Může léčba hypertenze zabránit rekurenci fibrilace síní?

3. 12. 2021

Fibrilace síní (FiS) je nejčastější vážnou poruchou srdečního rytmu a je zodpovědná za velkou část úmrtí v populaci. Hypertenze je nejčastějším a zároveň potenciálně modifikovatelným rizikovým faktorem FiS. Nově publikovaná metaanalýza porovnává efekt antagonismu na angiotenzinovém receptoru a blokády kalciových kanálů na rekurenci FiS u pacientů s hypertenzí a FiS.

Vliv antihypertenzní terapie na FiS

Léčba hypertenze může snížit riziko FiS tím, že zvrátí strukturální poškození srdce způsobené hypertenzí. V současné době se k léčbě hypertenze používají jako léky 1. volby mimo jiné antagonisté receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARBs; sartany) nebo blokátory kalciových kanálů (BKK), ale není zcela jasné, zda k nápravě strukturálních změn na srdečním svalu přispívají spíše ARBs, nebo i BKK.

Analyzované studie

Analyzováno bylo 7 klinických studií, do kterých bylo zařazeno celkem 1495 pacientů s FiS a hypertenzí, jejichž věk se pohyboval mezi 55 a 75 lety. Všichni v posledních 6 měsících prodělali epizodu FiS potvrzenou pomocí EKG. Mezi použitými ARBs byly telmisartan, valsartan, losartan, irbesartan, kandesartan, mezi BKK potom amlodipin a nifedipin. 2 studie byly provedeny v Číně, 2 v Japonsku a 3 v Itálii.

Výsledná zjištění

Z analýzy vyplynulo, že ARBs jsou signifikantně superiorní vůči BKK v prevenci rekurence FiS (poměr šancí [OR] 0,47; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,30−0,72; p = 0,0006; I2 = 57,6 %) a v prevenci perzistentní FiS (OR 0,41; 95% CI 0,24−0,71; p = 0,001; I2 = 0 %).

Autoři dále porovnali podskupinu léčenou telmisartanem a zbylými ARBs. Ve skupině s telmisartanem nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl mezi ARBs a BKK (OR 0,54; 95% CI 0,23−1,29; p = 0,17), ale byla pozorována významná statistická heterogenita (p = 0,02; I2 = 80,0 %). Ve druhé skupině byly ARBs signifikantně superiorní k BKK v prevenci rekurence FiS (OR 0,42; 95% CI 0,23−0,77; p = 0,005) se střední heterogenitou (p = 0,129; I2 = 51,2%).

V podskupině léčené nifedipinem nebyl zaznamenán rozdíl mezi ARBs a BKK (OR 0,88; 95% CI 0,46−1,68; p = 0,69). V podskupině s amlodipinem byly ARBs signifikantně superiorní k BKK v prevenci rekurence FiS (OR 0,39; 95% CI 0,27−0,56; p < 0,0001) se střední heterogenitou (p = 0,235; I2 = 29,5 %).

Závěr

Výsledky recentní metaanalýzy naznačují superioritu sartanů v porovnání s blokátory kalciových kanálů v prevenci rekurence fibrilace síní a perzistentní FiS.

(eko)

Zdroj: Ma H., Jiang H., Feng J. et al. Angiotensin receptor blocker and calcium channel blocker preventing atrial fibrillation recurrence in patients with hypertension and atrial fibrillation: a meta-analysis. Cardiovasc Ther 2021 May 17; 2021: 6628469, doi: 10.1155/2021/6628469.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se