Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. prosince 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 309-310.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Raboch zhodnotil realizovanou konferenci v Karlových Varech jako úspěšnou, zdůraznil význam jejího konání pro psychiatrii v Karlovarském kraji.
 • Dr. Doubek informoval výbor PS o přípravách konference PS ve Špindlerově Mlýně v r. 2010. Termínem pro přihlášení sympozií bude konec ledna 2010, dr. Doubek rozešle sekcím PS výzvu k účasti na konferenci.
 • Prof. Raboch bude jednat s dr. Hroboněm o možné spolupráci s jeho poradenskou firmou v zájmu strategie rozvoje psychiatrické péče v ČR.
 • Dr. Anders informoval výbor PS o aktuální situaci s časopisem Česká a slovenská psychiatrie. Smlouva se společností Galén je před finálním dopracováním a nic by nemělo bránit jejímu podepsání. Prim. Rektor předložil návrh výše předplatného (45,- Kč pro člena společnosti za jedno číslo, pro nečleny základní předplatné 520,-Kč za 6 čísel). Informace o proběhlých změnách ve vydávání časopisu budou vloženy do 1. čísla časopisu roku 2010.
 • Pracovní skupina pod vedením prim. Rektora průběžně pracuje na inovaci stanov PS ČLS JEP a ČPS. Informace o vztazích PS ČLS JEP A ČPS a účelu existence ČPS jako servisní organizace PS ČLS JEP bude dána na web společnosti. Prof. Češková upozornila na potřebu ve vznikajících stanovách rozlišit druh členství v odborné společnosti pro lékaře psychiatry a ostatní (nelékaře, zaměstnance firem apod.).
 • Prof. Raboch informoval o uskutečněném semináři věnovaném problematice nového uznávání invalidizace v roce 2010. Dr. Baudiš, který se semináře zúčastnil, sestaví pracovní skupinu pro vytvoření postupů uznávání invalidizace k psychiatrii. Novinkou pro uznání invalidity bude nezbytné uvedení míry poškození zdraví prostřednictvím psychiatrických škál.
 • Za členy akreditační komise pro psychiatrii MZd ČR byli navrženi a výborem schváleni prof. Raboch, prim. Rektor, prof. Češková, ředitel Žižka a prof. Libiger.
 • Prof. Raboch informoval výbor PS o nabídce uspořádat konferenci WPA v Praze v roce 2011. Prof. Raboch byl výborem PS pověřen k dalšímu jednání ohledně případného konání konference v Praze. O jednáních bude prof. Raboch členy výboru PS průběžně informovat.
 • Vzhledem ke změně vzdělávání v oblasti psychoterapie od příštího roku IPVZ Praha zajistí kurz psychoterapeutické minimum v prvním pololetí roku 2010. Od druhého pololetí 2010 bude vzdělávání v psychoterapii probíhat podle nových pravidel. Doc. Praško a prim. Rektor vypracují program pro akreditovaný kurz psychoterapie.
 • Pořadatelé žádají výbor PS o záštitu nad konferencemi KBT Kroměříž 2010 a Biologické psychiatrie Jihlava 2010. Výbor PS souhlasí za splnění podmínek ve vztahu ke svým smluvním partnerům.
 • Doc. Přikryl informoval výbor o úmyslu firmy GlaxoSmithKline stáhnout z trhu tbl. Seroxat 30mgx30tbl, výbor PS proti tomu nemá námitek
 • Výbor PS souhlasil s návrhem registračních listů k výkonům 36021, 36022, 36023 v pedopsychiatrii.
 • Dr. Anders osloví garanty jednotlivých guidelinů PS ČLS JEP, aby aktualizované verze jednotlivých guidelinů mohly být umístěny na web společnosti.
 • Doc. Přikryl zajistí aktualizaci databáze výboru PS pro ČLS JEP.
 • Doc. Praško požádal výbor o podporu v úsilí týkající se vytvoření dětského psychiatrického oddělení ve FN Olomouc, výbor PS vznik zařízení podporuje.
 • Řed. Bašný upozornil na situaci, kdy rychlá záchranná služba (RZS) v Praze odmítá převozy akutních psychiatrických pacientů z ambulancí na lůžková oddělení. Výbor PS podporuje řed. Bašného v jednání s RZS.
 • Prof. Papežová informovala o vytvoření skupiny pro ICD klasifikaci.
 • Předsednictvím pracovních schůzí byli v r. 2010 pověřeni: únor (doc. Praško), březen (řed. Bašný); úvodníky časopisu napíší: leden (prof. Raboch a dr. Anders), březen (doc. Praško), květen (prof. Papežová).
 • Novými členy společnosti PS se stávají MUDr. Tereza Hynková, PCP Praha, MUDr. Kateřina Felixová, PL Bohnice, PharmDr. Helena Rösslerová, Lundbeck, MUDr. Richard Hányš, Lundbeck
 • Příští schůze výboru PS se bude konat 13. 1. 2010 od 11:00 hodin.

Zapsal doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se