Trazodon pohledem praktického lékaře

29. 9. 2021

Trazodon je multimodální a multifunkční antidepresivum ze skupiny serotoninových antagonistů a inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Pro praktického lékaře je nástrojem pro léčbu deprese, nespavosti spojené s depresí a sexuální dysfunkce neorganického původu. Co může nabídnout?

Lékové formy a dávkování

Trazodon je dostupný ve formě s řízeným a později také s prodlouženým uvolňováním. Díky tomu se vstřebává postupně a minimalizuje se tak nástup nežádoucích účinků. Formy s prodlouženým uvolňováním umožňují podávání 1× denně bez nutnosti dílčích dávek. Maximální dávka formy s řízeným uvolňováním může být až 600 mg, s prodlouženým uvolňováním by měla být 300 mg. Tablety přípravků je možné dělit, což umožňuje značnou volnost v individuálním titrování vhodné dávky.

Monitorování léčby

Trazodon je dobře snášen. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolesti hlavy, nauzea a závrativé stavy. Obvykle odeznívají během prvních týdnů užívání a neměly by vést k vysazení léčby. Pacienty je vhodné poučit a zejména během začátku léčby vést k tomu, aby v léčbě setrvali. Záleží ovšem na individuální toleranci. Denní ospalost či útlum se mohou objevit při užívání dávek kolem 300 mg u obou forem v rámci léčby deprese a/nebo také u starších pacientů. Průběh léčby je proto vhodné monitorovat (osobní nebo distanční kontrola). 

Metabolismus trazodonu probíhá převážně v játrech. Při závažných onemocněních jater je potřeba lék podávat s opatrností a pacienta bedlivěji sledovat. Úprava dávky při poruše renálních funkcí není nutná. Opět je ovšem vhodné sledování pacienta, obzvlášť při těžké poruše funkce ledvin. Při současném podávání léčiv prodlužujících interval QT je potřeba postupovat opatrně, případně interval QT monitorovat.

Použití

Poruchy spánku spojené s depresí

Trazodon se velmi často podává s jinými antidepresivy v dávkách 25−150 mg na noc. Pozitivně ovlivňuje strukturu spánku a zkracuje dobu usínání. Přehledové práce z databáze Cochrane uvádějí, že u trazodonu se dá počítat se zlepšením kvality spánku. Účinkuje také při poruchách spánku u osob s demencí a je dobře snášen. Na druhou stranu dostupné studie zahrnovaly malé počty pacientů, proto je síla důkazů nízká. Dávka by se měla titrovat postupně, každé 3 dny zvýšit o 25 mg (nebo lze dávku zvyšovat postupně v týdenních intervalech, záleží na individuálním posouzení). Efekt trazodonu lze očekávat v případech, kde je nespavost převážně psychogenní etiologie (stres, deprese, úzkost).

Deprese

K léčbě se používá obvykle 150−300 mg ve formě s řízeným uvolňováním, je ale možné podávat i dávky vyšší (do 600 mg, vhodná je péče specialisty). Dávky nad 150 mg denně by se měly podávat rozdělené do 2 dílčích dávek. Přípravky s prodlouženým uvolňováním lze podat 1× denně v dávce až 300 mg, což může zlepšit adherenci pacienta s k léčbě. Trazodon je velmi vhodný pro pacienty s depresí, kteří současně trpí poruchami spánku. Dávka by se opět měla titrovat postupně. Lze začít od 75 mg (individuálně i méně) a dávku titrovat po 3 dnech (ideálně zvyšovat pokaždé o 75 mg). Je také možné začít s dávkou 150 mg a postupně zvyšovat po 75 mg. Trazodon je možné kombinovat s antidepresivy ze skupiny SSRI, není však vhodná kombinace s fluoxetinem pro riziko serotoninového syndromu.

Sexuální dysfunkce

Doporučuje se denní dávka 150−200 mg. Trazodon je vhodné použít u erektilní dysfunkce (ED) s psychogenní složkou. Často se totiž na tomto problému podílí deprese nebo některá forma úzkosti. Je možná kombinace s inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE5i). V případě organické příčiny ED nelze očekávat žádoucí efekt.

(iro)

Zdroje:
1. Everitt H., Baldwin D. S., Stuart B. et al. Antidepressants for insomnia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018; 5 (5): CD010753, doi: 10.1002/14651858.CD010753.pub2.
2. McCleery J., Sharpley A. L. Pharmacotherapies for sleep disturbances in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2020 Nov 15; 11 (11): CD009178, doi: 10.1002/14651858.CD009178.
3. Hubeňák J. Trazodon − od mechanismu účinku po klinické zkušenosti. Konference Léčba v psychiatrii III. proLékaře.cz. Dostupné na: www.prolekare.cz/zaznamy-z-kongresu/konference-lecba-v-psychiatrii-iii-trazodon-mudr-jan-hubenak-ph-d-42/trazodon-od-mechanismu-ucinku-po-klinicke-zkusenosti-mudr-jan-hubenak-ph-d
4. Žourková A. Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Interní medicína pro praxi 2005; 7 (9): 405−407.
5. Raboch J., Červený R. Deprese. Novelizace 2018. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Praha, 2018. Dostupné na: www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy/2017/DP-Deprese.pdf
6. SPC Trittico. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC164552.pdf&type=spc&as=trittico-ac-spc
7. SPC Trittico Prolong. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/download.php?file=SPC164556.pdf&type=spc&as=trittico-prolong-spcŠtítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se