Úvodní slovo vedoucího redaktora


Autoři: Andres;  Martin
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 240.
Kategorie: Úvodník

Úvodní slovo vedoucího redaktora

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé a čtenáři,

dovolte, abych vás pozdravil u příležitosti nového roku 2010 a popřál vám všem pevné zdraví, mnoho radosti, úspěchů v zaměstnání i soukromém životě.

Kromě přání bych vám rád na tomto místě zcela výjimečně sdělil několik zásadních informací, které se týkají časopisu, který právě držíte v rukou. Jistě jste si všimli, že toto vydání vzniklo sloučením tří běžných čísel. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP po delším váhání na svém jednání rozhodl o vydání tohoto tzv. trojčísla na základě rozboru finanční situace časopisu, jež dle průběžného vyúčtování hrozí další finanční ztrátou. Tím, že jsou čísla spojena, dochází k úsporám finančních nákladů, aby byla hrozící ztráta minimalizována. Jak jistě víte, nezanedbatelnou součástí financování našeho a většiny obdobných odborných periodik je tzv. inzerce sponzorů. Bohužel, současná ekonomická situace se projevuje také v oblasti snižování nákladů na reklamu, kam zmíněné sponzorské aktivity patří. Negativní finanční bilance nás postihla již v minulosti a vzniklá ztráta byla v minulých letech vždy hrazena z rozpočtu Psychiatrické společnosti Nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP. Na tomto místě je třeba poděkovat výboru Psychiatrické společnosti, že ani v předchozích letech, kdy byla ztráta nezanedbatelná, neponechal časopis bez prostředků, dokonce podpořil možnost odměny recenzentům a zajistil tak plynulý chod redakčních prací.

Pro příští ročník připravujeme revoluční změnu, kdy se po dlouhých, téměř tři roky trvajících jednáních představitelů výboru Psychiatrické společnosti, podařilo dojednat a smluvně ošetřit změnu nakladatele časopisu. Na vysvětlenou, časopis zůstává i nadále pod vydavatelskými křídly České lékařské společnosti JEP, ale realizaci vydávání, tj. inzertní, výrobní a nakladatelskou činnost bude zajišťovat společnost Galén. Vybraná společnost je zárukou profesionálního přístupu a především vynikající znalosti prostředí lékařských časopisů a literatury. Čtenáři tuto změnu poznají nejen v grafické změně obalu a textu na stránkách, ale i v počtu vydávaných čísel. Výbor společnosti schválil redukci počtu čísel na šest. Všichni, kteří se na celém procesu podílejí jsou přesvědčeni, že změna povede ke zkvalitnění obsahové a grafické stránky časopisu a také k vyrovnání finanční situace našeho již více než stoletého periodika.

Rád bych vás také na tomto místě vyzval, abyste i nadále přispívali svými studiemi, kazuistikami, odbornými postřehy, zprávami z různých setkání a odborných akcí nebo prostými informacemi o tom, co jste viděli nebo četli. Jedině tak můžeme zvýšit kvalitu a zajímavost našeho časopisu ku prospěchu celého oboru psychiatrie.

Na shledanou s vámi v „novém“ časopise se těší

MUDr. Martin Anders, Ph.D.,

vedoucí redaktor


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se