Může mít antihypertenzní léčba příznivý efekt i na neurokognitivní funkce?

14. 6. 2021

Observační studie naznačují, že žádoucím vedlejším účinkem blokátorů receptoru AT1 pro angiotenzin II (sartanů) by mohla být i kognitivní protekce pacientů. Loni publikovaná randomizovaná studie hodnotila možnost pozitivního působení kandesartanu a lisinoprilu na neurokognitivní funkce u starších pacientů s mírnou kognitivní poruchou (MCI).

Metodika a průběh studie, sledovaná populace

Do studie probíhající mezi červnem 2014 a prosincem 2018 byli zařazeni pacienti starší 55 let s MCI a hypertenzí. Byla u nich ukončena léčba předchozími antihypertenzivy a následně byli randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě kandesartanem (až 32 mg/den) nebo lisinoprilem (až 40 mg/den). Zároveň mohla být podána open label další antihypertenziva v případě potřeby dosažení hodnot krevního tlaku (TK) < 140/90 mmHg.

Účastníci podstoupili vyšetření kognitivních funkcí na začátku sledování a následně po 6 a 12 měsících. Snímky MRI mozku byly pořízeny na začátku sledování a po 12 měsících.

Celkem bylo do studie zařazeno 176 pacientů průměrného věku 66 let (z toho 101 žen). 87 účastníkům byl podán kandesartan a 89 lisinopril. Studii dokončilo 141 pacientů – 77 v rameni s kandesartanem a 64 s lisinoprilem.

Výsledky

Obě skupiny vykazovaly podobné hodnoty TK. Po 12 měsících činila průměrná hodnota 130/77 mmHg v kandesartanové skupině a 134/78 mmHg ve skupině s lisinoprilem (p = 0,20 pro systolický TK a 0,52 pro diastolický TK).

Výsledky studie ukázaly superioritu kandesartanu v porovnání s lisinoprilem při hodnocení exekutivních funkcí měřených pomocí testu cesty (trail making test, část B: velikost efektu [ES] −12,8; 95% interval spolehlivosti [CI] −22,5 až −3,1). Tento výsledek však nebyl zaznamenán při použití baterie kognitivních testů EXAMINER (Executive Abilities: Measures and Instruments for Neurobehavioral Evaluation and Research tool: ES −0,03; 95% CI −0,08 až 0,03). Kandesartan byl také superiorní oproti lisinoprilu v revidovaném Hopkinsově verbálním testu učení, a to u parametrů opětovného vybavení (ES 0,4; 95% CI 0,02–0,8) a udržení v paměti (ES 5,1; 95% CI 0,7–9,5).

Závěr

Výsledky studie naznačují, že u starších pacientů s mírnou kognitivní poruchou má roční léčba kandesartanem superiorní neurokognitivní efekt v porovnáním s lisinoprilem. Tento jev zřejmě není vázán na účinky kandesartanu na snižování krevního tlaku.

(eko)

Zdroj:

Hajjar I., Okafor M., McDaniel D. et al. Effects of candesartan vs lisinopril on neurocognitive function in older adults with executive mild cognitive impairment: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open 2020 Aug 3; 3 (8): e2012252, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.12252.Štítky
Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se