Úvodní slovo vedoucího redaktora


Autoři: Andres;  Martin
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 240.
Kategorie: Úvodník

Úvodní slovo vedoucího redaktora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé a čtenáři,

dovolte, abych vás pozdravil u příležitosti nového roku 2010 a popřál vám všem pevné zdraví, mnoho radosti, úspěchů v zaměstnání i soukromém životě.

Kromě přání bych vám rád na tomto místě zcela výjimečně sdělil několik zásadních informací, které se týkají časopisu, který právě držíte v rukou. Jistě jste si všimli, že toto vydání vzniklo sloučením tří běžných čísel. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP po delším váhání na svém jednání rozhodl o vydání tohoto tzv. trojčísla na základě rozboru finanční situace časopisu, jež dle průběžného vyúčtování hrozí další finanční ztrátou. Tím, že jsou čísla spojena, dochází k úsporám finančních nákladů, aby byla hrozící ztráta minimalizována. Jak jistě víte, nezanedbatelnou součástí financování našeho a většiny obdobných odborných periodik je tzv. inzerce sponzorů. Bohužel, současná ekonomická situace se projevuje také v oblasti snižování nákladů na reklamu, kam zmíněné sponzorské aktivity patří. Negativní finanční bilance nás postihla již v minulosti a vzniklá ztráta byla v minulých letech vždy hrazena z rozpočtu Psychiatrické společnosti Nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP. Na tomto místě je třeba poděkovat výboru Psychiatrické společnosti, že ani v předchozích letech, kdy byla ztráta nezanedbatelná, neponechal časopis bez prostředků, dokonce podpořil možnost odměny recenzentům a zajistil tak plynulý chod redakčních prací.

Pro příští ročník připravujeme revoluční změnu, kdy se po dlouhých, téměř tři roky trvajících jednáních představitelů výboru Psychiatrické společnosti, podařilo dojednat a smluvně ošetřit změnu nakladatele časopisu. Na vysvětlenou, časopis zůstává i nadále pod vydavatelskými křídly České lékařské společnosti JEP, ale realizaci vydávání, tj. inzertní, výrobní a nakladatelskou činnost bude zajišťovat společnost Galén. Vybraná společnost je zárukou profesionálního přístupu a především vynikající znalosti prostředí lékařských časopisů a literatury. Čtenáři tuto změnu poznají nejen v grafické změně obalu a textu na stránkách, ale i v počtu vydávaných čísel. Výbor společnosti schválil redukci počtu čísel na šest. Všichni, kteří se na celém procesu podílejí jsou přesvědčeni, že změna povede ke zkvalitnění obsahové a grafické stránky časopisu a také k vyrovnání finanční situace našeho již více než stoletého periodika.

Rád bych vás také na tomto místě vyzval, abyste i nadále přispívali svými studiemi, kazuistikami, odbornými postřehy, zprávami z různých setkání a odborných akcí nebo prostými informacemi o tom, co jste viděli nebo četli. Jedině tak můžeme zvýšit kvalitu a zajímavost našeho časopisu ku prospěchu celého oboru psychiatrie.

Na shledanou s vámi v „novém“ časopise se těší

MUDr. Martin Anders, Ph.D.,

vedoucí redaktor


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se