Základy moderní pneumoonkologie (Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Skřičková J, Kolek V et al. Základy moderní pneumoonkologie.. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 491. ISBN 978-80-7345-298-2

Přednostové brněnské a olomoucké kliniky plicních nemocí a tuberkulózy jsou v čele početného autorského kolektivu, který předkládá čtenářům ve formě monografie současné poznatky na poli diagnostiky a léčby nádorů dýchacího ústrojí.

Těžiště knihy, zaujímající více než polovinu celkového rozsahu, je v kapitole věnované karcinomu plic. Po podrobně uvedených epidemiologických údajích a oddílech věnovaných etiologii a klinickým projevům jsou detailně probrány diagnostické postupy. Jsou diskutovány indikace, případné kontraindikace a komplikace invazivnějších metod a postavení jednotlivých diagnostických postupů při stanovení závěrečné diagnózy. Ne-pneumoonkologicky orientovaným čtenářům přispěje k lepší informovanosti popis provedení těchto vyšetření a bohatá obrazová dokumentace. Vzhledem k současným trendům léčby je velmi přínosné, že kromě uvedení aktuální morfologické klasifikace karcinomů plic jsou podrobně diskutovány principy a význam molekulárně-genetické diagnostiky.

Další obsáhlý oddíl je zaměřen na léčbu karcinomu plic. V úvodu jsou probrány jednotlivé léčebné modality, kdy velký důraz je kromě podrobně uvedené biologické léčby kladen i na podpůrnou a paliativní léčbu. Následně jsou diskutovány jednotlivé způsoby léčby malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic v závislosti na stadiu onemocnění, jsou uvedeny chirurgické i radioterapeutické techniky a příklady vhodných chemoterapeutických režimů. Podrobně je opět diskutována biologické léčba včetně demonstrace dosažených výsledků.

V následující kapitole, věnované dalším plicním nádorům, jsou probrány vzácnější onemocnění, jako primární plicní sarkomy, histiocytóza X a plicní amyloidóza. Nechybí zde zmínka o metastázách extrapulmonálních nádorů do plic, uveden je i plicní karcinoid a benigní plicní nádory.

Z nádorů pleury, které jsou tématem další kapitoly, je podrobně diskutován především maligní mesoteliom, zmíněny jsou i další primární nádory a sekundární nádory pleury.

Nádory mediastina, probírané v další kapitole, jsou pojaty především z pohledu pneumologa jako odborníka, na jehož bedrech je diferenciálně diagnostická rozvaha a stanovení diagnostických postupů. Jednotlivé typy nádorů již nejsou diskutovány do všech podrobností, protože by tyto informace neúměrně přesáhly odborné zaměření publikace.

V podobných publikacích ne zcela obvyklé a přitom pro čtenáře velmi přínosné je zařazení kapitoly věnované akutním stavům u nemocných s nádory dýchacího ústrojí. Jsou zde vyjmenovány nejčastější a nejzávažnější situace s uvedením klinických projevů, diagnostických postupů a možností léčby.

Závěrečná kapitolka diskutuje problematiku nádorů plic, pohrudnice a mediastina jako choroby z povolání.

Publikace Základy moderní pneumoonkologie velmi přehledně a průkazně dokládá pokrok, kterého bylo během posledních let dosaženo na poli diagnostiky a léčby nádorů dýchacího ústrojí. Kniha středního rozsahu (necelých 500 stran) je vzhledem ke způsobu, jakým jsou odborné informace předkládány, vhodná pro širokou lékařskou veřejnost, která v ní může najít jednoznačné důkazy potvrzující skutečnost, že rakovina plic a další nádory dýchacího ústrojí již zdaleka nejsou těmi z terapeutického hlediska beznadějnými případy, kterými bývávaly před dávnými lety.

doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Plicní klinika LF UK a FN

Sokolská tř. 581

500 05 Hradec Králové

e-mail: frantisek.saajka@fnhk.cz

Doručeno do redakce: 22. 11. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se