Diabetická nefropatie. Průvodce ošetřujícího lékaře
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Bouček, P. Diabetická nefropatie. Průvodce ošetřujícího lékaře Praha: Maxdorf, 2011. 113 stran. ISBN 978-80-7345-246-9.


Diabetická nefropatie patří mezi závažné mikrovaskulární komplikace diabetu a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou chronického selhání ledvin. Na náš knižní trh nyní přichází publikace Diabetická nefropatie – průvodce ošetřujícího lékaře od MUDr. Boučka, kde najdeme základní údaje o patogenezi a klinickém průběhu diabetické nefropatie. Velice podrobně je zde rozebrána prevence vzniku, diagnostika a léčba této závažné mikrovaskulární komplikace diabetu. V knize najdeme kromě doporučených postupů i výčet nejčastějších chyb a nedostatků, které se mohou klinické praxi objevovat. V celé knize je patrna návaznost mezi patofyziologií a doporučenou léčbou, závěr knihy je doplněn o kazuistiky z klinické praxe autora.

V úvodu se autor zabývá problematikou etiopatogeneze diabetické nefropatie, podílem genetických faktorů, dlouhodobé kompenzace diabetu a patogenetické role hypertenze v iniciálních stadiích nefropatie u obou typů diabetu. V části věnované klinickém obrazu najdeme jak diagnostická kritéria pro diabetickou nefropatii, tak i stručnou charakteristiku v současné době používaných metod měření glomerulární filtrace. Progredující diabetická nefropatie je spojena s nárůstem rizika akutních i chronických metabolických komplikací. Najdeme zde výčet faktorů podílejících na rozvoji hyperkalemie u chronického selhání ledvin a možnosti jejich léčebného ovlivnění.

V citované publikaci je konfrontována problematika diabetické nefropatie jako rizikového faktoru pro rozvoj diabetické retinopatie. Autor se zde zabývá společnými rizikovými faktory obou komplikací, dlouhodobou hyperglykemií a hypertenzí a jejich následnou vzájemnou interakcí. V knize najdeme i problematiku posuzování míry poklesu pracovní schopnosti dle klinického stadia diabetické nefropatie. V kapitole s názvem Diferenciální diagnóza najdeme základy diagnostiky nejčastějších glomerulopatií s významnou proteinurií, dále část věnovanou chronickým tubulointersticiálním nefritidám a analgetické nefropatii.

V úvodu kapitoly Farmakoterapie jsou rozebrány jednotlivé lékové skupiny antidiabetik a omezení jejich užití při progresi diabetické nefropatie, následují základní zásady antihypertenzní, hypolipidemické a antiagregační terapie včetně problematiky duální antiagregace ve světle výsledků retrospektivní analýzy studie Charisma.

Kapitola Léčba vybraných rizikových skupin nemocných nás seznámí s problematikou terapie farmakorezistentní hypertenze a hypertenze v graviditě. V závěru kapitoly Strategie léčby jsou podrobně rozepsána doporučení k časování zařazení do čekací listiny na transplantaci ledviny včetně indikací ke kombinované transplantaci ledviny a pankreatu u diabetiků 1. typu s uvedením kontaktní adresy na Kliniku diabetologie IKEM.

V průběhu posledních desetiletí došlo v důsledku účinné antihypertenzní terapie a zavedení blokátorů RAS k významnému zlepšení prognózy nemocných s diabetickou nefropatií, přesto u části nemocných nedojde přes léčebné intervence k zastavení, ale maximálně ke zpomalení progrese nefropatie. V kapitole Perspektivy farmakoterapie je proto věnována pozornost recentně publikovaným výsledkům farmakointervence včetně terapie antioxidačně účinnými modulátory zánětu.

Závěr knihy je věnován podrobně zpracovaným farmakoterapeutickým kazuistikám doplněných o komentář autora k doporučené terapii z pohledu patofyziologických souvislostí u konkrétního nemocného. Celá kniha je pojata stručně a přehledně a bude jistě dobře sloužit jako průvodce ošetřujícího lékaře při prevenci, diagnostice a terapii v tak komplexní problematice jakou je diabetická nefropatie.

MUDr. Petr Žák
www.fnusa.cz
e-mail: zakp@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 6. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se