Pneumologie
(Z odborné literatury)


Autoři: František Salajka
Kategorie: Vychází pouze online

Kolek V, Kašák V, Vašáková M et al. Pneumologie. Praha: Maxdorf 2011. Počet stran 552. ISBN 978-80-7345-255-1.


Kolektiv autorů vedený prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., MUDr. Viktorem Kašákem a doc. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., si dal za cíl přinést naší lékařské veřejnosti publikaci komplexně pojednávající o onemocnění dýchacího ústrojí. Takto pojatá publikace na našem trhu po dlouhou dobu velmi citelně chyběla a existoval „hlad“ po moderních, současné poznatky shrnujících textech s pneumologickou problematikou. Proto autoři, povzbuzeni úspěchem předchozích, na dílčí problémy zaměřených publikací, přistoupili k tvorbě vskutku komplexního textu zahrnujícího informace o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě patologických stavů respiračního traktu.

Obsah knihy je přehledně členěn do celkem 16 oddílů s 53 jednotlivými kapitolami. V úvodním oddílu jsou čtenářům přiblíženy jednotlivé diagnostické metody včetně těch specificky pneumologických – vyšetřování plicních funkcí a endoskopických metod, pozornost je ale věnována i biochemickým, hematologickým, imunologickým, mikrobiologickým a mikromorfologickým metodám. Velmi fundovaně s množstvím přehledných tabulek je v tomto oddíle zpracována problematika zobrazovacích metod. V následujících oddílech jsou probírány jednotlivé skupiny chorob. Důraz je logicky položen na ty klinicky a epidemiologicky nejzávažnější – onemocnění dolních dýchacích cest s CHOPN a astmatem v popředí, dále zánětlivá onemocnění včetně tuberkulózy (kde je již zachycena u nás v současné době platná úprava systému očkování proti tuberkulóze), intersticiální plicní procesy, nádorová onemocnění a onemocnění pleury. V oddíle intersticiálních plicních procesů je podán ucelený přehled o současných znalostech týkajících se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby těchto chorob, což je vzhledem ke složitosti této problematiky vysoce přínosné. Rovněž kapitola zpracovávající karcinom plic zachycuje aktuální stav našich znalostí včetně biologicky cílené léčby a udržovací léčby nemalobuněčné rakoviny plic. Některé kapitoly zpracovávají pneumologický pohled na problematiku přesahující hranice jednoho oboru, jak je tomu u onemocnění plicního oběhu, syndromu spánkové apnoe a hypoventilace, respirační insuficience a u vrozených onemocnění plic. Ve 2 kapitolách je podán přehled o současných možnostech hrudní chirurgie v řešení hrudních traumat, zánětů a nádorů, podrobně je diskutována problematika transplantace plic včetně uvedení diagnostických kritérií u jednotlivých chorob. V kontextu naší odborné literatury ojedinělým krokem je zařazení kapitoly věnované farmakoekonomice v pneumologii.

K přehlednému členění textu a správnému pochopení pojednávané problematiky velmi přispívá značné množství tabulek rozesetých v textu. Vysoce instruktivní jsou i ve velkém množství použité obrázky, schémata a grafy, uvedené jak v rámci jednotlivých kapitol, tak i v samostatné obrazové příloze. Text je doplněn seznamem použitých zkratek a obrázků a věcným rejstříkem. Jednotliví autoři jsou představeni ve stručných medailoncích.

Vedoucí autoři v úvodu prozrazují svůj ambiciózní cíl předložit ve formě monografie věnované pneumologii komplexní materiál, který by byl přínosný jak pro pneumology, tak i pro lékaře jiných oborů – interních, laboratorních, pro hrudní chirurgy i praktické lékaře, dokonce i pro zvídavější studenty. Je velmi potěšitelné, že se jim tento záměr podařilo přesvědčivě naplnit.

 

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

www.fnhk.cz

e-mail: salajka@fnhk.cz

 

Doručeno do redakce: 18. 11. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se