Základy moderní pneumoonkologie (Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Skřičková J, Kolek V et al. Základy moderní pneumoonkologie.. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 491. ISBN 978-80-7345-298-2

Přednostové brněnské a olomoucké kliniky plicních nemocí a tuberkulózy jsou v čele početného autorského kolektivu, který předkládá čtenářům ve formě monografie současné poznatky na poli diagnostiky a léčby nádorů dýchacího ústrojí.

Těžiště knihy, zaujímající více než polovinu celkového rozsahu, je v kapitole věnované karcinomu plic. Po podrobně uvedených epidemiologických údajích a oddílech věnovaných etiologii a klinickým projevům jsou detailně probrány diagnostické postupy. Jsou diskutovány indikace, případné kontraindikace a komplikace invazivnějších metod a postavení jednotlivých diagnostických postupů při stanovení závěrečné diagnózy. Ne-pneumoonkologicky orientovaným čtenářům přispěje k lepší informovanosti popis provedení těchto vyšetření a bohatá obrazová dokumentace. Vzhledem k současným trendům léčby je velmi přínosné, že kromě uvedení aktuální morfologické klasifikace karcinomů plic jsou podrobně diskutovány principy a význam molekulárně-genetické diagnostiky.

Další obsáhlý oddíl je zaměřen na léčbu karcinomu plic. V úvodu jsou probrány jednotlivé léčebné modality, kdy velký důraz je kromě podrobně uvedené biologické léčby kladen i na podpůrnou a paliativní léčbu. Následně jsou diskutovány jednotlivé způsoby léčby malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic v závislosti na stadiu onemocnění, jsou uvedeny chirurgické i radioterapeutické techniky a příklady vhodných chemoterapeutických režimů. Podrobně je opět diskutována biologické léčba včetně demonstrace dosažených výsledků.

V následující kapitole, věnované dalším plicním nádorům, jsou probrány vzácnější onemocnění, jako primární plicní sarkomy, histiocytóza X a plicní amyloidóza. Nechybí zde zmínka o metastázách extrapulmonálních nádorů do plic, uveden je i plicní karcinoid a benigní plicní nádory.

Z nádorů pleury, které jsou tématem další kapitoly, je podrobně diskutován především maligní mesoteliom, zmíněny jsou i další primární nádory a sekundární nádory pleury.

Nádory mediastina, probírané v další kapitole, jsou pojaty především z pohledu pneumologa jako odborníka, na jehož bedrech je diferenciálně diagnostická rozvaha a stanovení diagnostických postupů. Jednotlivé typy nádorů již nejsou diskutovány do všech podrobností, protože by tyto informace neúměrně přesáhly odborné zaměření publikace.

V podobných publikacích ne zcela obvyklé a přitom pro čtenáře velmi přínosné je zařazení kapitoly věnované akutním stavům u nemocných s nádory dýchacího ústrojí. Jsou zde vyjmenovány nejčastější a nejzávažnější situace s uvedením klinických projevů, diagnostických postupů a možností léčby.

Závěrečná kapitolka diskutuje problematiku nádorů plic, pohrudnice a mediastina jako choroby z povolání.

Publikace Základy moderní pneumoonkologie velmi přehledně a průkazně dokládá pokrok, kterého bylo během posledních let dosaženo na poli diagnostiky a léčby nádorů dýchacího ústrojí. Kniha středního rozsahu (necelých 500 stran) je vzhledem ke způsobu, jakým jsou odborné informace předkládány, vhodná pro širokou lékařskou veřejnost, která v ní může najít jednoznačné důkazy potvrzující skutečnost, že rakovina plic a další nádory dýchacího ústrojí již zdaleka nejsou těmi z terapeutického hlediska beznadějnými případy, kterými bývávaly před dávnými lety.

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Plicní klinika LF UK a FN

Sokolská tř. 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: frantisek.saajka@fnhk.cz

Doručeno do redakce: 22. 11. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se