Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Hána V. Hypopituitarismus a diabetes insipidus centralis. Praha: Maxdorf 2011. 102 strany. ISBN 978-80-7345-241-4.


V edici Farmakoterapie pro praxi v nakladatelství Maxdorf vyšla kniha od našeho předního endokrinologa prof. MUDr. Václava Hány, CSc., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, věnována jeho oblíbené problematice - hypopituitarizmu a centrálnímu diabetes insipidus.

Hypotalamus a hypofýza tvoří funkční jednotku, která zaujímá centrální postavení v endokrinním systému. Onemocnění postihující hypotalamus a hypofýzu nepatří v endokrinologii mezi nejčastější, incidence hypopituitarizmu se odhaduje na 2-6 případů na 100 000 obyvatel/rok, avšak jedná se o onemocnění velmi závažné, kompletní neléčený výpadek funkce tohoto sytému je neslučitelný se životem. V současné době, díky moderním diagnostickým a terapeutickým postupům a moderní substituční léčbě, lze pacienty většinou úspěšně vrátit do plnohodnotného života.

Předkládaná publikace kompletně shrnuje problematiku hypopituitarizmu a centrálního diabetes insipidus. Autor rozděluje knihu do několika částí.

V úvodu jsou probrány anatomické a fyziologické poznámky hypotalamo-hypofýzární jednotky, fyziologie adeno-neurohypofýzárních hormonů.

Následuje klasifikace, epidemiologie, příčiny, patogeneze a rizikové faktory hypopituitarizmu.

Další kapitola je zaměřena na klinický obraz a průběh onemocnění, zdůrazňuje odlišnosti projevů hypopituitarizmu v dětském a dospělém věku.

Velmi podrobně je probrána kapitola diagnostiky hypopituitarizmu a interpretace bazálních hladin jednotlivých hormonů hypofýzy. Následuje přehled dynamických testů, jejich metodiky a zhodnocení.

Velká pozornost, včetně praktických rad, je věnována substituční hormonální terapii hypopituitarizmu a centrálního diabetes insipidus. Jsou zde uvedeny indikace, kontraindikace, vzájemné interakce a nežádoucí účinky léčby. Pozornost je zaměřena i substituční léčbu růstovým hormonem, která není běžně v praxi podávána a je soustředěna do center pro léčbu růstovým hormonem. Kapitolu doplňuje stručný přehled jednotlivých, na trhu dostupných hormonálních preparátů.

Poslední, krátká, nicméně důležitá kapitola uvádí výčet možných chyb a omylů, kterých se lékaři mohou dopouštět při diagnostice a terapii.

Publikace je zpracována velmi podrobně, přehledně a čtivě s celou řadou praktických rad a připomínek tak, aby byla dobrým průvodcem v kvalitní péči o pacienty s touto diagnózou, nejen lékařům v předatestační přípravě, ale i zkušeným „rutinním“ endokrinologům.

Závěrem lze v dobrém říct, že „profesor Hána opět nezklamal“.

MUDr. Karola Balšíková
www.fnusa.cz
e-mail: karola.balsikova@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 24. 5. 2011


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se