Zprávy JCL


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 307-308
Kategorie: Zprávy

Spolek lékařů českých

Spolek lékařů českých v Praze pořádá v dubnu, květnu a červnu 2011 pravidelné přednáškové večery s diskuzí.

Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.

DNE 4. DUBNA 2011

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hennerův večer

Intenzivní péče u cévních mozkových příhod

Koordinátor: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

 1. E. Růžička: Úvod (5 min)
 2. J. Bauer: Současné trendy v diagnostice a terapii cévních mozkových příhod (15 min)
 3. J. Fiksa: Intenzivní péče v akutní fázi cévní mozkové příhody (15 min)
 4. M. Hoskovcová: Časná neurorehabilitační péče u cévních mozkových příhod (15 min)
 5. D. Kemlink, V. Krejčí: Kazuistiky (15 min)

Diskuze

DNE 11. DUBNA 2011

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Traplův večer

Originální diagnosticko-terapeutické programy perinatologického centra

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

 1. J. Feyereisl: Úvod (5 min)
 2. L. Krofta, Z. Straňák: Centrum fetální medicíny – představení projektu Operačního programu Praha konkurenceschopnost (5 min)
 3. Z. Straňák: Současné možnosti invazivní léčby plodu (10 min)
 4. L. Haaková: Nové možnosti prenatální diagnostiky vrozených vývojových vad (10 min)
 5. J. Borský: Výhody chirurgické léčby rozštěpových vad okamžitě po narození (5 min)
 6. H. Budošová: Centrum pro neslyšící matky, screening poruch sluchu u novorozenců (5 min)
 7. A. Zobanová: Projekt laserové fotokoagulace u novorozenců s retinopatií (10 min)
 8. I. Urbánková: UZ diagnostika plodu s brániční kýlou (10 min)

Diskuze

DNE 18. DUBNA 2011

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Popelkův večer

Regenerativní ortopedie

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. T. Trč: Úvod (5 min)
 2. V. Havlas: Současné možnosti a úskalí terapie chrupavky (12 min)
 3. M. Handl: Výsledky použití autologních chondrocytů v léčbě chrupavky (12 min)
 4. T. Trč: Mezenchymální buňky v ortopedii – budoucnost či mýtus? (12 min)
 5. R. Frei: Použití růstových faktorů v ortopedické regenerativní medicíně (12 min)
 6. T. Trč: Shrnutí, závěr (5 min)

Diskuze

DNE 2. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Kliniky nefrologie IKEM

Přednosta: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Brodův večer

Novinky v nefrologii

Koordinátor: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 1. V. Teplan: Úvod (5 min)
 2. M. Urbanová: Rejekce po transplantaci ledviny (10 min)
 3. J. Štěpánková: Renální kostní choroba (10 min)
 4. Š. Bandúr: Transplantace ledviny starším nemocným (10 min)
 5. A. Paříková: Peritoneální dialýza před a po transplantaci ledviny (10 min)
 6. R. Lažanská: Anémie po transplantaci ledviny (10 min)

Diskuze

DNE 9. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Anatomického ústavu 1. LF UK

přednosta: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

Purkyňův večer

Anatomie moderní doby

Koordinátor: prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

 1. M. Grim: Úvod (5 min)
 2. B. Dvořánková, P. Szabo, L. Lacina, Z. Fík, J. Valach, M. Chovanec, J. Plzák, K. Smetana, Jr.: Nádorově asociované fibroblasty u nádorů z dlaždicových epithelů (8 min)
 3. O. Kodet, E. Krejčí, L. Lacina, B. Dvořánková, K. Smetana, Jr., M. Grim: Mezibuněčné interakce v maligním melanomu (8 min)
 4. J. Beneš, Jr., D. Sedmera, B. Šaňková: Úloha connexinu 40 při vzniku a šíření vzruchu srdečními síněmi (8 min)
 5. O. Naňka, D. Sedmera, M. Grim: Úloha buněčné smrti při morfogeneze atrioventrikulárního uzlu a její vztah k arytmiím (8 min)
 6. P. Šnajdr, F. Liška, E. Krejčí, D. Křenová, V. Křen, M. Grim: Vývoj končetiny a kontrola počtu prstů (8 min)
 7. P. Petrovický: Amygdala v anatomickém a MR obraze (8 min)
 8. O. Eliška: Nové aspekty lymfatické drenáže prsu (8 min)

Diskuze

DNE 16. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

Polákův večer

Úrazová chirurgie ve FNKV – součást mezioborové spolupráce

15. výročí ustanovení Traumatologického centra FNKV

 1. F. Vyhnánek: Úvod (5 min)
 2. J. Danda: Přednemocniční péče u závažných poranění v Praze v r. 2010 (10 min)
 3. F. Vyhnánek, M. Fric, J. Pažout, P.Waldauf, F. Duška: Ošetření polytraumat a sdružených poranění v TC FNKV v roce 2010 (10 min)
 4. L. Novák, D. Jirava, M. Očadlík: Penetrující torakoabdominální poranění (10 min)
 5. L. Denemark, L. Havlůj, V. Teplan: Léčebný postup u tupého poranění parenchymových orgánů dutiny břišní (10 min)
 6. F. Vyhnánek:Význam mezioborové spolupráce v ošetření závažných poranění (10 min)

Diskuze

DNE 23. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

Prusíkův večer

Onemocnění pankreatu

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 1. A. Žák: Úvod (5 min)
 2. R. Brůha, J. Petrtýl: Diagnostické postupy u nádorů podjaterní krajiny (10 min)
 3. T. Krechler, M. Dvořák: Přínos endoskopické ultrasonografie v diagnostice nádorů pankreatu (10 min)
 4. A. Žák: Akutní pankreatitida – nové trendy v diagnostice a terapii (10 min)
 5. T. Krechler: Chronická pankreatitida: diagnostika a terapie z pohledu nové klasifikace (10 min)
 6. O. Louthan: Neuroendokrinní nádory pankreatu (10 min)

Diskuze

DNE 30. KVĚTNA 2011

Přednáškový večer Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTNsP

přednosta: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

Novinky v dětské traumatologii

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

 1. P. Havránek: Úvod (5 min)
 2. O. Vavrek: Shaken baby syndrom a jeho chirurgické aspekty (8 min)
 3. M. Prchlík: Poranění GIT magnetickou hračkou (10 min)
 4. M. Čepelík: Rizika běžné dětské zlomeniny distálního předloktí (10 min)
 5. T. Pešl: Lze zabránit poruše růstu kosti při devastaci růstové chrupavky? (10 min)
 6. H. Homolková: Možnosti náhrady úrazového defektu kalvy (10 min)
 7. E. Faltusová: V.A.C. systém (Vacuum assisted closure) u úrazových defektů měkkých tkání (8 min)

Diskuze

DNE 6. ČERVNA 2011

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc.

13. večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

Liečenie popálenín v 21. storočí

Koordinátor: doc. MUDr. Ján Koller, Ph.D.

 1. J. Koller: Úvod (5 min)
 2. J. Koller, M. Orság: Súdobá liečba popálenín (30 min)
 3. P. Bukovčan, D. Kevická: Použitie biologických náhrad kože u popálenín (15 min)
 4. J. Dragúňová, V. Jarabinská: Využívanie súčasných poznatkov tkanivového inžinierstva pri príprave kožných náhrad (15 min)

Diskuze

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se