Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. prosince 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 309-310.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Raboch zhodnotil realizovanou konferenci v Karlových Varech jako úspěšnou, zdůraznil význam jejího konání pro psychiatrii v Karlovarském kraji.
 • Dr. Doubek informoval výbor PS o přípravách konference PS ve Špindlerově Mlýně v r. 2010. Termínem pro přihlášení sympozií bude konec ledna 2010, dr. Doubek rozešle sekcím PS výzvu k účasti na konferenci.
 • Prof. Raboch bude jednat s dr. Hroboněm o možné spolupráci s jeho poradenskou firmou v zájmu strategie rozvoje psychiatrické péče v ČR.
 • Dr. Anders informoval výbor PS o aktuální situaci s časopisem Česká a slovenská psychiatrie. Smlouva se společností Galén je před finálním dopracováním a nic by nemělo bránit jejímu podepsání. Prim. Rektor předložil návrh výše předplatného (45,- Kč pro člena společnosti za jedno číslo, pro nečleny základní předplatné 520,-Kč za 6 čísel). Informace o proběhlých změnách ve vydávání časopisu budou vloženy do 1. čísla časopisu roku 2010.
 • Pracovní skupina pod vedením prim. Rektora průběžně pracuje na inovaci stanov PS ČLS JEP a ČPS. Informace o vztazích PS ČLS JEP A ČPS a účelu existence ČPS jako servisní organizace PS ČLS JEP bude dána na web společnosti. Prof. Češková upozornila na potřebu ve vznikajících stanovách rozlišit druh členství v odborné společnosti pro lékaře psychiatry a ostatní (nelékaře, zaměstnance firem apod.).
 • Prof. Raboch informoval o uskutečněném semináři věnovaném problematice nového uznávání invalidizace v roce 2010. Dr. Baudiš, který se semináře zúčastnil, sestaví pracovní skupinu pro vytvoření postupů uznávání invalidizace k psychiatrii. Novinkou pro uznání invalidity bude nezbytné uvedení míry poškození zdraví prostřednictvím psychiatrických škál.
 • Za členy akreditační komise pro psychiatrii MZd ČR byli navrženi a výborem schváleni prof. Raboch, prim. Rektor, prof. Češková, ředitel Žižka a prof. Libiger.
 • Prof. Raboch informoval výbor PS o nabídce uspořádat konferenci WPA v Praze v roce 2011. Prof. Raboch byl výborem PS pověřen k dalšímu jednání ohledně případného konání konference v Praze. O jednáních bude prof. Raboch členy výboru PS průběžně informovat.
 • Vzhledem ke změně vzdělávání v oblasti psychoterapie od příštího roku IPVZ Praha zajistí kurz psychoterapeutické minimum v prvním pololetí roku 2010. Od druhého pololetí 2010 bude vzdělávání v psychoterapii probíhat podle nových pravidel. Doc. Praško a prim. Rektor vypracují program pro akreditovaný kurz psychoterapie.
 • Pořadatelé žádají výbor PS o záštitu nad konferencemi KBT Kroměříž 2010 a Biologické psychiatrie Jihlava 2010. Výbor PS souhlasí za splnění podmínek ve vztahu ke svým smluvním partnerům.
 • Doc. Přikryl informoval výbor o úmyslu firmy GlaxoSmithKline stáhnout z trhu tbl. Seroxat 30mgx30tbl, výbor PS proti tomu nemá námitek
 • Výbor PS souhlasil s návrhem registračních listů k výkonům 36021, 36022, 36023 v pedopsychiatrii.
 • Dr. Anders osloví garanty jednotlivých guidelinů PS ČLS JEP, aby aktualizované verze jednotlivých guidelinů mohly být umístěny na web společnosti.
 • Doc. Přikryl zajistí aktualizaci databáze výboru PS pro ČLS JEP.
 • Doc. Praško požádal výbor o podporu v úsilí týkající se vytvoření dětského psychiatrického oddělení ve FN Olomouc, výbor PS vznik zařízení podporuje.
 • Řed. Bašný upozornil na situaci, kdy rychlá záchranná služba (RZS) v Praze odmítá převozy akutních psychiatrických pacientů z ambulancí na lůžková oddělení. Výbor PS podporuje řed. Bašného v jednání s RZS.
 • Prof. Papežová informovala o vytvoření skupiny pro ICD klasifikaci.
 • Předsednictvím pracovních schůzí byli v r. 2010 pověřeni: únor (doc. Praško), březen (řed. Bašný); úvodníky časopisu napíší: leden (prof. Raboch a dr. Anders), březen (doc. Praško), květen (prof. Papežová).
 • Novými členy společnosti PS se stávají MUDr. Tereza Hynková, PCP Praha, MUDr. Kateřina Felixová, PL Bohnice, PharmDr. Helena Rösslerová, Lundbeck, MUDr. Richard Hányš, Lundbeck
 • Příští schůze výboru PS se bude konat 13. 1. 2010 od 11:00 hodin.

Zapsal doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se