Diabetická nefropatie. Průvodce ošetřujícího lékaře
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Bouček, P. Diabetická nefropatie. Průvodce ošetřujícího lékaře Praha: Maxdorf, 2011. 113 stran. ISBN 978-80-7345-246-9.


Diabetická nefropatie patří mezi závažné mikrovaskulární komplikace diabetu a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou chronického selhání ledvin. Na náš knižní trh nyní přichází publikace Diabetická nefropatie – průvodce ošetřujícího lékaře od MUDr. Boučka, kde najdeme základní údaje o patogenezi a klinickém průběhu diabetické nefropatie. Velice podrobně je zde rozebrána prevence vzniku, diagnostika a léčba této závažné mikrovaskulární komplikace diabetu. V knize najdeme kromě doporučených postupů i výčet nejčastějších chyb a nedostatků, které se mohou klinické praxi objevovat. V celé knize je patrna návaznost mezi patofyziologií a doporučenou léčbou, závěr knihy je doplněn o kazuistiky z klinické praxe autora.

V úvodu se autor zabývá problematikou etiopatogeneze diabetické nefropatie, podílem genetických faktorů, dlouhodobé kompenzace diabetu a patogenetické role hypertenze v iniciálních stadiích nefropatie u obou typů diabetu. V části věnované klinickém obrazu najdeme jak diagnostická kritéria pro diabetickou nefropatii, tak i stručnou charakteristiku v současné době používaných metod měření glomerulární filtrace. Progredující diabetická nefropatie je spojena s nárůstem rizika akutních i chronických metabolických komplikací. Najdeme zde výčet faktorů podílejících na rozvoji hyperkalemie u chronického selhání ledvin a možnosti jejich léčebného ovlivnění.

V citované publikaci je konfrontována problematika diabetické nefropatie jako rizikového faktoru pro rozvoj diabetické retinopatie. Autor se zde zabývá společnými rizikovými faktory obou komplikací, dlouhodobou hyperglykemií a hypertenzí a jejich následnou vzájemnou interakcí. V knize najdeme i problematiku posuzování míry poklesu pracovní schopnosti dle klinického stadia diabetické nefropatie. V kapitole s názvem Diferenciální diagnóza najdeme základy diagnostiky nejčastějších glomerulopatií s významnou proteinurií, dále část věnovanou chronickým tubulointersticiálním nefritidám a analgetické nefropatii.

V úvodu kapitoly Farmakoterapie jsou rozebrány jednotlivé lékové skupiny antidiabetik a omezení jejich užití při progresi diabetické nefropatie, následují základní zásady antihypertenzní, hypolipidemické a antiagregační terapie včetně problematiky duální antiagregace ve světle výsledků retrospektivní analýzy studie Charisma.

Kapitola Léčba vybraných rizikových skupin nemocných nás seznámí s problematikou terapie farmakorezistentní hypertenze a hypertenze v graviditě. V závěru kapitoly Strategie léčby jsou podrobně rozepsána doporučení k časování zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny včetně indikací ke kombinované transplantaci ledviny a pankreatu u diabetiků 1. typu s uvedením kontaktní adresy na Kliniku diabetologie IKEM.

V průběhu posledních desetiletí došlo v důsledku účinné antihypertenzní terapie a zavedení blokátorů RAS k významnému zlepšení prognózy nemocných s diabetickou nefropatií, přesto u části nemocných nedojde přes léčebné intervence k zastavení, ale maximálně ke zpomalení progrese nefropatie. V kapitole Perspektivy farmakoterapie je proto věnována pozornost recentně publikovaným výsledkům farmakointervence včetně terapie antioxidačně účinnými modulátory zánětu.

Závěr knihy je věnován podrobně zpracovaným farmakoterapeutickým kazuistikám doplněných o komentář autora k doporučené terapii z pohledu patofyziologických souvislostí u konkrétního nemocného. Celá kniha je pojata stručně a přehledně a bude jistě dobře sloužit jako průvodce ošetřujícího lékaře při prevenci, diagnostice a terapii v tak komplexní problematice jakou je diabetická nefropatie.

MUDr. Petr Žák
www.fnusa.cz
e-mail: zakp@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 6. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se