Parametry kvality a hemostatické funkce plné krve deleukotizované – komparativní studie s plnou krví nedeleukotizovanou


Autoři: M. Bohoněk;  K. Nováková;  L. Landová
Působiště autorů: Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,26, 2020, No. Supplementum 1, p. 32-33.
Kategorie: Souhrn abstraktů

Souhrn

Úvod: Masivní krvácení a hemoragický šok jsou druhou nejčastější příčinou smrti u pacientů s traumatem. Perspektivním přípravkem pro tzv. hemostatickou resuscitaci těchto stavů je plná krev deleukotizovaná s nízkým titrem protilátek anti-A/B (PKDU). V červnu 2020 byla na OHKT ÚVN Praha zahájena výroba PKDU a zavedena do klinického použití na Oddělení urgentního příjmu. Před tím bylo provedeno ověření in vitro laboratorních parametrů.

Materiál a metodika: Odběry 30 dárců KS A byly rozděleny do dvou skupin (n = 15): (1) PKDU deleukotizovaná pomocí in-line filtru šetřícího trombocyty odebraná do odběrových vaků IMUFLEX® WB-SP (Terumo BCT, USA) a (2) PK nedeleukotizovaná odebraná do standardních odběrových vaků CompoFlex® Single System (Fresenius Kabi, Germany). Přípravky byly skladovány při teplotě 4 ± 2 °C po dobu 14 dnů a ve vybrané dny (D0, D1, D3, D5, D10 a D14) u nich byly měřeny tyto parametry: počet WBC, RBC, PLT, HGB, hemolýza, pH, TEG, FVIII, TT, PT, aPTT, agregometrie, koncentrace PF4 a sCD40L metodou ELISA. Dále byla ve dnech D0, D7 a D14 měřena průtokovou cytometrií míra exprese markerů aktivace trombocytů – CD62P (P-selectin), CD42b a CD61 v klidové fázi a po aktivaci TRAP. 

Výsledky: Statisticky významné rozdíly mezi oběma skupinami nebyly prokázány u PT, aPTT, Fbg, FVIII, hemolýza a HGB. Počet PLT byl u PKDU v D0 signifikantně nižší (medián = 150 × 109/L) v porovnání s PK (medián = 189 × 109/L). Koagulační index (CI) u TEG byl významně rozdílný pouze v D14 – u PKDU byly jeho hodnoty nižší (medián = 1,6) oproti PK (medián = 2,4). Tato skutečnost koreluje s rozdílně vzrůstající koncentrací sCD40L v D14. Největší rozdíly v expresi vykazuje znak CD62P, který je v klidovém stavu signifikantně rozdílný ve všech třech dnech.

Závěr: In vitro sledované parametry kvality a hemostatická funkce PKDU jsou srovnatelné s PK a vyhovují požadavkům kvality i klinické praxe, včetně zachování dostatečné hemostatické funkce. Obě skupiny vykazují stejné nebo podobné změny v průběhu skladování.


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo Supplementum 1

2020 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×