17. sjezd Evropské federace mladých psychiatrů - EFPT


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 324-326.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Velká Británie, Cambridge, 8. – 11. července 2009)

Stalo se již tradicí, že začátkem léta se v jedné z evropských zemí koná největší setkání mladých psychiatrů pod taktovkou organizace EFPT - European Federation of Psychiatric Trainees. Letos již po sedmnácté si tuto událost v historickém univerzitním městě Cambridge nenechalo ujít rekordních 74 delegátů z 31 států Evropy (včetně nováčků z Izraele, Moldavska, Srbska a Ukrajiny).

Organizace EFPT, která v roce 2010 dosáhne pomyslné hranice dospělosti, je nejdéle fungujícím a zároveň nejvlivnějším uskupením mladých psychiatrů vůbec. První setkání této organizace proběhlo již v roce 1993 v Utrechtu v Nizozemí. Mlhavé představy tehdejších zakladatelů se ve své plné kráse začínají reálně zhmotňovat až v poslední době. Z EFPT se v průběhu let stal spolehlivý a vlivný hráč, který se své principy snaží prosadit těsnou spoluprací s dalšími mezinárodními organizacemi jako jsou European Union of Medical Specialists (UEMS), European Psychiatric Association (EPA), World Psychiatric Association (WPA) atd.

Clare College a King’s College Chapel.
Obr. 1. Clare College a King’s College Chapel.

Za své základní principy EFPT považuje harmonizaci postgraduálního studia v psychiatrii a napomáhání vzniku organizací sdružující mladé psychiatry v jednotlivých evropských státech. Ideovým posláním této organizace je předpoklad, že zdokonalení postgraduální přípravy psychiatrů pomocí neustálé výměny názorů a zkušeností povede v konečném důsledku ke zlepšení péče o samotného pacienta.

Sjezd má každoročně relativně konzistentní strukturu sestávající jak z odborného, tak ze společenského programu a jinak tomu nebylo ani tentokrát. V zásadě můžeme mluvit o dnu zahajovacím, po dobu kterého se delegáti seznamují jednak se samotnou organizací, s její strukturou, historií a hlavními cíli a jednak mezi sebou navzájem.

Delegáti 17. sjezdu EFPT před Clare College v Cambridge.
Obr. 2. Delegáti 17. sjezdu EFPT před Clare College v Cambridge.

Zasedání otevřel úvodním přivítáním Amit Malik (současný prezident EFPT) z Velké Británie, po kterém následovaly krátké příspěvky Stephanie Colin z Francie o fungování organizace, Kajsy Norström (bývalého prezidenta EFPT) ze Švédska o historii EFPT a Alexandra Nawky (generálního tajemníka EFPT) z České republiky o spolupráci EFPT s dalšími relevantními organizacemi.

Odpolední program byl vyplněn převážně zprávami jednotlivých zemí o aktivitách národních organizací a problémech, se kterými se v těchto zemích mladí psychiatři potýkají. Clare Oakley z Velké Británie v zajímavém sdělení o předatestační přípravě v Evropě, čerpajíc z výsledků krátkého průzkumu na posledním sjezdu EFPT v Göteborgu, podala souhrnný a výstižný obraz o současném stavu problematiky.

V odpoledních hodinách se pak konala prohlídka města Cambridge, sestávající převážně z putování mezi jednotlivými „college“ a doprovázená výkladem pohnuté historie. Zde možno dodat, že přechodným domovem většiny účastníků a současně kongresovým centrem tohoto sjezdu se stala Clare College. Kdo zažil kouzlo těchto starobylých kolejí nám dá jistě za pravdu, že místo tak prostoupené mystickou atmosférou a významnou historií přímo láká ke studiu či bádání. Večer jsme ještě stihli přípitek s vedoucím neurovědního centra Univerzity v Cambridge profesorem Peterem Jonesem na jednom z mnoha krásných míst u městského kanálu posetého tradičními pramicemi.

Druhý den, takzvaný akademický, se nesl ve znamení přednášek významných britských psychiatrů a na ně navazujících „working groups“ – pracovních skupin. Peter Jones zahájil sérii přednášek příspěvkem „Jak dělat výzkum inovativně” o procesu aplikace vědeckých poznatků do praxe řízené tržními mechanismy. Robin M. Murray - oceňovaný profesor psychiatrie z Maudsley institutu a London Univerzity, shrnul ve své přednášce „Příčiny psychózy - z ulice ke striatu” současné poznatky o etiopatogenezi psychózy. Femi Oyebode - profesor psychiatrie Queen Elizabeth Psychiatric Hospital, mluvil o etických aspektech „Klinické zodpovědnosti v atmosféře nedůvěry”. Profesor Dinesh Bhugra - prezident Royal College of Psychiatrists z Institutu duševního zdraví a kulturní diverzity London Univerzity, navázal tématem „Profesionalismus v 21. století” a na závěr vystoupila Joan Marsh z Wiley-Blackwell publishing s praktickými radami pro začínající vědce s názvem „Jak publikovat”.

Jednou z mnoha pracovních skupin, do které se mohli delegáti odpoledne po přednáškách zařadit, byla tzv. CBT „Competency Based Training“, což lze přeložit jako „Předatestační příprava založená na kompetencích“. Na úvod vystoupil Dr. Andy Brittlebank se svojí prezentací o vývoji evropské koncepce pro kvalifikaci v psychiatrii. Skupina 24 mladých psychiatrů ze 16 různých zemí posuzovala a připomínkovala dokument, který vznikl v dubnu 2007 ve spolupráci s Evropskou psychiatrickou radou (European Board of Psychiatry). Dokument je doporučením s detailním popisem výukových metod a způsobů jejich vyhodnocování během kvalifikační přípravy v psychiatrii. Doporučení rozeznává sedm lékařských rolí, tzv. kompetencí, a zahrnuje: psychiatrického znalce, informátora, spolupracovníka, manažera, zdravotnického advokáta, vědce a odborníka v jedné osobě. Každá lékařská role je přesně definována, rozdělena na klíčové a podpůrné kompetence, které lze určitým způsobem vyučovat a specificky testovat. Cílem všech našich pracovních skupin bylo nalézt jednotné funkční východisko, usnadňující proces kvalifikační přípravy a její hodnocení. Skupina si byla vědoma potřeby najít rovnováhu mezi stanovením smysluplného doporučení a rizikem přehnaného nařizování. Další práce skupiny v mezidobí bude probíhat formou komunikace členů přes yahoogroups až do příštího setkání v roce 2010 v Chorvatsku.

Třetí den delegáti pokračovali činnostmi v pracovních skupinách a připravovali prohlášení, neboli tzv. „statementy“, které jsou po schválení valnou hromadou zaneseny do manuálu EFPT. Tato prohlášení pak slouží jako hlavní nástroj, kterým se EFPT snaží prosazovat svoje názory a myšlenky při komunikaci s jinými mezinárodními či národními organizacemi. Na výběr byla tentokrát celá řada těchto pracovních skupin: Dětská a adolescentní psychiatrie; Výzkum; Zakládání národních organizací mladých psychiatrů; Informační technologie; Pracovní podmínky; Výměnné pobyty; Psychoterapie; Revize stávajících prohlášení EFPT. Úspěchem výzkumné pracovní skupiny byl dopis editorovi publikovaný Sameerem Jauharem z Velké Británie v dubnovém čísle časopisu Lancet (vol. 373, April 11, 2009) jako komentář meta-analýzy Stefana Leuchta a kolektivu. Dopis se odvolává na průzkum preskripční zvyklosti 208 evropských mladých psychiatrů, kteří z 96 % preferují atypická antipsychotika z důvodu účinnosti v akutní léčbě psychóz, což je v rozporu s výsledky meta-analýzy, kde nevychází rozdíl v účinnosti mezi první a druhou generací antipsychotik. V následujícím období se výzkumná skupina rozhodla zaměřit na aktuální téma ovlivňování rozhodování mladých psychiatrů farmaceutickými firmami.

Ve vývěskové sekci bylo cílem každé z delegovaných zemí vtipným a nápaditým způsobem seznámit ostatní s aktuální situací a úskalími kvalifikace v psychiatrii dané země. Výhercem sekce se stala Česká republika reprezentovaná dr. Nawkou (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN) a dr. Šóšem (Psychiatrické centrum Praha). Poster je k dispozici na stránkách Psychiatrické společnosti ČLS JEP www.ceskapsychiatrie.cz v části Sekce mladých psychiatrů.

Páteří posledního dne pak byla valná hromada se všemi náležitostmi, od prezentací zachycující aktivitu organizace v posledním roce, přes schvalování akčního plánu organizace či závěrů pracovních skupin, až po volby vedení organizace na další období.

To nejdůležitější, že se 19. setkání EFPT uskuteční v roce 2011 v Praze, bylo jasné poté, co v závěrečných prezidentských volbách zvítězil dr. Alexander Nawka, čímž získal pro Psychiatrickou společnost ČLS JEP a zvláště pak pro Sekci mladých psychiatrů významné ocenění a příležitost zorganizovat sjezd této organizace v roce 2011 v České republice.

V úplném závěru nás všechny Dr. Nikolina Jovanovič pozvala na 18. setkání EFPT, které se bude konat v červnu 2010 v Chorvatsku. Věříme, že Česká republika bude v Chorvatsku zastoupena ještě početnější delegací, aby získala nezbytné zkušenosti před přípravou sjezdu v Praze.

Závěrem bychom rádi poděkovali za bezproblémový průběh právě skončeného sjezdu lokální britské organizaci v čele s Clare Oakley, která byla na toto setkání velmi pečlivě připravena. Neradostnou událostí po skončení sjezdu bylo, že několik delegátů si domů, kromě mnoha příjemných zážitků, přineslo i virus prasečí chřipky. Nyní již můžeme s jistotou říct, že se naštěstí všichni takto postižení bez následků uzdravili.

V případě, že se chcete o organizaci EFPT dozvědět více, můžete navštívit její stránky www.efpt.eu nebo napsat na email nawka@seznam.cz.

Autoři Alexander Nawka a Peter Šóš děkují Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Grantové agentuře ČR (309/09/H072) za poskytnutí cestovních grantů.

MUDr. Alexander Nawka

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

e-mail: nawka@seznam.cz

MUDr. Peter Šóš

Psychiatrické centrum Praha


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se