Prokeš J et al. Základy toxikologie. Obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Galén a Karolinum 2005. 248 stran. ISBN 80-7262-301-X (Galén), 80-246-1086-X (Karolinum).


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 192-193
Kategorie: Z odborné literatury

Autorský kolektív pod vedením nestora toxikológie doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Prokeša tvoria poprední českí odborníci z oblasti toxikológie, farmakológie, kriminológie, súdneho lekárstva a životného prostredia. Cieľovou skupinou rozsahom nie veľkého diela (248 strán) sú poslucháči druhého ročníka medicíny, ktorí tak majú príležitosť v rámci samostatného študijného odboru čerpať informácie o širokom spektre všeobecnej toxikológie vrátane ekotoxikológie. Už po prečítaní obsahu je ale zrejmé, že publikácia prináša cenné informácie pre široký okruh odborníkov, keď si uvedomíme, že tu nájdeme kapitoly venované aj priemyslovej a vojenskej toxikológii, súdnej chémii, toxikologickej analýze, drogám i toxikologickým štúdiám.

Úvodnú kapitolu tvorí prehľadne usporiadaný popis osudu noxy od vstupu do organizmu až po vylučovanie, vrátane ilustráciami vhodne doplnené základné pojmy ako sú dávka, účinok, kumulácia, eliminácia.

V nasledujúcej kapitole sú pomerne podrobne definované toxikologické a biologické vlastnosti prvkov a anorganických zlúčenín, ktoré sú zoradené podľa polohy v periodickej sústave prvkov od vodíka v prvej skupine až po platinu v ôsmej. Vo väčšine prípadov, kde je to známe, je uvedený aj mechanizmus toxického účinku a denná potreba pre človeka.

V ďalšej kapitole, dokumentovanej aj štrukturálnymi vzorcami, autori stručne prezentujú toxický profil hlavných predstaviteľov jednotlivých liekových skupín (lieky pôsobiace na centrálny a vegetatívny nervový systém, antihistaminiká, lokálne anestetiká, kardiotoniká, antiseptiká a dezinficienciá, chemoterapeutiká, antibiotiká, cytostatiká a stručne aj vitamíny. V odstavci venovanom analgetikám sa údaj o hepatotoxicite (125 mg pre dospelého) dnes najčastejšie používaného preparátu paracetamolu určite myslí dávka prepočítaná na kilogram hmotnosti (častejšie sa udáva150 mg/kg) a nie celková dávka.

V časti venovanej priemyslovej toxikológii, ktorá dnes predstavuje samostatný medicínsky odbor, autori sa venovali hlavne problematike alifatických, aromatických a chlórovaných uhľovodíkov. Samostatnú kapitolu venovali vysokostabilným polychlórovanýcm bifenylom (PCB) a ich prieniku do životného prostredia.

V krátkej kapitole o veterinárnej a potravinárskej toxikológii zaujme popri známej problematike dusíkatých hnojív a pesticídov (vrátane už historického perzistujúceho DDT) aj „chutná karcinogénna strava“ (smaženie, grilovanie) a mysteriózny „syndróm čínskych reštaurácií“ (alergia na glutaman sodný).

V úvode prezentovanú predstavu autorov, že publikácia sa bude „skôr dotýkať“ než pokrývať väčšinu kapitol toxikológie, dokumentujú stručné kapitoly toxikológie prírodných produktov (bakteriálne, rastlinné a živočíšne toxíny), toxikologickej analýzy, súdnej chémie a metabolizmu toxických zlúčenín (prehľadná tabuľka).

Pomerne veľký priestor autori venovali dnes modernému hraničnému odboru medzi toxikológiou a ekológiou - ekotoxikológii. Popri cenných informáciách o znečisťujúcich látkach ovzdušia, vôd a pôdy je tu aj prehľad dostupných informačných zdrojov týkajúcich sa životného prostredia (webové stránky).

Za veľmi originálny prístup považujem výstižný, abecedne zoradený „slovník“ základných termínov z oblasti ochrany životného prostredia definujúci široký diapazón situácií pri hodnotení podmienok existencie živých organizmov (vrátane človeka).

Vojenské konflikty a medzinárodný terorizmus vhodne reflektuje kapitola venovaná vojenskej toxikológii otravných látok (organofosfáty, karbamáty, dusivé látky, dráždivé a pľuzgierotvorné látky) vrátane obranných látok pri likvidácii teroristov (calmativa). Popri základných informáciách o jednotlivých látkach tu nájdeme aj zaujímavý historický úvod a princípy liečby (pri organofosfátoch antidotum PAM je mylne definované ako najjednoduchší organofosfát).

Kapitola venovaná drogám pokrýva široký okruh drog, prekurzorov a pomocných chemických látok zneužívaných v ČR a na celom svete, vrátane dnes podceňovanej najčastejšej drogy - alkoholu. Kapitola je aktuálne doplnená o informácie o medzinárodných organizáciách na potlačenie (podľa autorov zatiaľ neúspešne) nezákonnej výroby a obchodu s omamnými a psychotropnými látkami.

Publikáciu uzatvára prehľad krátkodobých a dlhodobých toxikologických štúdií na laboratórnych zvieratách.

Publikácia je síce určená predovšetkým poslucháčom medicíny, ovšem kapitoly o všeobecnej toxikológii a ekotoxikológii by mali byť „guidlines“ v práci všetkých ľudí podieľajúcich sa na materiálnom rozvoji ľudstva, ktorí, slovami hlavného autora, musia byť vzdelaní, inteligentní, pracovití a predovšetkým charakterní, aby sa zastavil zhoršujúci zdravotný trend a kvalita životného prostredia.

doc. MUDr. Igor Bátora, Ph.D.

prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie LF UK

www.fnspba.sk

Slovenská republika

e-mail: igor.batora@kramare.fnspba.sk

Doručeno do redakce: 8. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se