20. onkologicko-urologické sympoziuma 16. mammologické sympozium


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 47-48
Kategorie: Sjezdy

Praha, 21. až 23. listopadu 2012

Ve dnech 21. až 23. listopadu 2012 se uskutečnilo již 20. onkologicko-urologické sympozium a 16. mammologické sympozium pořádané Onkologickou klinikou 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice a Nadačním fondem Onkologie pro 21. století ve spolupráci s Urologickou klinikou 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol a Radioterapeuticko-onkologickým oddělením FN Motol. Prostory pro jednání poskytly Zdravotnické zařízení MV ČR a a Policejní akademie ČR.

Hlavní organizátorkou obou sympozií byla opět profesorka MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, společně s profesorem MUDr. Markem Babjukem, CSc., přednostou Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, a prim. MUDr. Janou Prausovou, PhD., MBA, z Radioterapeuticko-onkologického oddělení FN Motol. Záštitu na sympozii měl ředitel Thomayerovy nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, Česká onkologická společnost a Česká urologická společnost ČLS JEP. Účastníci získali kredity České lékařské komory.

Témata onkourologické konference tradičně alterují a letošní setkání bylo věnované karcinomu močového měchýře a karcinomu ledviny. Nádory močového měchýře patří v České republice mezi nejčastější lokality. Většina z nich je diagnostikována v nepokročilém stadiu, ale jejich průběh je spojen s vysokým rizikem recidiv. Největší část přednášek byla věnována diagnostickým postupům a chirurgické léčbě nádorů močového měchýře. Pro účastníky byly asi nejužitečnější diskuze o multimodalitní terapii. Právě toto sympozium je jedním z mála, které tyto mezioborové diskuze umožňuje a stimuluje díky účasti urologů, radiačních a klinických onkologů.

V nádorech ledviny je Česká republika dlouhodobě na prvním místě na světě, a to z dosud nejasných příčin. Přednášky se věnovaly celému spektru problematiky – od diagnostiky přes chirurgickou léčbu až po cílenou léčbu pokročilého/metastatického renálního karcinomu.

Řada přednášejících zdůraznila význam hodnocení prognostických faktorů v jednotlivých fázích terapie. Přednášející přední urologové upozornili na expandující možnosti chirurgické léčby karcinomu ledviny, včetně minimálně invazivních postupů.


Účastníci sympozia si svoje klinické vědomosti mohli ověřit a konfrontovat s panely vybraných expertů v rámci prezentací kazuistik.

Navazující 16. mammologické sympozium obsahovalo tři sekce věnované diagnostice, onkologické léčbě a chirurgické léčbě karcinomu prsu. Zazněly zajímavé prezentace o mamografickém screeningu a vyšetřování žen s vysokým rizikem karcinomu prsu. Největší diskuzi stimulovaly přednášky o současných trendech radioterapeutické a chirurgické léčby, v nichž jde o minimalizaci terapie při zachování léčebných výsledků a snížení rizika dlouhodobých komplikací multimodalitní terapie. Část vystoupení pojednávala také o podpůrné terapii pacientek s karcinomem prsu, včetně prevence a léčby kostních metastáz a neurotoxicity spojené s chemoterapií.


Abstrakta ze sympozií byla publikována ve sborníku vydaném nakladatelstvím Galén (Vybrané otázky – Onkologie XVI., Praha 2012, ISBN 9788072629527).

doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

e-mail: e-mail: tomas.buchler@ftn.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se