Sartany v léčbě hypertenze

Doporučujeme srdce

Sartany pohledem posledních evropských guidlines

13. 8. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Evropská kardiologická společnost (ESC) a Evropská společnost pro hypertenzi (ESH) vydaly v roce 2018 rozsáhlé doporučení pro léčbu arteriální hypertenze (HT). Jaké postavení mají dle nejnovějších guidelines sartany?

medicina_senior_deprese

Vliv antihypertenzní léčby na endotelové progenitorové buňky

Nedávno publikovaná práce hodnotila antihypertenzní efekt lerkanidipinu a současně také jeho vliv…
13. 8. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Lerkanidipin je vysoce selektivní ke kalciovým kanálům typu T: Co to bude znamenat pro klinickou praxi?

Bližší porozumění tomu, jak kalciové blokátory ovlivňují jednotlivé typy kanálů, by mohlo vysvětlit…
13. 8. 2019 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Články k tématu
mereni_tlaku_ordinace

Sartany a léčba hyperurikémie: jde to dohromady?

Recentní polský přehledový článek z května 2018 se zabývá léčbou pacientů s arteriální hypertenzí...
17. 12. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Hypolipidemický efekt losartanu u pacientů s diabetickou nefropatií

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II...
17. 12. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
Inzerce

Blokátor angiotenzinového receptoru telmisartan vykazuje protinádorový účinek

Cholangiokarcinom (cholangiocelulární karcinom) je maligní nádor, který vyrůstá z epitelové výstelky...
22. 10. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
 :IMPORT-LR:

Sartany by mohly snižovat mortalitu na karcinom žaludku

V nedávno publikované britské studii byla zjištěna o 17 % nižší mortalita na karcinom žaludku a...
22. 10. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
měření tlaku

Přidání diuretika do fixní trojkombinace s telmisartanem a amlodipinem zlepšuje antihypertenzní účinnost

K léčbě hypertenze jsou čím dál častěji využívány tzv. fixní kombinace antihypertenziv. Jejich výhodou...
22. 10. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kombinace losartan/hydrochlorothiazid účinně a bezpečně snižuje ranní hypertenzi i u pacientů starších 75 let

Ranní hypertenze je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních příhod....
20. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Pozitivní vliv sartanů na kognitivní funkce starších pacientů

Chronická hypertenze bývá spojena se zvýšeným rizikem kognitivních poruch a demence. Již dřívější...
15. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Užívání sartanů napomáhá zachování paměťových schopností u starších hypertoniků

Pacienti s hypertenzí mají oproti stejně starým kontrolám tendenci k výraznějšímu poklesu kognitivních...
15. 8. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze
z UL

Role sartanů v léčbě chronického srdečního selhání

Cílem léčby pacientů se srdečním selháním je zlepšit jejich klinický stav, funkční kapacitu i kvalitu...
13. 6. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kandesartan má přínos i u srdečního selhání s ejekční frakcí ve středním rozmezí

Nová analýza výsledků studie CHARM ukázala, že kandesartan snižuje kardiovaskulární mortalitu a...
11. 6. 2018 Zdroj: Sartany v léčbě hypertenze

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se