Šlampa P, Soumarová R, Kocáková I et al. Konkomitantní chemoradioterapie solidních nádorů. Praha: Galén 2005. 167 stran. ISBN 80-7262-276-5.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 191-192
Kategorie: Z odborné literatury

Zhoubné nádory jsou v průmyslových zemích včetně České republiky na druhém místě v příčinách mortality hned za onemocněními kardiovaskulárními. Výsledky onkologické léčby se kontinuálně zlepšují, zcela výjimečně v podobě revolučních změn, mnohem častěji jako kumulace postupných dílčích kroků. Moderní onkologie je multidisciplinární obor a prohlubující se integrace jednotlivých léčebných modalit je jedním ze zdrojů snižování úmrtnosti na nádorová onemocnění a zlepšování kvality života onkologických pacientů.

V léčbě solidních tumorů rozhodující roli stále hraje adekvátní chirurgický výkon. Z nechirurgických metod onkologické léčby má zásadní význam radioterapie a chemoterapie. Do budoucna lze očekávat slibné výsledky od překotně se rozvíjející biologické léčby.

Radioterapie je léčbou lokoregionální, chemoterapie je léčbou systémovou, umožňující zasáhnout primární nádor, jeho regionální šíření i vzdálenou diseminaci. Některá cytostatika aplikovaná současně s radioterapií potencují protinádorový efekt ionizujícího záření. Toto zjištění spolu se zavedením méně toxických cytostatik s významným radiosenzibilizačním účinkem vedlo od 80. let 20. století k rychlému vývoji konkomitantní chemoradioterapie, která u řady nádorů zlepšila jejich kurabilitu, u jiných umožnila vyléčení se zachováním funkčního orgánu, bez nutnosti mutilujícího chirurgického výkonu.

Monografie doc. Pavla Šlampy a spoluautorů na 167 stánkách poskytuje čtenáři ucelený a logicky uspořádaný přehled o principech a klinickém využití konkomitantní chemoradioterapie. V obecné části se autoři zabývají interakcemi ionizujícího záření a cytostatik a teoriemi, které se pokoušejí vysvětit potenciaci účinku radioterapie chemoterapií. Pozornost je věnována dopadu konkomitantní chemoradioterapie na radiobiologii nádorů i zdravých tkání, se zvláštním zřetelem na akutní i pozdní toxicitu, která je výraznější v porovnání s konvenční samostatnou radioterapií a je daní za vyšší protinádorový efekt. V klinické praxi se užívají nejen látky, které zvyšují efekt záření na nádorovou tkáň, ale také látky, které selektivně chrání zdravé tkáně před vedlejšími účinky záření. Radioprotektivům je v monografii věnována speciální kapitola.

V další části se autoři podrobně věnují jednotlivým látkám s radiopotenciačním účinkem, mechanizmu jejich působení, farmakologii a vedlejším efektům. Speciální část monografie rozebírá indikace chemoradioterapie u jednotlivých nádorových onemocnění, používaná schémata, dávkování, výsledky a toxicitu. Tento díl monografie je nejrozsáhlejší, je zpracován podle principu medicíny založené na důkazech, s vyčerpávajícím množstvím odkazů na studie a publikované práce.

Konkomitantní chemoradioterapie se stala významným mezníkem v onkologii. Problematika je natolik závažná, že je dobře, že stala tématem samostatné monografie. Autorům se podařilo připravit pro čtenáře knihu odborně fundovanou, přitom čtivou, přehlednou a snadno využitelnou pro klinickou praxi. Lze ji plně doporučit ke studiu nejen radiačním a klinickým onkologům, ale všem lékařům, kteří léčí onkologické pacienty.

doc. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN

www.fnhk.cz

e-mail: petera@fnhk.cz

Doručeno do redakce: 4. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se