Prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc., zemřel


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2006; 52(2): 187-188
Kategorie: Osobní zprávy

Dne 30. ledna 2006 po krátké a těžké nemoci zemřel ve věku nedožitých 56 let přednosta Gerontologického centra a dlouhodobý ředitel Krajské nemocnice T. Bati, a.s., Zlín, prim. MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc.


MUDr. Jaroslav Přehnal se narodil 5. února 1950 ve Zlíně. Od roku 1974 byl zaměstnán v Baťově nemocnici jako sekundární lékař, později jako asistent na Interní klinice IPVZ pod vedení profesora MUDr. Jaroslava Rybky, DrSc. Od roku 1989 až dosud byl přednostou Gerontologického centra Krajské nemocnice T. Bati, a.s., ve Zlíně, od roku 1993 do roku 2005 byl ředitelem Baťovy krajské nemocnice.

MUDr. Jaroslav Přehnal aktivně působil v řadě společností: v roce 1995 byl členem vědecké rady LF Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1993 do roku 1995 členem zkušební komise LF UP Olomouc, od roku 1994 až dosud byl předsedou České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP. V letech 1999 - 2000 byl členem Vědecké rady MZ ČR a od roku 2003 dosud působil jako krajský odborný konzultant pro geriatrii.

MUDr. Jaroslav Přehnal byl činný v národních a mezinárodních odborných organizacích a společnostech: od roku 2001 reprezentant ČR v IAG (Světová geriatrická asociace), od roku 2001 byl Čestným členem Slovenské gerontologické a geriatrické společnosti. Od roku 2002 byl reprezentantem České republiky v EUGMS/UEMS (European Union Geriatric Medicine Society/European Union of Medical Specialists).

Aktivně působil též na dráze pedagogické, a to od roku 1985. Byl odborným asistentem katedry geriatrie IPVZ a v roce 2004 působil jako odborný asistent Ústavu zdravotnických studií Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Gerontologické centrum, které ve Zlíně vybudoval, je díky jeho koncepci jedním z nejmodernějších a patří k těm pracovištím, která jsou kvalitní nejen po stránce medicínské, organizační, ale i edukační.

Ve spolupráci s profesorem Jaroslavem Rybkou pořádal ve Zlíně tradičně Gerontologické dny, naposledy v minulém roce.

Přednášková a publikační činnost MUDr. Jaroslava Přehnala byla rozsáhlá: přednesl 55 domácích odborných přednášek, 15 výukových (vyžádaných) přednášek, 6 zahraničních přednášek. Napsal celkem 16 publikací, z toho 6 bylo publikováno v zahraničí. Podílel se na řešení 5 grantů.

Byl členem redakčních rad časopisů: Geriatria, časopis slovenských a českých geriatrov, Česká geriatrická revue, Vnitřní lékařství (od ledna roku 2005) a Gerontologické aktuality.

Dovolil bych si malou osobní vzpomínku.

S MUDr. Jaroslavem Přehnalem jsem se setkal na počátku jeho působení na Interní klinice IPVZ; já jsem tenkrát pracoval na interně u primáře MUDr. Lukaštíka. Již tenkrát se objevily jeho velké organizační schopnosti - pomáhal organizovat funkční vyšetření plic, později se podílel na vybudování a koncepční struktuře Gerontologického centra, jehož se stal primářem. Podílel se na aplikaci řady moderních způsobů současné gerontologie. Řekl bych, že v těchto svých pracích trochu předběhl dobu - jen velmi málo lidí si totiž uvědomuje, že geriatrie je obor s ohromnou budoucností, protože podle statistických údajů za několik let bude lidí v důchodovém věku více než těch ve věku produktivním.

MUDr. Jaroslav Přehnal se jako ředitel Baťovy krajské nemocnice zabýval nejen organizací, ale i odborným růstem nemocnice. Pomohl vybudovat moderní centra RTG, CT, NMR, nukleární medicínu, sonografii a jiné menší obory. Do poslední chvíle psal vědecké publikace a práce.

Mohu říci, že v Jardovi Přehnalovi ztrácí naše nemocnice velmi schopného organizátora, který měl v sobě něco, co všichni nemají - organizační a vůdčí schopnosti, klinický odhad spojený s aplikací moderních diagnostických a léčebných postupů.

prim. MUDr. Jiří Bakala

přednosta Oddělení nukleární medicíny Baťovy krajské nemocnice

www.bnzlin.cz

e-mail: nukmed@mbox.vol.cz


Milý Jaroslave,

loučím se s Tebou jménem svým a jménem všech lékařů Interní kliniky IPVZ. Po oněch více než patnácti letech spolupráce v nás přežíváš ve vzpomínkách a v úctě. Bylo vždy inspirující i příjemné pracovat s Tebou, do historie kliniky ses zapsal nejen svým hlubokým zájmem o interní medicínu, ale i svou činorodostí, životním optimizmem a neutuchajícím elánem. Ba nejen tím: nás druhé podněcoval Tvůj zájem o vše nové v oboru, a v neposlední řadě to byly Tvé povahové vlastnosti, přátelskost a svérázný humor, kterými jsi dovedl rozhánět občasné strasti všedních dnů. Všichni jsme se snažili odborně růst ve vědomostech i v budování pracovišť, a Tvůj podíl na nejednom z úspěchů byl a je zcela viditelný. To Tobě se podařilo vybudovat gerontologické pracoviště známé dnes v celé republice, a stejnou měrou ses zasloužil o rozvoj celé Baťovy nemocnice.

Budeme na Tebe vzpomínat jako na dobrého přítele a spolupracovníka a budeš nám zde chybět. Díky za Tvou práci a přátelství - vzpomínky na Tebe zůstávají trvale v nás.

Čest Tvojí památce.

prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Interní klinika IPVZ Baťovy krajské nemocnice

e-mail: rybka@bnzlin.cz

Doručeno do redakce: 13. 2. 2006


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se