dorostové psychiatrie.
 • Dr. Anders informoval o podepsání smlouvy o předání práv k časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Aktuálně probíhají jednání o podmínkách smlouvy s nakladatelstvím Galén, předmětem jednání jsou především podmínky odpovědnosti za případnou ztrátu časopisu. Výbor PS souhlasí se snížením periodicity časopisu na 6 čísel ročně a vyzývá členskou základnu k publikování v časopise.
 • Doc. Vevera pozve na příští schůzi výboru zástupce všech součástí psychiatrické péče a vyzve je ke spolupráci ve skupině zpracovávající návrhy nových pojistných kódů.
 • Řed. Bašný informoval o posledním jednání mezirezortní komise, které bylo zaměřeno na destigmatizaci psychiatrie. Výbor vyzývá přednosty psychiatrických zařízení, aby do komise jmenovali nového zástupce.
 • Prof. Raboch informoval o průběhu příprav konference v Karlových Varech. Na Cenu výboru PS se přihlásili tři zájemci. Na sjezdu bude vyhlášena také Kuffnerova cena.
 • Výbor PS vyslovil záštitu nad konferencí biologické psychiatrie v Luhačovicích, doc. Hosák dle dohody poslal zprávu o průběhu konference.
 • Prof. Raboch informoval, že na kritiku dr. Jarolímka ohledně koncepce oboru odpověděli řed. Bašný a prof. Raboch ve Zdravotnických novinách.
 • Výběrového řízení zdravotní pojišťovny MÉDIA na poskytování ústavní psychiatrické péče se za Psychiatrickou společnost zúčastní prim. MUDr. Irena Zrzavecká.
 • Prim. Rektor spolupracuje se společností Guarant na návrhu a finančním rozpočtu pro vytvoření databáze členů PS, důraz bude kladen zejména na elektronickou komunikaci. Prim. Rektor dále spolupracuje na změně grafické úpravy stránek společnosti. Výbor PS souhlasí s přizváním ke spolupráci také dr. Doubka a dr. Nawku.
 • Semináře k zavedení ICF klasifikace (Projekt MPSV invalidita) se za Psychiatrickou společnost zúčastní MUDr. Pavel Baudiš, CSc., a MUDr. Petra Uhlíková. Prof. Raboch vyzývá k účasti i další zájemce, zmíněni byli prof. Papežová a dr. Nawka.
 • Prof. Raboch informoval, že budou zahájeny přípravy konference PS ve Špindlerově Mlýně. Je možné předkládat návrhy motta konference.
 • Schůze vládních expertů EU se v červnu zúčastnil dr. Pěč, zpráva je k dispozici u prof. Rabocha. Prof. Höschl projedná s dr. Pěčem další zastupování.
 • Zasedání německé PS se zúčastní prof. Češková a prof. Höschl.
 • Dr. Kebza (SZÚ) zve k účasti na tiskové konferenci v rámci Světového dne duševního zdraví, které se bude konat dne 7. 10. 2009 v 10:00 hodin. Za PS účast zajistí prof. Höschl.
 • Novými členy PS se stali: MUDr. Knetlová Vilma, PL Jihlava, MUDr. Holendová Jana, DPL Opařany, MUDr. Černý Martin, PK Praha, MUDr. Viktorová Ludmila, DPL Opařany, MUDr. Brázdilová Jana, PL Bohnice, PhDr. Unger David, PL Havlíčkův Brod, MUDr. Borovanský Vladislav, PA Roudnice nad Labem, MUDr. Augustin Petr, PL Opava, MUDr. Prokeš Michal, PL Jihlava, MUDr. Šturma Jaroslav, Dětské centrum Paprsek, PhDr. Mgr. Karlický Michal, ÚP Opava, PhDr. Oral Ivo, NsP Nový Jičín.
 • Předsedou příští vědecké schůze PS 7. 10. 2009 bude dr. Doubek.
 • Úhrada členských příspěvků: Pokud jste zatím neuhradili členské příspěvky do organizačních složek ČLS JEP, obdržíte složenku na úhradu členských příspěvků v polovině září 2009. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností, kontaktujte, prosím, paní Gebrovou, členská evidence ČLS JEP, telefon: 224 26 62 16; fax: 224 26 62 12

Zapsal doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se