Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

17. 8. 2015

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Arteriální hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí, které se nedaří vždy optimálně kontrolovat. Dle vyjádření European Society of Hypertension/European Society of Cardiology je monoterapií dosaženo účinného poklesu krevního tlaku pouze zhruba u třetiny nemocných, většina pacientů nakonec dospěje ke kombinační léčbě hypertenze. Pokud je léčba hypertenze zahájena monoterapií, nespornou výhodou je, že je jasné, jaký účinek a jaké nežádoucí účinky daný lék u konkrétního pacienta má. Nasazení léčby dvojkombinací naopak většinou vede k lepšímu ovlivnění krevního tlaku (používají se látky s rozdílným mechanismem účinku, což vede k synergismu a většímu efektu na krevní tlak), nižšímu výskytu nežádoucích účinků (např. eliminace perimaleolárních otoků u dihydropyridinů při kombinaci se sartany) a časnějšímu dosažení odpovědi u většího počtu nemocných. Problémem může být nejasné přiřazení účinku a nežádoucích reakcí ke konkrétní účinné látce. Kombinační léčba je v současné době doporučována u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo s vysokou hodnotou krevního tlaku (hodnoty tlaku vyšší než 160 mmHg a/nebo 100 mmHg).

Proč kandesartan + amlodipin?

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Amlodipin je blokátor vápníkových kanálů 3. generace, který má dlouhý biologický poločas (35–50 hodin) a pozvolný nástup účinku, v důsledku čehož je při léčbě omezeno kolísání krevního tlaku a riziko reflexní tachykardie. Amlodipin je tak v současnosti k dispozici ve fixní kombinaci s prakticky každým inhibitorem ACE nebo sartanem.

Kandesartan je inhibitor angiotenzinových receptorů AT1 (sartan). Při léčbě kandesartanem dochází k poklesu úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální cévní mozkové příhody a nefatálního infarktu myokardu o 32 % (p = 0,013), kardiovaskulární mortality o 29 % (p = 0,049) a celkové mortality o 27 % (p = 0,018). Dle výsledků klinických studií je navíc účinnější než losartan.

Klinické zkušenosti s kombinací kandesartan + amlodipin

Kombinace těchto dvou látek se opírá o současná doporučení českých i evropských společností pro léčbu hypertenze. Jedná se o léčbu bezpečnou, výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnost se při podávání kombinace nikterak významně nelišil oproti monoterapiím, srovnatelný byl i v porovnání s placebem. Antihypertenzní účinek fixní kombinace kandesartanu s amlodipinem 8 mg / 5 mg přitom byl signifikantně vyšší než u monoterapie odpovídajícími dávkami obou látek (p < 0,0001). U léčených pacientů navíc dochází ve srovnání s nemocnými léčenými kandesartanem v kombinaci s jiným blokátorem kalciových kanálů k poklesu velkých kardiovaskulárních příhod MACE (p = 0,025).

Výhodný je i vliv na snížení rizika rozvoje perimaleolárních otoků, jak již bylo zmíněno výše, což je u kombinace látek blokujících RAAS a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů vysvětlováno odlišným místem působení obou látek (dihydropyridiny působí především prekapilárně, blokátory RAAS postkapilárně, což v důsledku vede k eliminaci extravazace plazmy na prekapilární straně v důsledku odstranění objemového přepětí).

Fixní kombinace mají v současné době v léčbě arteriální hypertenze své místo. Umožňují lepší kontrolu onemocnění při maximálním komfortu pacienta. Léčba fixní kombinací kandesartanu s amlodipinem je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná.

(epa)

Zdroj: Slíva J. Nová fixní kombinace v klinické praxi v ČR: candesartan + amlodipin. Farmakoterapie. 2015; 11 (1).Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se