Komplikace v průběhu léčby mnohočetného myelomu - editorial


Autoři: I. Špička
Působiště autorů: I. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 115
Kategorie: Editorial

Adam Z et al. Osteonekróza čelisti v průběhu léčby mnohočetného myelomu. Vnitř Lék 2006; 52(2): 176–179.

Autoři ve svém velmi podrobném článku poprvé v českém písemnictví upozorňují na nově popsanou komplikaci dlouhodobé léčby bisfosfonáty - osteonekrózu čelisti. Jak sami uvádějí, první zprávy o této komplikaci byly publikovány před 2 lety a od té doby je na toto téma k dispozici řada kazuistických sdělení i několik analýz provedených u větších skupin pacientů. Na základě teoretických i klinických zpráv lze považovat kauzální vztah mezi léčbou bisfosfonáty a rozvojem uvedené komplikace za velmi pravděpodobný, ne-li prokázaný. Na druhé straně je však nutné upozornit, že osteonekróza čelisti bývá pozorována i u onkologických nemocných neléčených bisfosfonáty, v souvislosti s podáváním ibandronátu (popis byl publikován v říjnu roku 2005, a tudíž nemohl být znám v době dokončení článku) i alendronátu [1,2]. Také proti hlavnímu předpokládaném mechanizmu vzniku - antiangiogennímu působení bisfosfonátů (které, jak sami autoři uvádějí, je z hlediska léčby např. mnohočetného myelomu považován za důležitý faktor přispívající k možnému protinádorovému účinku této skupiny léků) hovoří některá pozorování, např. nález intaktního cévního zásobení v histologických preparátech vyšetřené kosti [3]. Na rozvoji se může téměř nepochybně podílet i další léčba - ať již předchozí chemoterapie, tak dlouhodobé podávání kortikoidů.

Otázkou zůstává výše rizika rozvoje čelistní osteonekrózy. Ačkoli zkušenosti v ČR s léčbou zolendronátem je nutno stále považovat za nedostatečné, samotný fakt, že je popsán první případ, a současně výsledky řady studií svědčí spíše pro nižší riziko, než uvádějí někteří autoři [4]. Sami jsme na našem pracovišti během mnoha let používání „dusík obsahujících bisfosfonátů“ pozorovali rozvoj osteonekrózy čelisti u jediné pacientky s myelomem, po 46 měsících léčby pamidronátem a následných 14 měsících terapie zoledronátem (a současné udržovací léčbě kortikoidy). V tomto případě vedla cílená ATB terapie a lokální antiseptická léčba k rychlému ústupu subjektivních potíží i RTG nálezu. O vysokém procentu úspěšnosti uvedeného postupu (90,1 %) svědčí i zkušenosti v rozsáhlém souboru pacientů [2].

Přes uvedené skutečnosti je však nutné na možnost rozvoje osteonekrózy čelisti u nemocných dlouhodobě léčených bisfosfonáty (a ev. dalšími potenciálně rizikovými léky) pomýšlet. Tato skutečnost platí nejen pro hematology, ale i pro praktické lékaře a stomatology, kteří se na péči o onkologické nemocné podílejí. Proto je publikovaná práce velmi přínosná a autorům za ni patří mé poděkování.

doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

www.vfn.cz

e-mail: spicka@cesnet.cz

Doručeno do redakce: 1. 11. 2005


Zdroje

1. Lenz JH, Steiner-Krammer B, Schmidt W et al. Does avascular necrosis of the jaws in cancer patients only occur following treatment with bisphosphonates? J Craniomaxillofac Surg 2005; 24: v tisku.

2. Marx RE, Sawatari Q, Fortin M et al. Bisphosphonate-induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws: risk factors, recognition, prevention and treatment. J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: 1567-1575.

3. Hellstein JW, Marek CL Bisphosphonate osteochemonecrosis (bis-phossy jaw): is this phossy jaw of the 21st century? J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: 682-689.

4. Durie GM, Katz M, Growley J et al.: Osteonecrosis of the jaw and bisphosphonates. N Engl J Med 2005; 353: 99-202.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více