24. český a slovenský neurologický sjezd


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 299
Kategorie: Sjezdy

Hradec Králové, 24. až 27. listopadu 2010

Tradičním vyvrcholením odborných aktivit českých i slovenských neurologů a příznivců neurověd je neurologický sjezd, střídavě pořádaný v Čechách, na Moravě a na Slovensku, zpravidla na konci měsíce listopadu. 24. český a slovenský neurologický sjezd se konal ve dnech 24. až 27. listopadu 2010 v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis.

Na pozvání Nadačního fondu pro neurovědy, České neurologické společnosti ČLS JEP, Slovenské neurologické společnosti SLS a Neurologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové zavítalo do Hradce Králové a registrovalo se celkem 748 lékařů – neurologů, neurochirurgů a dalších specialistů z České a Slovenské republiky.

Záštitu nad sjezdem převzali ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové, Univerzity Karlovy Praha, primátor města Hradec Králové a hejtman Královéhradeckého kraje.

Přítomnost zahraničních hostů – z Japonska prof. Tairy, z Německa prof. Kupsche a prof. Schreibera, z Rakouska prof. Bergera, podtrhla prestiž této odborné konference.

V průběhu 4 dnů zazněly přednášky věnované nejen stěžejním oblastem oboru neurologie (cerebrovaskulární, neuroimunologie, extrapyramidová, kognitivní), ale také věnované neurofyziologii, poruchám spánku, dětské neurologii a neurochirurgii. Celkem bylo předneseno 194 přednášek a 40 sdělení bylo prezentováno formou posterů. V průběhu sjezdu proběhlo celkem pět satelitních sympozií věnovaných roztroušené skleróze mozkomíšní, zejména epidemiologii a efektivitě její léčby, aktuálnímu diagnostickému a léčebnému přístupu k Parkinsonově nemoci a současným názorům na diagnostiku a léčbu neuropatické bolesti.

U příležitosti sjezdu byl vydán Sborník abstrakt, vyšlo a bylo distribuováno první číslo české verze „Current oppinion in Neurology“ a celá řada dalších odborných materiálů včetně možnosti zakoupit si dvousvazkovou „Klinickou neurologii – část speciální“, která byla na sjezdu pokřtěna. V tomto směru byl sjezd velmi produktivní, neboť v jeho průběhu byla pokřtěna ještě další kniha, Myasthenia gravis J. Piťhy a spoluautorů.

Mezinárodní setkání neurologů bylo také společenskou událostí a možností k neformálním diskuzím. Již od prvního dne sjezdu, kdy se konala plenární schůze členů České neurologické společnosti ČLS JEP, byly připraveny pro účastníky nejrůznější možnosti společenského a kulturního vyžití. V úvodu galavečera 26. listopadu 2010 byly předány ceny vítězům soutěže České neurologické společnosti ČLS JEP za rok 2009.

Cena ČNS za vynikající originální práci:

Bednařík J, Vlčková-Moravcová E, Bursová S, Bělobradková E, Dušek L, Sommer C. Etiology of small-fiber neuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System 2009; 14: 177–183.

Cena ČNS za vynikající krátké sdělení či kazuistiku:

Jech R, Bareš M, Urgošík D, Černá O, Klement P, Adamovičová M, Růžička E, Příhodová I, Ošlejšková H. Deep brain stimulation in acute management of status dystonicus. Movement Disorders 2009; 24: 2291–2292.

Byla předána cena časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za nejlepší publikovanou práci v roce 2010:

Košťálová M, Bednařík J, Skutilová S, Mitášová A, Bártková E, Šajgalíková K, Demovičová A, Dušek L. Porovnání tíže afázie u demence a cévní mozkové příhody pomocí MASTcz a její vztah k tíži kognitivního deficitu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106: 246–252.

Oceněny byly také tři nejlepší postery 24. českého a slovenského neurologického sjezdu.

Oficiálně 24. český a slovenský neurologický sjezd v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové ukončil předseda České neurologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. s pozváním do Brna na 25. český a slovenský neurologický sjezd ve dnech 23. až 26. listopadu 2011.

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Neurologická klinika LF UK a FN

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e-mail: talab@fnhk.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se