XXXII (XVII. mezinárodní) soudně psychiatrická konference


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 328-329.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Cheb, 23. – 26. září 2009)

Další soudně psychiatrická konference se konala v Chebu za přítomnosti cca 70 účastníků. Organizace se ujali členové výboru soudně psychiatrické sekce doc. MUDr. Hynek a dr. Šusta, kteří zajistili úspěšný průběh v poklidném hotelu Stein ležícím uprostřed krásné krajiny mezi Chebem a Františkovými Lázněmi.

Hlavní tématikou konference byla transkulturální problematika zaměřená zejména na forenzně psychiatrickou romskou problematiku a na otázky agresivity. Úvodní přednášku zachycující úlohu Psychiatrické kliniky 1. LF UK v Praze ve vývoji české soudní psychiatrie přednesl prof. J. Raboch. Romské problematice se věnovali v zajímavých sděleních prim. S. Droba a prim. J. Pokora („Transkulturne aspekty romskej kriminality“, „Syndrom romsky disperzně sníženého intelektu a jeho význam pro soudně psychiatrickou praxi“), tematicky navazoval referát J. Janatky a S. Morávka „Předstírání duševní poruchy z transkulturálního hlediska“ a P. Krekuleho „Projekce postojů k etnikům do forenzní praxe“. Agresivitě u psychotiků se věnoval I. David; Š. Tůmová nastínila problematiku stalkingu – nebezpečného pronásledování. Zajímavé sdělení o „Aktuálních otázkách domácího násilí“ přednesl R. Ptáček (+ L. Čírtková); S. Fišer, I. Žukov a R. Ptáček se věnovali otázce deprivace osoby vlivem uvěznění; S. Sedláček přednesl kazuistiku o patické opilosti. Sexuologickou problematikou se zabývala sdělení prim. M. Vilče a V. Hrůzy. Prim. Švarc seznámil posluchače s legislativními změnami, které přináší nový Trestní zákoník platný od 1. 1. 2010. K. Hynek a M. Šusta uvedli schémata postupů pro vytváření znaleckého posudku; Z. Kalvach srovnal soudní psychiatrii ve střední Evropě a USA. Civilně právní problematikou se zabývala sdělení H. Drástové („Úprava způsobilosti k právním úkonům u cizích státních příslušníků“), K. Hynka, M. Šusty a J. Rabocha („Problematika posuzování PTSD“) a P. Pavlovského, E. Janečkové a L. Šrutové („Posttraumatická demence, ztížení společenského uplatnění“). Z okruhu drogové závislosti mladistvých přednesla zajímavý referát S. Struniaková. Na některé kuriozity při vykonávání znalecké praxe poukázala sdělení D. Hrůzové („Procesní chyby a starý kalendář“) a A. Fraňka („Ojedinelý pat v praxi znalca a zrejme aj vyšetrovatela PZ“).

Přednesené referáty měly velmi dobrou odbornou úroveň a vyvolaly živou diskusi. Lze jen litovat, že se řada znalců (zejména produkujících velké množství posudků) těchto přínosných konferencí neúčastní, postrádali jsme i znalce z nejbližších dvou krajů. S plným zněním referátů se bude možno seznámit v obvyklém sborníku; tisk a distribuci z předchozí konference ve Valticích obětavě zajistil P. Krekule. Úspěšná byla i společenská stránka konference – grilování, opékání selete, hudba, návštěva kulturních památek Chebu. Dík patří opět doc. K.  Hynkovi, M. Šustovi, majitelům hotelu Stein a zástupcům firmy Lundbeck za aktivní účast..

Na příští konferenci všechny přítomné pozval prim. S. Droba – jako pravděpodobný termín uvedl konec září nebo začátek října 2010 v oblíbených Trenčianských Teplicích.

Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se