Jaké výhody přináší fixní kombinace kandesartan/amlodipin?

9. 12. 2021

Relativně novou fixní kombinaci užívanou v léčbě hypertenze představuje kandesartan/amlodipin, tedy sartan a blokátor kalciového kanálu. Její výhodou v porovnání s kombinací inhibitor ACE/blokátor kalciového kanálu je zejména nižší výskyt nežádoucích účinků.

Cesty k co nejvyšší compliance pacientů

Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) i blokátory receptoru AT1 pro angiotenzin II (ARBs; sartany) působí na renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAAS). Jejich odlišné farmakologické vlastnosti jsou dány faktem, že každá z těchto lékových skupin působí na RAAS v jiné úrovni.

Obě skupiny léčiv mají dobrý bezpečnostní profil jak v monoterapii, tak v kombinaci s jinými antihypertenzivy, např. blokátory kalciových kanálů (BKK), mezi něž patří i amlodipin. Synergické účinky ACEi/sartanů + BKK na snížení tlaku krve byly prokázány v řadě klinických studií. Užívání fixní kombinace je přitom pro pacienta pohodlnější, jelikož nemusí užívat 2 tablety.

Na rozdíl od ACEi při užívání sartanů nejsou pozorovány nežádoucí účinky způsobené kumulací bradykininu ve tkáních (kašel, angioedém). Díky tomuto faktu je jejich užívání spojeno s vyšší compliance pacientů. Právě suchý kašel je totiž nejčastější příčinou přerušení antihypertenzní léčby.

Kardioprotektivní působení sartanů 

Blokátory RAAS hrají důležitou roli v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Blokáda receptorů AT1 přispívá k protektivním účinkům sartanů také tím, že zvyšuje aktivitu angiotenzinu II na receptorech AT2, což má za následek vazodilataci arteriol a zvýšenou natriurézu. U pacientů léčených sartany je přitom snížení tlaku krve, celkové i kardiovaskulární mortality a incidence akutního infarktu myokardu srovnatelné s výsledky ACEi. Významným rozdílem je však lepší snášenlivost sartanů zmíněná výše.

Sartany jsou indikované u pacientů s komorbiditami, jakými jsou mikroalbuminurie, chronické onemocnění ledvin, renální insuficience, metabolický syndrom, diabetes mellitus 1. a 2. typu, ateroskleróza, stabilní angina pectoris, stav po akutním infarktu myokardu nebo fibrilace síní. S výhodou jsou také předepisovány pacientům s vysokým krevním tlakem a rizikem rozvoje demence. Konkrétně kandesartan je potom vhodný rovněž u pacientů s diagnózou srdečního selhání. Navíc snižuje riziko nově vzniklé fibrilace síní či iktu u hypertoniků s vysokým rizikem cévní mozkové příhody.

Závěr

Fixní kombinace sartan/blokátor kalciového kanálu je přinejmenším stejně účinná ve snižování tlaku krve jako kombinace ACEi/BKK. Kandesartan má však v porovnání s inhibitory ACE lepší snášenlivost, respektive méně nežádoucích účinků, což vede k lepší compliance pacientů k léčbě.

(mafi)

Zdroje:
1. Monhart V. AT1 blokátory – srovnatelnost kardioprotektivity s inhibitory ACE. Vnitřní lékařství 2017; 63 (4): 267–271.
2. Vítovec J., Špinar J. Co přináší fixní kombinace kandesartanu a amlodipinu? Vnitřní lékařství 2016; 62 (4): 317–321.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se