Konference psychosomatické medicíny v Liberci


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 43
Kategorie: Sjezdy

Liberec, 10. až 12. října 2012

Ve dnech 10. až 12. října 2012 se v Liberci sešli zastánci psychosomatické medicíny na své 14. celostátní konferenci s mezinárodní účastí. Téma konference pokrývalo široké spektrum problematiky: Tělo – Duše – Vztah. Odeznělo 18 přednášek a proběhlo 15 workshopů. Jak je zde zvykem, všichni přednášející mají k dispozici 30 minut, ve kterých mohou využít dostatek času na diskuzi k přednášenému tématu. Přednášky probíhají v plénu, takže nikdo nemusí přebíhat, jak je běžné na většině konferencí. Většina z asi 200 účastníků zůstává po celé 3 dny.

Další pozoruhodnou tradicí těchto libereckých konferencí je fakt, že je pořádána nezávisle na farmaceutických firmách a obchodnících se zdravotní technikou a materiálem. Sponzorem bývá nadace Zdraví Preciozy, a.s. Nezávislost je pro tuto oblast medicíny zřejmě velmi důležitá, a to zdaleka ne jen materiální. Bez dostatečné podpory ministerstva rezortu, bez opory výzkumu, bez lékařských kateder na univerzitách je obtížně udržet solidní úroveň lékařské praxe s psychosomatickým zaměřením. To, co je motorem snahy udržet a rozvinout psychosomatickou medicínu také u nás, je stále stoupající počet pacientů, kteří se bez komplexní, bio-psycho-sociálně orientované léčby nemohou vyléčit. Také stoupající informovanost veřejnosti v tom hraje svou roli. Zdá se, že i ekonomický tlak na medicínu může být užitečný, když němečtí kolegové tvrdí, že každé euro, které vloží do psychosomatické medicíny, se jim trojnásobně vrátí. Tohle všechno však se tentokrát účastníků konference jakoby netýkalo.

První den se věnovali tématu u nás dlouho zanedbávanému, totiž práci s tělem. Po úvodní přednášce psychiatričky Aleny Večeřové-Procházkové (Od somatizace k vědomému bytí), pokračovala Daniela Stackeová z fakulty tělesné výchovy a sportu UK (Využití kinezioterapie v terapii psychosomatických pacientů), Běla Hátlová z Ústecké PF (Psychomotorická terapie, historická východiska a současnost), pak Clara-Maria Lewitová (Propriocepce a exterocepce: vnitřní a vnější: propojený svět), Květa Palusková (Práce s tělem v biodynamické psychoterapii) a sérii žen završila vynikající přednáškou o svérázném vlastním výzkumu tělového přenosu v taneční terapii Angličanka Andrea Mala. Prvním mužem, který přerušil tuto sérii vynikajících přednášejících žen, byl anglicky hovořící Eli Weidenfeld, který měl na svůj výklad tělové terapie celých 90 minut. V dalších workshopech se představili Jana Lewitová, V. S. Lenz a R. S. Roeberts, taneční terapeuté ze sousedního Saska, Monika Stehlíková Lešková a Michal Kryl. Další den byl orientován více na psychoterapii a vztah s pacientem. Vedle prezidenta konference Jana Poněšického (Co léčí ve vztahu?), vystoupil i doc. Jiří Šimek (Fenomenologie psychosomatických poruch) a Ingrid Strobachová (Pane, pojďte si hrát). V dalším bloku plný sál pozorně naslouchal filozofické úvaze prof. Anny Hogenové (Tělo a čas) a odměnil ji bouřlivým potleskem. Psychiatr Martin Konečný přednášel na téma Základní a speciální psychosomatická péče v ordinaci psychiatra a psychoterapeuta a Radana Syrovátková uzavřela přednáškou na téma raný pohybový vývoj ve světle somatických projevů „já“ a naopak. V odpoledních dílnách se představili Vladimír Dvořáček, Michal Vančura, Lucie Pelková, Jarmila Klímová, R. A. Machander.

Konference vyvrcholila společenským rautem s koncertem. Krajská vědecká knihovna poskytuje pro přátelské setkání tohoto druhu vynikající prostředí. V sobotu bylo stále ještě co sledovat. Ať už Karel Balcar (Uvádění studentů 3. LF UKJ do psychosomatického uvažování), tak především Marek O. Vácha byli vynikající řečníci a sklidili oprávněný potlesk. Téma výuky bylo v centru pozornosti i doc. Marcely Bendové z Brněnské LF MU. Ta také obdržela za svůj přínos pro psychosomatiku Cenu Jana Poněšického. V posledním bloku přednášek se dále drželo téma spirituální dimenze, které výtečně zahájil Marek O. Vácha. Jak Ludmila Bartůšková (Spirituální dimenze nemoci), tak Debora Martásková (Duchovní psychoterapeutická péče) byly velmi příznivě přijaty. Závěr konference patřil Ivetě Zedkové s tématem Pohyb ve vztahu, vztah v pohybu.

V kuloárech se šuškalo, že to nebyla konference, ale psychosomatický svátek. Sejdeme se zase za 2 roky.

Více informací o konferenci včetně nahrávek přednášek najde zájemce na www.lirtaps.cz.

MUDr. Vladislav Chvála

Středisko komplexní terapiepsychosomatických poruch

Jáchymovská 385, 416 10 Liberec

e-mail: chvala@sktlib.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Kniha
Článek Kniha

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se