Použití rekonvalescentní plazmy v léčbě nemocných s COVID-19 v Thomayerově nemocnici


Autoři: M. Müller;  P. Turek;  M. Moravec;  M. Vašáková;  R. Zazula
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice, Praha ;  Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha ;  Pneumologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Thomayerova nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,26, 2020, No. Supplementum 1, p. 23-24.
Kategorie: Souhrn abstraktů

Souhrn

Úvod: Podání plazmy od rekonvalescenta z COVID-19 je jedním z léčebných postupů doporučovaných u tohoto onemocnění.

Materiál a metodika: Dárci anti-CoV-2 rekonvalescentní plazmy (RP) byli vybíráni v souladu s doporučeními odborné společnosti. Pro časovou naléhavost byla přítomnost anti-CoV-2 protilátek v podávané plazmě v první fázi (4 pacienti) ověřena pouze orientačním testem (rapid test Innovita) a podávány byly 2 TU plazmy (cca 250 ml) od různých dárců (virus-neutralizační test a IgG/IgA protilátky ELISA byly vyšetřeny dodatečně). Později byla k podání vybírána plazma s nejvyšším titrem protilátek. RP bylo léčeno 6 nemocných s COVID-19. Čtyři pacienti měli těžký průběh, vyžadující UPV, 2 pacienti s měli průběh lehčí, který UPV nevyžadoval. U dalších 4 pacientů s těžkým průběhem, vyžadujícím UPV, nebyla RP aplikována.

Výsledky: Dva ze čtyř pacientů s těžkým průběhem zemřeli, 2 přežili. Oba pacienti s lehčím průběhem přežili. Při dodatečném virus-neutralizačním testu byl u 4 jednotek aplikované RP zjištěn titr protilátek < 100, u 1 jednotky > 100, ale < 300, u 1 jednotky > 300, ale < 600 a u 6 jednotek > 600. Virová nálož se u pacientů po podání RP snížila v průměru o 88 % oproti vstupní hodnotě. U pacientů s těžkým průběhem byl po aplikaci RP nižší absolutní počet lymfocytů, byla vyšší hladina IgA, zatímco rozdíl v IgG byl minimální a 3. den po aplikaci RP byl vyšší oxygenační index.

Závěr: Při aplikaci RP nebyl u pacientů s těžkým průběhem, vyžadujícím UPV pozorován žádný zásadní klinicky významný efekt na průběh onemocnění. Pozorované rozdíly v laboratorních hodnotách nejsou pro malý počet pacientů statisticky verifikovatelné. Nabízí se, že výraznější efekt léčby RP lze spíše očekávat v časnějších fázích COVID-19.

Podpořeno MZ ČR – RVO (Thomayerova nemocnice – TN, 00064190).


Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes

Číslo Supplementum 1

2020 Číslo Supplementum 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×