XXXII. dny mladých internistů České republiky a Slovenska v Olomouci (Zprávy z odborných akcí)


Kategorie: Vychází pouze online

Ve dnech 30. 5.–31. 5. 2013 se v Olomouci uskutečnily XXXII. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska, které se konají podle tradice střídavě v Olomouci a Martině.

Odborný program byl organizován pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů Olomouc České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Organizace kongresu se jako každý lichý rok ujala III. interní klinika LF UP a FN Olomouc za pomoci Konferenčního centra UP Olomouc, garantem setkání byl přednosta kliniky prof. J. Zadražil, koordinátorem konference prof. MUDr. P. Horák.

XXXII. dnů mladých internistů se účastnilo kolem stovky mladých lékařů se 75 příspěvky, z toho 40 příspěvků pocházelo ze slovenských pracovišť. Konference se zúčastnili lékaři nejen z fakultních, ale i z okresních nemocnic obou států.

Odborný program byl rozdělen do 8 dílčích bloků podle tematiky příspěvků a probíhal v posluchárnách teoretických ústavů LF UP formou 2 paralelních sekcí.

Aktivní účastníci setkání měli po oba dny velmi náročný odborný program. Úroveň většiny příspěvků byla velmi dobrá. Ve všech sekcích panovala přátelská atmosféra a do diskuze se zapojila řada mladých internistů.

Společenský večer proběhl v restauraci Podkova. Na závěr pátečního programu byla oceněna nejlepší sdělení v jednotlivých sekcích a byly uděleny i hlavní ceny. Ceny předsedů České a Slovenské internistické společnosti představovaly delegaci na Letní školu mladých internistů EFIM.

Oceněná sdělení:

Cena předsedy ČIS: Primární hyperaldosteronizmus – fenotypové rozdíly mezi hlavními podtypy. Šomlóová Z., Petrák O., Štrauch B., Rosa J., Indra T., Zelinka T., Holaj R., Widimský J. jr.; III. interní klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze.

Cena výboru ČIS: Histomorfometrie renální osteopatie u minerálové a kostní nemoci při chronickém selhání ledvin. 1Žamboch K., 1Krejčí K., 2Škarda J., 4Langová K., 3Stejskal D., 3Švesták M., 3Zahálková J., 1Zadražil J.; 1III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FN Olomouc, 2Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc, 3Středomoravská nemocniční a.s., o.z., Nemocnice Šternberk, 4Ústav lékařské biofyziky LF UP a FN Olomouc.

Cena vědeckého výboru: Monitorovanie účinnosti antiagregačnej liečby u pacientov s akútnym STEMI pomocou optickej agregometrie – prvé skúsenosti. 1Samoš M., 2Škorňová I., 2Duraj L., 1Kovář F., 2Fedor M., 1Galajda P., 2Šimonová R., 1Stančík M., 1Bolek T., 1Staško J., 2Kubisz P., 1Mokáň M.; 1I. interná klinika JLF UK a UN Martin, Slovenská republika, 2Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin, Slovenská republika

Cena děkana LF UP Olomouc: Kolitida vyvolaná Clostridium difficile u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Ondrejková A., Blaštíková J., Svojanovský J., Souček M.; II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno.

Cena předsedy SIS: Poškodenie kardiovaskulárneho systému u pacientov s revmatoidnou artritidou. 1Beňačka O., 2Belanský M., 2Vojtek V., 2Ondrejkovič M., 2Beňačka J., 2Blažíček P., 1Killinger Z., 2Lietava J.; 1V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika, 2II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika.

Cena děkana JLF UK Martin: Hladina N-gal v moči ako marker kardiovaskulárneho rizika pacientov po transplantácii srdca. 1Demešová E., 2Karvajová E, 1Lesný P., 1Luknár M., 1Solík P., 1Varga I., 1Goncalvesová E.; 1Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca NÚSCH Bratislava, Slovenská republika, 2Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK Bratislava, Slovenská republika.

Ceny v jednotlivých sekcích:

Kardiologie I: Tuhosť aorty a vybrané genetické polymorfizmy v kontexte rizikového profilu premenopauzálnych žien s metabolickým syndrómom. Šimková A., Bulas J., Reptová A., Potočárová M., Pernický M.; I. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika.

Kardiologie II: Cystatin C jako nezávislý prognostický ukazatel u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST segmentu. Přeček J., Hutyra M., Kováčik F., Blokšová K., Táborský M.; I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc.

Metabolizmus: Hyponatriémia – incidencia a príčiny na oddelení internej medicíny. Šturdík I., Adamcová M., Kollerová J., Koller T., Payer J.; V. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika.

Revmatologie a hematologie: Oxidované LDL, protilátky proti ox LDL a fetuin - potenciální markery akcelerované aterosklerózy u SLE? Smržová A., Horák P., Heřmanová Z., Skácelová M.; III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc.

Gastroenterologie: Výskyt průjmovitých onemocnění asociovaných s infekcí Clostridium difficile v nemocnice ve Frýdku-Místku v letech 2011–2012. 1Zela O., 1,2Vítek P.; 1Beskydské Gastrocentrum, Interní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity Ostrava.

Plicní choroby: Výskyt plicní hypertenze a diastolické dysfunkce pravé komory u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe. 1Sova M., 2Sovová E., 1Hobzová M., 1Kolek V.; 1Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF UP a FN Olomouc, 2I. interní klinika – kardiologická LF UP a FN Olomouc.

Nefrologie: Faktory progresie diabetickej nefropatie u diabetikov 2. typu. Ližičárová D., Krahulec B., Hirnerová E., Gašpar Ľ.; II. interná klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Slovenská republika.

Endokrinologie: Sekundárny diabetes mellitus – analýza TC Martin. 1Dedinská I., 1Laca Ľ., 2Mokáň M.; 1Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie JLK UK a UN Martin, Slovenská republika, 2I. interná klinika JLF UK a UN Martin, Slovenská republika.

Setkání bylo uzavřeno předáním cen a zhodnocením konference hlavním garantem prof. J. Zadražilem, představitelem sekce mladých internistů České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně MUDr. J. Václavíkem a organizátorem příštího ročníku Dnů mladých internistů prof. M. Mokáněm, který zároveň pozval všechny mladé lékaře k účasti na XXXIII. dnech mladých internistů pořádaných I. interní klinikou Jesseniovej LF UK v Martine v příštím roce.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

www.fnol.cz

e-mail: Pavel.Horak@fnol.cz

Doručeno do redakce: 4. 6. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se