Sartany v léčbě hypertenze

Doporučujeme cholesterol_test

Telmisartan pomáhá i k redukci hladiny cholesterolu

14. 6. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

K zajímavému závěru došla studie japonských autorů, která byla věnována mechanismu poklesu cholesterolu při léčbě telmisartanem.

Srdce

Postavení sartanů v aktuálních doporučených postupech

Antagonisté receptorů AT1 pro angiotenzin II mají dnes již nezastupitelné místo v kardiovaskulární…
14. 6. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Jak si stojí lerkanidipin z hlediska snížení rizika CMP u hypertoniků?

V observační studii využívající data z reálné praxe byla dlouhodobá léčba lerkanidipinem u pacientů…
14. 6. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Články k tématu
 :IMPORT-LR:

Sartany by mohly snižovat mortalitu na karcinom žaludku

V nedávno publikované britské studii byla zjištěna o 17 % nižší mortalita na karcinom žaludku a...
22. 10. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
měření tlaku

Přidání diuretika do fixní trojkombinace s telmisartanem a amlodipinem zlepšuje antihypertenzní účinnost

K léčbě hypertenze jsou čím dál častěji využívány tzv. fixní kombinace antihypertenziv. Jejich výhodou...
22. 10. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Inzerce

Kombinace losartan/hydrochlorothiazid účinně a bezpečně snižuje ranní hypertenzi i u pacientů starších 75 let

Ranní hypertenze je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod....
20. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Pozitivní vliv sartanů na kognitivní funkce starších pacientů

Chronická hypertenze bývá spojena se zvýšeným rizikem kognitivních poruch a demence. Již dřívější...
15. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Užívání sartanů napomáhá zachování paměťových schopností u starších hypertoniků

Pacienti s hypertenzí mají oproti stejně starým kontrolám tendenci k výraznějšímu poklesu kognitivních...
15. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
z UL

Role sartanů v léčbě chronického srdečního selhání

Cílem léčby pacientů se srdečním selháním je zlepšit jejich klinický stav, funkční kapacitu i kvalitu...
13. 6. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kandesartan má přínos i u srdečního selhání s ejekční frakcí ve středním rozmezí

Nová analýza výsledků studie CHARM ukázala, že kandesartan snižuje kardiovaskulární mortalitu a...
11. 6. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kognitivní zlepšení po podání losartanu u normotenzních mladých dospělých

Hypertenze je ve stárnoucí populaci spojena s rizikem kognitivního útlumu a rozvoje demence, deficitu...
11. 6. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Metaanalýza prokázala příznivý vliv telmisartanu na inzulinovou rezistenci

Právě publikovaná metaanalýza 21 randomizovaných kontrolovaných studií ukázala, že telmisartan má...
16. 4. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Adjuvantní terapie telmisartanem u pacientů se schizofrenií

Z výsledků několika studií vyplynulo, že regulace zánětlivých a imunologických procesů u pacientů...
4. 4. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se