13 – Indukce remise UC – biologická léčba a ostatní


Autoři: MUDr. Miroslava Adamcová 1;  MUDr. Milan Bajer, Ph.D. 2;  MUDr. Kateřina Bajerová, Ph.D. 2;  Doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 1;  MUDr. Petr Dědek, Ph.D. 3;  MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D. 1;  MUDr. Eva Karásková 4;  MUDr. Lucie Kavalcová 5;  MUDr. Katarína Mitrová 1;  MUDr. Silvie Netvalová 6;  Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. 1;  Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc. 3;  MUDr. Jan Schwarz 7;  MUDr. Peter Szitányi, Ph.D. 8;  Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. 5;  MUDr. Astrid Šuláková 9
Působiště autorů: Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 1;  Pediatrická klinika, FN Brno 2;  Dětská klinika, FN a LF UK, Hradec Králové 3;  Dětská klinika LP UP a FN Olomouc 4;  Klinika dětské chirurgie UK 2. LF a FN Motol, Praha 5;  Pediatrická klinika TNsP, Praha 6;  Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň 7;  Klinika dětského a dorostového lékařství UK 1. LF a VFN, Praha 8;  Klinika dětského lékařství OU LF a FN Ostrava 9
Vyšlo v časopise: Čes-slov Pediat 2012; 67 (Suppl 2): 26-27.

Vedoucí redaktor textu: doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D.

1. Terapie IFX by měla být zvážena u dětí s trvale zvýšenou aktivitou UC či u steroid--dependentní UC, jestliže nelze dosáhnout dlouhodobé remise s využitím 5-ASA a thiopurinů.

2. Terapie IFX přichází v úvahu u pacientů se steroid-refrakterní (p.o. nebo i.v.) UC. Jestliže byla léčba IFX zahájena u dětí v akutním stavu, které dosud nedostávaly thiopuriny, může být IFX použit jako přemosťující (bridge) terapie k léčbě thiopuriny. V takových případech může být podávání IFX ukončeno po 4–8 měsících.

3. ADA by měl být zvažován u pacientů, kteří ztratili odpověď (nebo mají intoleranci) k IFX.

4. Nejsou dostatečné informace k doporučení rutinního používání ATB nebo probiotik v indukční léčbě mírné a středně těžké UC u dětí.

5. Použití probiotik může být zvažováno u dětí s mírnou UC s intoleranci 5-ASA nebo jako doplňující léčba u dětí s mírnou reziduální aktivitou onemocnění i při standardní léčbě.

6. Podání kalcineurinových inhibitorů (CsA nebo takrolimu) je omezeno na refrakterní a fulminantní formu UC nereagující na léčbu i.v. KS.

Biologická léčba

IFX je v ČR povolen pro léčbu pacientů s UC od 6 let věku. Indikací je závažná aktivní UC adekvátně nereagující na konvenční léčbu včetně kortikosteroidů a AZA nebo 6-MP, nebo u pacientů, kteří tuto léčbu netolerují nebo u kterých je kontraindikována. V zahraničí i v ČR jsou epizodické zkušenosti i s léčbou dětí pod 6 let věku. BL je možno podávat pouze v centru biologické léčby. Dávkování a strategie léčby je obdobná jako u CD. Měření hladin a protilátek k IFX může dopomoci k optimalizaci léčby, pokud se nedaří dosáhnout remise (tab. 5).

Tab. 1. Strategie biologické léčby v závislosti na hladině a protilátkách proti infliximabu.
Strategie biologické léčby v závislosti na hladině a protilátkách proti infliximabu.
IFX = infliximab


ADA by měl být zvažován u pacientů, kteří ztratili odpověď (nebo mají intoleranci) k IFX. Doporučená iniciální dávka ADA je 100 mg/m2 až do 160 mg, následováno dávkou 50 mg/m2 až do 80 mg za 2 týdny a poté 25 mg/m2 až do 40 mg každý druhý týden. Dávku je třeba individuálně upravit. Strategie léčby je obdobná jako u CD.

Recentní studie dokládají přínos konkomitantní imunosupresivní terapie (zejména AZA) při léčbě IFX. U pacientů, u nichž dříve terapie thiopuriny selhala, lze zvážit jejich vysazení po 4–8 měsících kombinované terapie. Doposud není zcela zhodnocen poměr rizika a prospěšnosti kombinované terapie u těchto pacientů.

Jestliže byla léčba IFX zahájena u dětí v akutním stavu, které dosud nedostávaly thiopuriny, může být IFX použit jako přemosťující (bridge) terapie k léčbě thiopuriny. V takových případech může být podávání IFX ukončeno po 4–8 měsících.

Není známo, zda je výhodné kombinovat terapii 5-ASA s BL, ale vzhledem k možným přínosům (včetně pravděpodobné redukce rizika karcinomu) a dobrému bezpečnostnímu profilu 5-ASA není námitek proti kombinované terapii u UC.

Většina klinických studií nepopisuje závažné nežádoucí účinky BL. Vyskytují se infuzní a alergické reakce. Jsou však popisovány i méně časté nežádoucí účinky jako infekce, demyelinizační onemocnění, kožní afekce (psoriáza) a lymfomy – zejména u pacientů s kombinovanou terapií thiopuriny. Další informace o BL jsou uvedeny v kapitolách týkajících se léčby CD. Otázka vakcinací a infekčních komplikací imunosupresivní a biologické léčby je diskutována v samostatné kapitole.

Antibiotika a probiotika

Nejsou dostatečné informace k doporučení rutinního používání ATB nebo probiotik v indukční léčbě mírné a středně těžké UC u dětí.

Neprojeví-li se pozitivní účinek perorálního podávání 5-ASA do dvou týdnů, je na místě doplňující lokální léčba 5-ASA klyzmaty a zároveň je možno k léčbě přidat také probiotika. Použití probiotik může být zvažováno u dětí s mírnou UC s intoleranci 5-ASA nebo jako doplňující léčba u dětí s mírnou reziduální aktivitou onemocnění i při standardní léčbě.

Určitá účinnost v indukci remise UC u dětských a dospělých pacientů UC byla prokázána pro VSL#3® (obsahuje 8 probiotických kmenů – Bifidobacterium longum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Streptococcus thermophilus) a E. coli Nissle (Mutaflor®).

Opatrnost při podávání probiotik musí být u pacientů se závažnou poruchou imunity nebo u výrazně imunosuprimovaných pacientů.

Kalcineurinové inhibitory

Podání kalcineurinových inhibitorů (CsA nebo takrolimu) je omezeno na refrakterní a fulminantní formu UC nereagující na konvenční léčbu i.v. KS. Kalcineurinové inhibitory je možné v těchto případech využít k indukci remise a také k eventuálnímu odkladu chirurgického řešení na dobu, kdy bude pacient připraven na výkon fyzicky i psychicky. Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole o fulminantní kolitidě.


Štítky
Neonatologie Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Článek LITERATURA
Článek ÚVOD

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská pediatrie

Číslo Suppl 2

2012 Číslo Suppl 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více