Praktická podiatrie. Základy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Jirkovská A, Bém R et al. Praktická podiatrie. Základy péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Praha: Maxdorf 2011. 139 stran. ISBN 978-80-7345-245-2.


Podiatrie je vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, správnou léčbou a preventivním ošetřováním nemocných v riziku vzniku nebo s již rozvinutým syndromem diabetické nohy. Na knižní trh nyní přichází nový titul od prof. MUDr. Jirkovské, MUDr. Béma a kolektivu „Praktická pediatrie“. Kniha o rozsahu 139 stran je koncipována jako stručný přehled této komplexní problematiky. Cílem citované publikace je přispět k účinné prevenci nejzávažnějšího následku syndromu diabetické nohy – vysoké amputace.

V úvodu se prof. Jirkovská zamýšlí nad rozporem mezi stovkami tisíc pacientů v riziku vzniku a s vlastním syndromem diabetické nohy oproti omezenému počtu specialistů zabývajících se danou problematikou. Proto koncipovala prof. Jirkovská knihu jako manuál pro každodenní praxi určený všem sestrám a lékařům, kteří ošetřují nemocné s diabetickou nohou. Východiskem pro tuto knihu byla doporučení Mezinárodní federace pro diabetes pro vzdělávání podiatrů. Jednotlivé kapitoly poté sledují náplň certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii. Kapitoly jsou zpracovány heslovitě s cílem maximální využitelnosti manuálu v každodenní praxi, součástí každé kapitoly je rozsáhlá obrazová příloha s cílem co největšího praktického využití publikace.

V úvodu se autoři zabývají organizací podiatrické péče, sítí podiatrických ambulancích v České republice včetně uvedení www odkazů. Nalezneme zde i kódy k vykazování péče o pacienty se syndromem diabetické nohy ze sazebníku VZP. Poté následuje kapitola věnovaná základním zásadám při výběru preventivní obuvi pro diabetika. V sekci věnované edukaci pacientů s již rozvinutým syndromem diabetické nohy je rozebrána i psychosociální problematika, kdy limitace finanční a depresivní ladění pacienta často zabraňuje potřebné spolupráci pacienta na terapii. Kapitola věnovaná vlastní prevenci a terapii mykotických infekcí, technice odstraňování hyperkeratóz, problematice Charcotovy osteoartropatie a osteomyelitidy je zpracována komplexně včetně diagnostických kritérií uvedených onemocnění. Následující kapitoly jsou věnovány biomechanice nohy, patofyziologii vzniku syndromu diabetické nohy, neuropatii a ischemické chorobě dolních končetin. Zvláštní pozornost je věnována diagnostice ischemické choroby dolních končetin u diabetiků a moderním neinvazivním vyšetřovacím metodám včetně stanovení transkutánní tenze kyslíku. V části věnované léčbě infekce u syndromu diabetické nohy najdeme jak základní schémata vycházející z kultivačního nálezu ulcerace, tak i empirické postupy a doporučení vycházejících z mnohaleté zkušenosti autorů.

Část nazvaná Zásady komplexní terapie syndromu diabetické nohy je rozčleněna na podiatrickou část v užším slova smyslu, kde najdeme lokální léčebné prostředky, terapii VAC systémem a zásady terapii larvální. Část věnovaná chirurgickému ošetřování zahrnuje elektivní, profylaktickou, kurativní chirurgii syndromu diabetické nohy a v neposlední řadě i indikaci k akutním výkonům. Následující část je věnována fyzické aktivitě a rehabilitaci pacientů se syndromem diabetické nohy. Další kapitola je zaměřena na komplexní pohled na problematiku, včetně zásad edukace pacientů v oblasti selfmonitoringu glykemií a správné aplikace inzulinu. Závěr knihy je poté věnován problematice vzdělávání sester v oblasti podiatrie s uvedeným seznamem požadavků potřebných k získání certifikace.

MUDr. Petr Žák
www.fnusa.cz
e-mail: zakp@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 28. 5. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se