Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 7. října 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 308-309.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Úvodem jednání výboru PS byla krátce diskutována situace vzniklá zveřejněním tzv. Otevřeného dopisu Psychiatrické společnosti a širší psychiatrické veřejnosti. Výbor PS schválil usnesení jako reakci na Otevřený dopis s tím, že oba texty budou otištěny v následujícím čísle časopisu Česká a slovenská psychiatrie.
 • Výbor PS vzal na vědomí zprávu doc. Přikryla o přípravě programu pracovních schůzí na rok 2010 s tím, že definitivní program bude schválen na následující schůzi.
 • Prof. Raboch informoval o podrobném programu konference PS, která se bude konat počátkem listopadu v Karlových Varech. Předpokládá se přítomnost až 500 účastníků. V rámci konference proběhne valná hromada PS; pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána písemně všem členům společnosti a současně bude umístěna na její webové stránce.
 • Doc. Přikryl oznámil, že 15. česko–slovenský psychiatrický sjezd se bude konat v polovině října 2011 v Brně. Prof. Češková bude oficiálním zástupcem PS na 14. česko–slovenském psychiatrickém sjezdu, který je naplánován na prosinec 2009 ve slovenských Tálech.
 • Sjezd PS ve Špindlerově Mlýně se bude konat ve dnech 10.–14. 6. 2010. Předsedou vědeckého výboru je dr. Doubek, předsedou organizačního výboru prim. Rektor a prim. Zrzavecká. Výbor PS odsouhlasil motto pro konferenci ve Špindlerově Mlýně – „Duševní poruchy a kvalita péče“. Výbor PS uvažuje o vypsání ceny pro novináře publikující o problematice psychiatrie.
 • Předseda sekce dětské a dorostové psychiatrie PS prim. Čihák informoval o současné situaci v pedopsychiatrii vzniklé snahou části pedopsychiatrů sdružených v ADDP založit samostatnou odbornou společnost. Výbor PS se jednomyslně usnesl, že pedopsychiatrická sekce zůstává nadále součástí Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor PS vždy podporoval a bude podporovat oprávněné požadavky oboru pedopsychiatrie na zlepšení ohodnocení nákladnější péče v pedopsychiatrii. Výbor PS ani výbor pedopsychiatrické sekce PS nebudou bránit případnému vzniku samostatné Dětské psychiatrické společnosti v rámci ČLS JEP. Prof. Raboch informoval o žádosti předsedy ADDP dr. Matýse konzultovat s předsedou výboru PS situaci v pedopsychiatrii. Na jeho požadavek odpoví předseda prof. Raboch s tím, že za výbor společnosti se schůzky s dr. Matýsem zúčastní doc. Přikryl.
 • Jednání o spolupráci mezi ČLK a odbornými společnostmi se za PS zúčastní řed. Bašný.
 • Letošní ztráta časopisu Česká a slovenská psychiatrie se pohybuje ve výši cca 160 000 Kč. V reakci na tuto skutečnost výbor PS navrhuje redukci plánovaných letošních čísel, aby se předešlo případnému nárůstu ztráty. V tomto roce tedy vyjde pouze šest čísel České a slovenské psychiatrie. Stanovisko výboru předloží nakladateli šéfredaktor časopisu dr. Anders. Ten rovněž informoval výbor PS o jednání s nakladatelstvím Galén. I když je třeba dořešit otázku výše předplatného časopisu, výbor se usnesl, že členské příspěvky pro příští rok se zvyšovat nebudou.
 • Prim. Rektor informoval o finanční situaci PS s tím, že připraví zprávu o finančním hospodaření, která bude přednesena na konferenci v Karlových Varech. Výbor PS uvažuje o profesionalizaci sekretariátu PS ve spolupráci se společností Guarant.
 • Doc. Vevera byl pověřen úkolem vytvořit pracovní skupinu zabývající se návrhy nových pojistných kódů v psychiatrii.
 • Prim. Rektor informoval o dvou konkurenčních nabídkách na vytvoření nové podoby webových stránek společnosti. Jako první bude oslovena firma nabízející levnější služby.
 • Prim. Rektor po prostudování stanov ČLS JEP připomíná, že případné návrhy změn stanov naší společnosti je třeba předložit před sjezdem ČLS.
 • Příští zasedání výboru PS se uskuteční v rámci konference v Karlových Varech. Předsedou příští dopolední schůze 4. 11. 2009 bude prof. Papežová.

Zapsal doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se