Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 6-8, pp. 332.
Kategorie: Recenze knihy

Novotný V. (Editor): Kapitoly z psychopatologie 2

(XIII. Guensbergerov deň a iné)

Vydavatelství PSYCHOPROF, spol. s r.o., Nové Zámky, SR. Vychází jako 5. svazek Edice Folia psychopathologica, 92 stran.

Je to počin, který můžeme naši kolegům ze Slovenska závidět. Kromě vydání uvedené publikace založili slovenští psychiatři sekci psychopatologie a snaží se cíleně klást důraz na základní diagnostický nástroj psychiatra – stanovení psychopatologie. Je to zcela v souhlase s trendem, který je nyní aktuální ve světové psychiatrii. Naše představa, že další klasifikace psychických poruch bude více spočívat na poznání příčin, se zřejmě neuskuteční a základem klasifikace zůstanou příznaky.

Tato útlá knížečka byla pokřtěna v rámci slavnostního zahájení II. konference biologické psychiatrie, která se konala v Piešťanech koncem června letošního roku. Obsahuje sdělení, která byla prezentována na XIII. (respektive i předchozích) Guensbergerových dnech a navazuje na kapitoly z psychopatologie, které byly vydány v r. 2007. K těmto byla přidána sdělení, která zazněla na 8. Dobrotkovém dni. Pro připomenutí mladší generaci připojuji několik slov o uvedených významných osobnostech.

Prof. MUDr. Ernest Guensberger, CSc., se narodil 24. března 1912 v Komárnu. Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Bratislavě v roku 1936. Od roku 1950, po rozdělení původní neuropsychiatrické kliniky na neurologickou a psychiatrickou kliniku, byl prvním přednostou samostatné Psychiatrické kliniky LF UK v Bratislavě. Profesor Guensberger formoval slovenskou (a československou) psychopatologii. Pro pamětníky může představovat autora obecné psychiatrie (z této jsme se mnozí učili k atestaci), skvělé, ale náročné a velmi hutné učebnice. Celé generace psychiatrů studovaly psychopatologii z jeho Všeobecnej psychiatrie (Guensberger a spol., 1971) a později z monografie Klinická psychopatológia, kterou napsal s profesorem Pogádym (Pogády, Guensberger, 1987). První setkání, na kterém si účastníci připomenuli nedožité 80. narozeniny profesora Guensbergera, se konalo 25. března 1993. Prednášejícími byli Zikmund, Pogády, Švestka, Zvolský, Dobrotka, Kováč, Kafka a Kolibáš. Odborná akce k nedožitým 85. narozeninám profesora Guensbergera dostala označení Guesbergerov deň a koná se každoročně v březnu. Za 12 roků bylo předneseno 60 odborných příspěvků. V takto profilované podobě jde o jediné fórum na Slovensku věnované psychopatologii.

Prof. PhDr. Géza Dobrotka, CSc., se narodil 17. dubna.1918 v Kremnici a zemřel v roce 2002. Patří k průkopníkům klinické psychologie a je zakladatelem československé soudní psychologie.

Psychopatologie 2 obsahuje 12 sdělení, které se zabývají převážně psychopatologií. Úvodní sdělení je vzpomínkou na profesora Guensbergera, konkrétně na jeho příspěvek ke klinickému hodnocení stavu intelektu a úrovni inteligence (Fleischer J.).

Dle současných trendů je vyvíjena snaha daleko jemněji klasifikovat na základě psychopatologie například bipolární poruchu. Důvodem je kromě jiného i klinický význam - tato jemnější klasifikace je důležitá pro volbu léčby např. u smíšených stavů (Forgáčová L.). Je prezentován aktuální pohled na spektrum afektivních poruch (Novotný V., André I.) a jejich průběh (Vavrušová L.). Zaznívají úvahy nad Kraepelinovou dichotomií (André I., Novotný V.) a vztahem psychiatrie a ideologie (Žucha I., Čaplová T.). Originální práce se zabývá vlivem bludů na agresivitu (Forgáčová L.). Dále je rozebrána historie a současný pohled na negativní příznaky (Fleischer J. a spol.), autistické spektrum (Šuba J. a spol.). K Dobrotkovým dnům se váže problematika kriminality (Heretík A., sr.) a některé specifické stránky diagnostiky (Sirota S., Tavel P.). 

Tato knížka je vhodná pro mladé psychiatry jako doplněk ke studijnímu materiálu, starší generaci pak nutí nepochybně k zamyšlení.

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6-8

2009 Číslo 6-8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se