Přidání diuretika do fixní trojkombinace s telmisartanem a amlodipinem zlepšuje antihypertenzní účinnost

22. 10. 2018

K léčbě hypertenze jsou čím dál častěji využívány tzv. fixní kombinace antihypertenziv. Jejich výhodou je ovlivnění krevního tlaku různými mechanismy i lepší adherence pacientů. Studie japonských autorů hodnotila účinek fixní trojkombinace telmisartanu, amlodipinu a hydrochlorothiazidu u jedinců s esenciální hypertenzí nedostatečně kompenzovanou dvojkombinací telmisartan/amlodipin.

Jak na farmakorezistentní hypertenzi

Ačkoliv se počet pacientů s farmakologicky kontrolovanou hypertenzí zvyšuje, je regulace tlaku v mnoha případech stále nedostatečná. U řady pacientů je proto nutná kombinace dvou či více léčiv, případně navyšování jejich dávek. Mezi skupiny, jež se do kombinací nejčastěji zařazují, patří blokátory receptorů AT1 pro angiotenzin II (sartany; ARBs – angiotenzin II receptor blockers) a blokátory vápníkových kanálů (CCBs – calcium channel blockers). Pacientům s hypertenzí refrakterní k této kombinaci je doporučeno přidání nízké dávky diuretika.

Cíl a metodika studie

Cílem prospektivní randomizované dvojitě zaslepené studie japonských autorů bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost fixní trojkombinace telmisartanu 80 mg (T80), amlodipinu 5 mg (A5) a hydrochlorothiazidu 12,5 mg (H12,5) u pacientů, jejichž hypertenze nebyla dostatečně kontrolována dvojkombinací 80 mg telmisartanu a 5 mg amlodipinu.

Do studie bylo zařazeno 442 pacientů starších 20 let s diagnózou esenciální hypertenze léčených 2–3 antihypertenzivy. Podmínkou zařazení byl průměrný systolický tlak (STK) vsedě ≤ 200 mmHg a diastolický tlak (DTK) v rozmezí 90–114 mmHg. Po 6 týdnech podávání fixní kombinace T80/A5 za otevřených podmínek bylo 309 pacientů, u nichž nebylo snížení tlaku dostatečné, randomizováno do 2 skupin. První skupina užívala 1× denně fixní kombinaci T80/A5/H12,5 a druhá skupina 1× denně fixní kombinaci T80/A5. Tato zaslepená část studie trvala 8 týdnů a ukončilo ji 303 pacientů.

Výsledky

Po 8 týdnech léčby byl ve skupině s T80/A5/H12 zjištěn o 5,3 mmHg nižší STK a o 3,9 mmHg nižší DTK než ve skupině s T80/A5. Cílových hodnot STK/DTK (< 140/90 mmHg) dosáhlo při léčbě trojkombinací T80/A5/H12 51,7 % pacientů, v případě dvojkombinace pouze 36,9 %.

Nežádoucí příhody byly mírné až středně závažné a jejich výskyt byl častější u trojkombinace léčiv. Hlášené případy zvýšené hladiny kyseliny močové a hyperurikémie souvisely s přidaným hydrochlorothiazidem.

Závěr

Přidání hydrochlorthiazidu k telmisartanu/amlodipinu do fixní trojkombinace vedlo u pacientů s nekompenzovanou esenciální hypertenzí k významnému snížení STK i DTK a zvýšilo podíl pacientů s dosažením cílových hodnot krevního tlaku. V souladu s dříve publikovanými studiemi o efektu kombinací valsartan/amlodipin/hydrochlorothiazid nebo olmesartan/amlodipin/hydrochlorothiazid se předpokládá i zlepšení adherence pacientů a jejich perzistence na léčbě.

(zemt)

Zdroj: Higaki J., Komuro I., Shiki K. et al. Effect of hydrochlorothiazide in addition to telmisartan/amlodipine combination for treating hypertensive patients uncontrolled with telmisartan/amlodipine: a randomized, double-blind study. Hypertens Res 2017; 40 (3): 251–258, doi: 10.1038/hr.2016.124.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se