Certified Tobacco Treatment Specialist (CTTS) – edukace specialistů pro léčbu závislosti na tabáku na Mayo Clinic


Autoři: Alexandra Kmeťová
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 36
Kategorie: Speciální sdělení

Již od roku 2005 pořádá Mayo Clinic, Nicotine Dependence Center, kurz Certified Tobacco Treatment Specialist (CTTS), který představuje velmi podrobnou a extenzivní edukaci zdravotníků (zejména nelékařů) v oblasti léčby závislosti na tabáku. Koná se 4krát ročně a pro svoji vysokou kvalitu se může pochlubit účastníky z více než 20 zemí světa. Edukace trvá týden, tedy 30 hodin. CTTS je zakončen testem sestávajícím z kazuistik a teoretické části formou multiple-choice testu. Úspěšné absolvování testu (tj. alespoň 80% úspěšnost) je podmínkou získání certifikátu. Dalším důležitým aspektem je nutnost kontinuálního vzdělávání v podobě kreditů pro obnovení certifikace. Jelikož je medicína rychle se rozvíjející obor včetně léčby závislosti na tabáku, je tento požadavek zcela na místě.

Program je velice důmyslně propracován na jednotlivá podtémata obsahující nejen teoretickou, ale také praktickou část. Ta spočívá ve skupinovém nácviku intervencí. CTTS je známým pojmem mezi danými odborníky po celém světě a je hodnocen jako špička v oboru. Kromě obecně dostupných informací mohu posloužit osobním dojmem, absolvovala jsem tento týdenní program v červnu 2012.

Začátek týdne byl věnován závislosti na tabáku jako chronické nemoci – zdravotní, ekonomické a sociální dopady užívání tabáku na společnost. Neurobiologie závislosti přiblížila mechanismy odehrávající se v mozku kuřáků po potažení z cigarety, což je základní podstatou vzniku fyzické závislosti a umožňuje uvědomit si mechanismus a význam užívání farmakoterapie. Důležité byly odkazy na medicínu založenou na důkazech. Zbytek prvního dne byl věnován motivačním rozhovorům jako naprosto esenciální formě komunikace s pacienty závislými na tabáku. Velký prostor patřil praktickému procvičování tohoto způsobu intervenování, jehož cílem je snížení rezistence a zvýšení motivace ke změně oproti stávajícímu chování. Komunikačními metodami jsou především otevřené otázky (Co můžete říct o...? Jaký je Váš dojem...? atd.), afirmace, dále reflektivní naslouchání a poslední komponentou je sumarizace toho, co nám pacient sdělil.

Druhý den začíná tematikou skupinových terapií, schématem vedení skupinových sezení, jejich náplní tím, dále se probírají základní etické aspekty týkající se léčby závislosti na tabáku a práce odborníka v této oblasti. Následuje další praktický nácvik motivačních rozhovorů, zbytek dne je věnován jednotlivým typům farmakoterapie – jejich indikacím, způsobu užití, dávkování, kontraindikacím, nežádoucím účinkům a v neposlední řadě i možným kombinacím léků. Zajímavým postřehem je daleko častější indikace kombinační terapie než u nás, což pravděpodobně mimo jiné souvisí i s tím, že u nás není farmakologie léčby závislosti na tabáku hrazena ze zdravotního pojištění,a to ani částečně.

Třetí den, středa, začíná edukací o dotaznících a škálách, které mohou být užity při diagnostice, následuje metodika založení a udržení provozu center pro závislé na tabáku. Velice podrobně je zpracovaná problematika kouření v těhotenství včetně zdůraznění nutnosti osobitého přístupu k těmto pacientkám. Zmíněny jsou i další specifické populace – závislí na jiných drogách, mentálně nemocní, adolescenti. Bohužel naprostá většina psychiatrů, zejména u nás, považuje léčbu závislosti na tabáku za tabu – zjevně opak je pravdou! Léčba závislosti na tabáku u stabilizovaných psychicky nemocných je nejen indikovaná, ale například pomáhá snížit dávky psychofarmak po zanechání kouření.

Vzhledem ke stále zvyšujícímu se počtu uživatelů bezdýmého tabáku je do curricula zahrnuta i tato oblast. Bezdýmý tabák je právě tou oblastí, kam se zejména v rozvinutých zemích s nekuřáckými veřejnými prostory přesouvá hlavní portfolio tabákového průmyslu. Zajímavým poznatkem je modifikace Fagerströmova testu závislosti na nikotinu pro uživatele porcovaného tabáku, kterých je v USA mnohem vyšší počet než v České republice. Následně je probrána i tematika ENDS (Electronic Nicotine Delivery Systems, u nás populární elektronické cigarety), která je vysoce aktuální. Dle legislativy FDA (Food and Drug Administration, USA) se jedná o tabákový výrobek, což kopíruje i česká legislativa. Dosavadní studie prokázaly stopový obsah tabákově specifických nitrosaminů, lidských karcinogenů a obsah nikotinu i v náplních označených názvem „bez obsahu nikotinu“. Ačkoliv se zcela jistě jedná o méně škodlivý tabákový výrobek než cigarety, studie prokazující bezpečnost a účinnost ENDS jako prostředku pro odvykání kouření nejsou k dispozici. Proto je také nelze doporučovat v rámci evidence-based medicine.

Závěrem lze shrnout vysokou úroveň kurzu, všichni přednášející patří mezi přední odborníky v dané oblasti. A navíc je zjevné, že jejich práce je baví!

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Alexandra Kmeťová

Centrum pro závislé na tabáku

III. interní klinika 1. LF UK a VFN a

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Karlovo náměstí 32, 121 08 Praha 2

e-mail: alexandra.kmetova@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se