Nemocnice Na Homolce – dvacet let špičkové medicíny


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 208
Kategorie: Úvodník

Nemocnice Na Homolce se v roce 2010 umístila v žebříčku českých nemocnic Health Care Institute jako absolutní vítěz z pohledu pacientů i zaměstnanců. Je to krásný dárek ke dvacetiletému výročí naší existence.

Nelze se ubránit reminiscenci na rok 1990, tedy před oněmi 20 lety, kdy tuto nemocnici nikdo neznal a z pohledu českého systému veřejného zdravotnictví se zařízení jevilo jako zcela zbytné. Byl to rok, v němž se budova Nemocnice Na Homolce po sametové revoluci a po čtyřech jepičích měsících života v roli Sanopzu (neboli Státního sanatoria pro nomenklaturní komunistické špičky a vládní činitele) otevřela z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR celé české veřejnosti, ale náplň její činnosti a služeb byla příslovečně „ve hvězdách“.

Ještě v témže roce však ministerstvo tento otazník vyřešilo svým rozhodnutím o specializaci nemocnice na kardiovaskulární a neurologické obory. A zde by mohl stručný příběh skončit konstatováním, že experiment se povedl. Nemocnice nejen žije, ale dokonce dlouhodobě prosperuje ku prospěchu svých nemocných i zaměstnanců.

Jako však asi každý ředitel, který se svou firmou žije a je na ni hrdý, si dovolím uvést pro čtenáře tohoto vydání Časopisu lékařů českých o něco více faktů.

Cílem Nemocnice Na Homolce se od samého počátku devadesátých let 20. století stalo vytvoření špičkového a žádaného pracoviště, které bude součástí systému veřejného zdravotnictví v České republice. Do původní struktury státního sanatoria byly na počátku devadesátých let implementovány rozhodnutím vlády nemocniční funkce, které byly v pražském regionu tehdy nedostatkové – cévní chirurgie, kardiologie, neurologie a neurochirurgie, a to zejména v jejich intenzivní a chirurgické podobě. Tuto skladbu oborů však bylo potřeba zasadit do životaschopné struktury, vytvořit týmy odborníků, celou instituci reorganizovat jak fyzicky, tak lidsky a zajistit klientelu. Ze svým způsobem roztříštěné struktury byly během první poloviny devadesátých let sestaveny tři odborné programy s charakteristikou vysoké kvality péče a zajištěním úplné komplexnosti:

Neurologicko-neurochirurgický program pro pacienty z celé České republiky s onemocněním či poraněním nervového systému. Jeho součástí je také léčba nemocí a poranění páteře.

Kardiovaskulární program pro pacienty z celé České republiky s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Program všeobecné léčebné péče, který poskytuje všeobecnou zdravotní péči se službami rozsáhlé polikliniky a na ni navazujícím lůžkovým zázemím.

Tato vize se naplnila a Nemocnici Na Homolce se v uplynulých 20 letech podařilo stát se moderním a žádaným centrem v rámci českého zdravotnictví. Vlastními investičními prostředky a povětšinou malými státními dotacemi bylo vybudováno funkční zdravotnické zařízení vybavené zdravotnickou technikou, materiálem a týmy odborníků na srovnatelné úrovni s předními pracovišti v Evropě i v USA, schopné rozvíjet se ve vybraných směrech, tzn. poskytovat akutní a vysoce specializovanou péči v oblasti neurologicko-neurochirurgických a kardiovaskulárních onemocnění pro pacienty z celé České republiky, a současně nabídnout zázemí základní medicíny vysokého standardu.

Rozvoj nemocnice dlouhodobě podřizujeme třem principům: poskytování vysoce odborné a profesionální péče, poskytování kvalitních a bezpečných služeb a budování ekonomicky stabilní firmy. Výsledkem vyrovnané koexistence těchto tří faktorů pak musí být dobře léčený a spokojený pacient.

K prvnímu principu si dovolím uvést, že díky vysoké koncentraci moderního diagnostického a léčebného vybavení a díky kvalitním týmům je dnes Nemocnice Na Homolce zařízením schopným řešit komplexně všechny problémy související s léčbou nemocí povahy kardiovaskulární a neurologicko-neurochirurgické. Aplikujeme nové metody včetně miniinvazivních postupů a robotické operativy a jsme připraveni přinášet do českého prostředí další novinky. Řada našich pracovišť patří k renomovaným špičkám ve svém oboru, namátkou lze jmenovat komplexní léčbu nemocí aorty, léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti, operace srdečních chlopní, robotickou cévní operativu, léčbu poruch srdečního rytmu, epileptologický program, program léčby CMP, léčbu Leksellovým gama nožem či spondylochirurgickou péči. Naší nemocnici byl během dvou posledních let udělen statut Komplexního kardiovaskulárního centra a Komplexního cerebrovaskulárního centra.

Ke druhému principu poznamenávám, že samozřejmou součástí poskytování zdravotní péče je dnes pro nás respekt a slušnost vůči pacientům a aplikace systému, který jim v co nejvyšší možné míře garantuje kvalitu a bezpečnost této péče. Máme radost z toho, že se nám podvakrát podařilo obhájit mezinárodní akreditaci JCI a v letošním roce se o udělení jejího certifikátu budeme ucházet potřetí. Věříme, že největší benefit z toho budou mít naši pacienti.

A ke třetímu principu rád uvádím, že Nemocnici Na Homolce se během dosavadní existence vždy dařilo být ekonomickou jistotou v nejistých podmínkách stále se měnícího českého zdravotnictví. Loňský rok pro nás skončil ziskem 28 milionů Kč, které budou použity na investice do vybavení nemocnice a také do platů našich zaměstnanců.

Představuje-li současné vedení nemocnice v její historii druhou generaci, pak je na místě uvést, že vytvoření výše uvedené vize a její uvedení do života zůstane nezpochybnitelným vkladem první generace vedení Nemocnice Na Homolce z let 1992–2006. Záměrem současného vedení nemocnice je rozhodně další rozvoj výše uvedeného programu realizovat a zpřístupňovat moderní medicínu široké pacientské veřejnosti. Chci věřit, že nás na tomto poli čeká ještě řada dalších příležitostí.

MUDr. Vladimír Dbalý, MBA

ředitel Nemocnice Na Homolce


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se