Malina L. Fotodermatózy. 2. rozšířené vydání. Praha: Maxdorf 2005. 206 stran. ISBN 80-7345-039-9.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 189-190
Kategorie: Z odborné literatury

Publikace se zabývá důležitou součástí dermatologie a ve svém druhém vydání má podstatně rozšířeny části věnované patofyziologii a léčbě fotodermatóz. Problematika je zpracována v 31 kapitolách. Po úvodu ve 2. kapitole autor popisuje fyzikální vlastnosti solární radiace, působení světla na kůži včetně fotochemie kožních biomolekul. V další části věnované klimatologii jsou pro hodnocení radiačních účinků slunce zdůrazněny faktory časové, geografické a meteorologické, jejichž zohlednění je důležité nejen pro terapii fotodermatóz, ale i pro volbu nejvhodnější fotoprotekce. V následujících kapitolách jsou uvedeny technické principy a přehled umělých zdrojů ultrafialového záření - tepelných zářičů, výbojek a zářivek a principy dozimetrie moderními radiometry. Dále je stručně pojednáno o účincích UV záření na kůži; následují kapitoly o melanogeneze a stárnutí kůže pod vlivem světla. Část zabývající se fotoimunologií je zaměřena na dopad záření na různé buněčné typy imunitního systému v kůži, změny na úrovni cytokinů i molekulárně biologické aspekty těchto dějů. Jen poněkud mlhavá se mi jeví být pasáž věnovaná změnám na úrovni Langerhansových buněk po ozáření UV světlem. Ve stati o kancerogenním působení světla je zdůrazněn význam přetížení buněčných reparačních mechanizmů v tomto procesu. Následně je v širších ekologických souvislostech popsáno působení ozonu jako ochranného činitele vůči účinkům UV záření. Kapitola věnovaná kožním fototypům je poněkud stručná a chybí mi zde fenotypy kůže u jednotlivých fototypů. Také zmínka o nultém fototypu, tedy albínovi, by byla vhodná.

Následuje klasifikace fotodermatóz a poté v 10 kapitolách přehled nemocí a stavů světlem navozených a udržovaných, tedy idiopatických fotodermatóz, fotodermatóz sekundárních, syndromů spojených s nestabilitou DNA, teleangiektatických syndromů, léky navozené fotosenzitivity, fototoxických a fotoalergických reakcí, fytofotodermatitid, porfyrií a pseudoporfyrií. V kapitole o sekundárních fotodermatózách by bylo možné polemizovat s formulací o časté přítomnosti projevů kožních T-buněčných lymfomů ve světlu exponovaných oblastech kůže. U časných stádií kožních T-buněčných lymfomů je tomu přímo naopak, především proapoptotickým účinkem světla na buňky lymfomu v kůži.

V následujících 2 kapitolách je přehledně popsán vyšetřovací postup u fotosenzitivního pacienta a postup při provádění fotoepikutánních testů. Důkladně je zpracována problematika fotoprotekce s přehledem fotoprotektivních prostředků k zevnímu a celkovému použití. Zde jsou také uvedeny zásady fotoprotekce u fotodermatóz se zdůrazněním účinné ochrany proti širší oblasti UV světla (vykrývající i UVA záření). Kapitola fototerapie a fotochemoterapie podává přehled léčebných možností a stručně popisuje mechanizmy působení této léčby. Seznam indikací se mi však zdá být příliš stručný a heslo některé fotodermatózy by, právě v intencích této knihy, bylo vhodné přesně specifikovat. Dále je pojednána fotobalneoterapie. Popsaná fotoferéza a fotodynamická fototerapie jsou již metodami do léčby fotodermatóz přímo nezasahujícími. Kniha je účelně doplněna ilustracemi a názornou fotodokumentací. Lze také ocenit bohatost citací.

Autor, prof. MUDr. L. Malina, DrSc., v této publikaci zpracoval dané téma zdařile, názorně a přehledně. Vzhledem k její aktuálnosti ji lze doporučit nejen dermatologům, ale široké lékařské veřejnosti.

doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.

I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny

www.fnusa.cz

e-mail: vladimir.vasku@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 3. 1. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se