Knihy


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 282
Kategorie: Knihy

Homolka P, a kol.

Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy 

Praha: Grada Publishing 2010, 208 s., vydání první, formát 170 × 240 mm, cena 395 Kč. ISBN 978-80-247-2896-4.

Kritéria současné diagnostiky i léčby hypertenze uvádějí Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze, které vydává a průběžně aktualizuje (poslední verze je z roku 2007) Česká společnost pro hypertenzi. V posledních letech se ambulantní monitorování krevního tlaku se stalo dosti běžným vyšetřením, ale není vždy a správně nejen indikováno, ale především není vždy správně interpretováno. Jedním z důvodů je i skutečnost, že scházel vhodný (rozuměj stručný a odborně přístupný) studijní materiál. Již proto je možné napsání i vydání této malé monografie (208 stran formátu A5) uvítat. Nejenže vyplňuje v české medicínské literatuře jedno „bílé místo“, ale bezesporu se řadí mezi velmi potřebné knihy.

Účelem této knihy bylo zhodnotit význam dlouhodobého monitorování krevního tlaku chronobiologickými metodami a konfrontovat tyto nálezy se standardními konvenčně hodnocenými parametry krevního tlaku.

Hlavním autorem a editorem je MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., vedoucí lékař Kliniky funkční diagnostiky a rehabilitace Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnioce u svaté Anny v Brně. K napsání několika kapitol přizval pět spolupracovníků z různých pracovišť Masarykovy univerzity v Brně.

Nevelká kniha je rozdělena do 22 samostatných kapitol. Postupně jsou věnovány Chronobiologii (5 s.), Chronobiologickým metodám analýzy (Bio­logickým rytmům infarktu myokardu, Náhlé srdeční smrti (18 s.), Zevním faktorům ovlivňujícím výšku krevního tlaku (38 s.), Výsledkům monitorování krevního tlaku u dětí, mladistvých, u starších osob, v graviditě, s diabetem, u nemocných s Parkinsonovou nemocí, Etnickým vlivům na výšku krevního tlaku a Ovlivnění psychickým stavem (Interpretace výsledků měření krevního tlaku jak konvenční tak chrononobiologická, 10 s.). Druhou nejrozsáhlejší kapitolou celé knihy jsou Chronofarmakokinetické vlastnosti antihypertonik (29 s.), probírající nejrůznější skupiny léčiv (inhibitory ACE, blokátory kalciových kanálů, beta-blokátory, diuretika, přímé inhibitory reninu, antagonisté alfa-receptorů a centrální agonisté) a význam cirkadiánního rytmu při terapii hypertenze různými antihypertenzivy.

Odborný text je přiměřeně ilustrován názornými černobílými i barevnými obrázky a přehlednými tabulkami. Text je psán dobrou češtinou, pěkně se čte, Nic z toho, co je pro správnou indikaci, provedení a interpretaci získaných výsledků potřebné, nebylo opomenuto. Informační úroveň odpovídá cílové skupině čtenářů.

Literatura je uváděna za každou kapitolou, Obsah a Seznam zkratek jsou na počátku, Doslov a stručný Rejstřík na konci knihy.

Komu knihu doporučit? Knihu si určitě se zájmem přečtou hypertenziologové a kardiologové, užitečné informace zde najdou i anesteziologové a ti internisté, kteří se starají o nemocné s hypertenzí. Určitě si nejen rozšíří znalosti, ale i opraví některé názory na patofyziologii hypertenze a hodnocení výsledků ambulantního monitorování krevního tlaku. A o to jistě autorům knihy především šlo.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se