Vyšetření anti-SARS-CoV-2 virus-neutralizačním testem a IgG Elisa testem Euroimmun *


Autoři: P. Turek 1;  J. Dresler 4;  E. Hamšíková 2;  Z. Gašová 2;  D. Dušková 3;  M. Ibrahimová 1;  H. Kabíčková 4;  P. Kubíčková 4
Působiště autorů: Thomayerova nemocnice Praha 1;  Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 2;  Všeobecná fakultní nemocnice Praha 3;  Vojenský zdravotní ústav Těchonín 4
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,26, 2020, No. Supplementum 1, p. 27.
Kategorie: Souhrn abstraktů

Souhrn

Úvod: Podání plazmy od rekonvalescenta z COVID-19 je jedním z léčebných postupů doporučovaných u tohoto onemocnění. Předpokládá se závislost klinického efektu na množství podaných protilátek a FDA i EK doporučují stanovit v plazmě pro léčebné účely anti-CoV-2 protilátky virus-neutralizačním nebo jiným srovnatelným testem.

Materiál a metodika: Potenciální dárci anti-CoV-2 rekonvalescentní plazmy byli vybráni v TN, UHKT a VFN v souladu s doporučeními odborné společnosti. Virus-neutralizační test byl prováděn ve VZU (vyšetřovaný vzorek se v různých ředěních inkubuje se standardní koncentrací virové suspenze a poté přidá k buněčné kultuře. Viry, které nebyly neutralizovány protilátkami ve vzorku, infikují buňky. Výsledek se odečítá mikroskopicky jako cytopatický efekt viru. Pokud je výsledek ředění negativní, obsahuje vzorek protilátku v nižším titru, než jaké bylo ředění. Paralelně byly v TN a v UHKT stanoveny IgG anti-CoV-2 protilátky Elisa testem firmy Euroimmun (test obsahuje rekombinantní doménu S1 spike proteinu a interní kalibrátor umožňující semikvantitativní odečet).

Výsledky: Ze 48 vzorků vyšetřených virus-neutralizačním testem mělo 7 titr anti-CoV-2  ≥ 600, 10 titr 300, 12 titr 100 a 19 titr < 100. Index pozitivity IgG anti-CoV-2 protilátek v Elisa testu se pohyboval od 0,1 do 10,6. Hodnoty anti-CoV-2 v obou testech zjevně korelovaly, koeficient korelace je 0,73.

Závěr: Vzhledem ke korelaci výsledků virus-neutralizačního testu a IgG Elisa testu Euroimmun bude ověřena možnost jejich zastupitelnosti na větším souboru dat.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo Supplementum 1

2020 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se