Onkologie v gynekologii a mammologii


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2011; 150: 300-301
Kategorie: Sjezdy

Brno, 7. až 8. ledna 2011

„Mezioborová spolupráce je důležitou podmínkou kvalitní onkologické léčby“ – tato myšlenka je základním cílem již tradičně pořádaného sympózia s názvem „Onkologie v gynekologii a mammologii“. První ročník kongresu se konal v roce 1996 v Brně. Pracovala jsem v té době nově ve Fakultní porodnici (dnes součást FN Brno) a hlavní náplní mé práce byla komplexní konzervativní léčba (teleterapie, brachyterapie, chemoterapie, hormonoterapie a později i cílená léčba včetně léčby symptomatické) nemocných s gynekologickými malignitami a s karcinomem prsu.

Tehdy jsem si uvědomila zvýšenou potřebu vzájemné komunikace a větší spolupráce s gynekology i ostatními odbornými lékaři, kteří se zde o pacientky s karcinomem prsu a dalšími gynekologickými malignitami starali. Stejně důležité bylo sledování novinek a zejména jejich co nejrychlejší zavádění do klinické praxe. Tak se zrodil nápad uspořádat sympozium, které by tyto cíle pomohlo naplnit.

Letos se ve dnech 7. až 8. ledna 2011 konal 16. ročník za účasti cca 200 lékařů z oboru diagnostiky, histopatologie, chirurgie, radiační a klinické onkologie a gynekologie z Čech, Moravy i Slovenska. Hlavním tématem letošního odborného programu byly novinky a kontroverze v diagnostice a léčbě karcinomu prsu a gynekologických malignit. Posluchači mohli v lékařské sekci vyslechnout 40 zajímavých prezentací, diskutovat a vyměňovat si vlastní zkušenosti. Zájem vyvolala zejména přehledná sdělení týkající se screeningu karcinomu prsu, informace a doporučení pro sledování žen se zvýšeným rizikem výskytu karcinomu prsu, význam vyšetření sentinelové uzliny u karcinoma in situ, doporučení pro sledování kvality péče o nemocné, moderní ozařovací techniky, léčba karcinomu prsu v těhotenství, nové možnosti biologické léčby, roboticky asistované operace u gynekologických malignit a nová doporučení pro léčbu karcinomu endometria ve vztahu k nové FIGO klasifikaci.

Výhodou tohoto takřka monotematicky zaměřeného sympozia je možnost postupně v čase navazovat na již probraná témata a diskutovat stále složitější a kontroverznější problematiku. Neprezentujeme jen svoje úspěchy, ale snažíme se pojmenovat i svoje chyby a omyly, diskutujeme o hraničních případech a snažíme se vzájemně obohatit o své zkušenosti z praxe. Mezi oblíbené přednášky patří také stručná shrnutí výsledků nejnovějších studií, které byly většinou nedlouho před tím prezentovány na významných zahraničních kongresech. V tomto případě je naším cílem dostat novinky z klinického výzkumu co nejrychleji do běžné každodenní praxe.

Oblíbenou součástí sympozia bývají panelové diskuze, jejichž cílem je dojít ke společnému konsenzu v případě ne zcela jasných diagnostických či léčebných doporučení. Opakovaně se diskutuje adekvátní rozsah chirurgických výkonů, počty odstraněných lymfatických uzlin, dostatečná šířka lemu zdravé tkáně, kvalita diagnostických i histopatologicých vyšetření, indikace adjuvantní léčby v návaznosti na radikalitu a adekvátnost provedených operací, indikace k systémové léčbě a vzájemná sekvence léčebných modalit. Řada zde vytvořených výstupů se stává podkladem pro návrh na změny v odborných doporučeních. Dalo by se zjednodušeně říci, že prezentace a především diskuze pomáhají usnadnit pochopení dané problematiky napříč jednotlivými odbornostmi.

Kromě sekce lékařské je toto sympozium určeno od roku 2006 i pro nelékařské zdravotnické profese. Letos se konal 6. ročník a tématem byly zátěžové situace pro středně zdravotnický personál, kvalita a bezpečnost prováděné ošetřovatelské péče na onkologii, moderní přístrojové vybavení a nové možnosti v diagnostice a radioterapii. Této sekce se účastní především zdravotní sestry, radiologičtí asistenti, psychologičtí a rehabilitační pracovníci, technici aj. Odprezentováno bylo 24 přednášek.

Dalších osm sdělení bylo uveřejněno formou posteru.

Program sympozia je uveřejněn na stránkách ČOS ČLK JEP  www.linkos.cz/kongresy a na stránkách Občanského sdružení SOVA (Sdružení Občanů pro podporu Vzdělávacích Aktivit) www.ossova.cz. V brzké době bude na obou adresách uveřejněn též sborník s texty letošních prezentací.

MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Onkologická klinika FN Olomouc

e-mail: neumanova.ren@volny.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Článek Úvodník
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Zprávy
Článek Knihy
Článek Zprávy
Článek Zprávy JCL

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se