Mirtazapin v léčbě deprese spojené s nadměrným užíváním alkoholu

27. 9. 2017

Mirtazapin se vyznačuje dobrou snášenlivostí a rychlým nástupem účinku. Efekt na léčbu deprese je znám, méně známé jsou však jeho účinky na velkou depresivní poruchu s komorbidním ethylismem.

Mechanismus působení a benefity mirtazapinu

Mirtazapin je tetracyklické antidepresivum kombinující dva synergické mechanismy účinku zahrnující zvýšení serotoninové a noradrenergní neurotransmise. Je tak jedním z mála noradrenergních a specifických serotoninergních antidepresiv (NaSSA). Má rychlý nástup účinku − v prvních 4 týdnech léčby, dle některých studií i v 1. týdnu léčby − a je signifikantně účinnější než placebo. Závěry preklinických a případových studií naznačují dobrý efekt léku také u současné závislosti na amfetaminu a poruch spojených s užíváním dalších látek včetně alkoholu. Bývá obecně dobře snášen, mezi nežádoucí účinky patří váhový přírůstek a sedativní efekt. Výhodou je, že není spojen se sexuální dysfunkcí, která může nastat při léčbě SSRI a u řady dalších antidepresiv. Léčba mirtazapinem je typicky spojena s nízkou mírou předčasného přerušení léčby.

Stručný přehled studií

Recentně bylo americkým týmem vědců provedeno několik menších studií zaměřených na efekt mirtazapinu u velké depresivní poruchy a komorbidních poruch vyvolaných alkoholem. Níže je uveden krátký přehled.

Otevřená pilotní studie se zaměřením na akutní fázi

Studie trvající 8 týdnů zahrnula 12 subjektů průměrného věku 36 let. Výsledky naznačují robustní účinnost mirtazapinu v akutní fázi léčby na snížení depresivity a omezení užívání alkoholu. Nelze však vyloučit i pozitivní vliv souběžně probíhajícího motivačního tréninku.

Dlouhodobá následná studie 

Výzkumu se zúčastnilo 10 ze 12 subjektů z předchozí studie. Ukázalo se, že po 2 letech splňují kritéria velké depresivní poruchy nálady pouze 2 z původních 10. Kritéria závislosti na alkoholu splňuje 5 z původních 10. Výsledky naznačují perzistující zlepšení po léčbě mirtazapinem, ale nelze vyloučit také vliv dalších působících faktorů.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná pilotní studie u dospělých     

Studie zahrnula 14 subjektů průměrného věku 41,3 roku. Zlepšení z hlediska depresivity bylo významné už ve 2. týdnu a následně při kontrolách v týdnu 3, 4, 6, 8, 10 a 12. Skupina užívající placebo vykazovala zlepšení ve 12. týdnu. Obě skupiny také absolvovaly motivační trénink. Výsledky ovšem neukazují redukci abúzu alkoholu.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná pilotní studie u mladých dospělých a starších adolescentů

U mladých lidí bývá obecně horší odpověď na léčbu antidepresivy a vyšší citlivost na nežádoucí účinky včetně suicidiálního jednání. Předběžné výsledky ukazují dobrou toleranci mirtazapinu bez signifikantních nežádoucích účinků včetně suicidiálního jednání a naznačují jak snížení depresivity, tak i konzumace alkoholu.

Studie mimo USA

Pozitivní efekt mirtazapinu na depresivitu u stejné komorbidity ukazují také dvě další studie provedené v Jižní Koreji a Turecku, tam ovšem nebyla zkoumána spotřeba alkoholu.

Shrnutí a závěr

Mirtazapin byl ve všech těchto studiích dobře tolerován, což ukazuje na jeho relativní bezpečnost pro použití při léčbě osob se současně se vyskytující velkou depresivní poruchou a poruchami vyvolanými alkoholem. Ačkoliv nebyl prokázán efekt na dlouhodobé snížení požívání alkoholu, výsledky studií naznačují trvalou účinnost mirtazapinu na snížení hladiny deprese u této komorbidity. Prokázalo se zlepšení deprese brzy po zahájení léčby mirtazapinem, pravděpodobně v důsledku rychlého nástupu účinku léku již v průběhu 1. či 2. týdne léčby.

(kat)

Zdroj: Cornelius J. R., Chung T. A., Douaihy A. B. et al. A review of the literature of mirtazapine in co-occurring depression and an alcohol use disorder. J Addict Behav Ther Rehabil 2016; 5 (4), pii: 159, doi: 10.4172/2324-9005.1000159.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Partneři sekce
angelini

Nejnovější kurzy
Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Deprese u dětí a adolescentů
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Kombinace antidepresiv
Autoři: Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Deprese v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. Radim Kubínek

Úzkostné poruchy
Autoři: MUDr. Miroslav Sekot

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se