Diabetes mellitus v kostce. Průvodce pro každodenní praxi
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Perušičová J. Diabetes mellitus v kostce. Průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 151. ISBN 978-80-7345-303-9.

Léčba diabetu je v současné době již multidisciplinární záležitostí. Na terapii diabetu a jeho pozdních komplikací spolupracují neurologové, nefrologové, kardiologové, oftalmologové, dermatologové a další specialisté. Monotematicky cílené publikace se zaměřením na specifický vliv diabetu na jednotlivé orgánové skupiny by mohly být odpovědí na vzrůstající potřebu rychlého předávání novinek mezi specialisty různých odborností v dnešní diabetologii. Takto zaměřena je i publikace z edice Současná diabetologie od prof. Perušičové Diabetes mellitus v kostce – průvodce pro každodenní praxi. Tato edice nám nyní bude přinášet nejnovější poznatky v diagnostice a léčbě diabetu a jeho komplikací.

V úvodu ke knize najdeme historický citát z roku 1783: „Žádná nemoc nevykazuje tak malý pokrok ve svém průběhu, teorii či léčbě jako diabetes“ (Francis Home, Edinburgh 1783). V jak velkém protikladu poté vyznívá citát od prof. Homa z Oxfordské univerzity z roku 2005 „Žádná nemoc nevykazuje takový pokrok v diagnostice a léčbě jako diabetes v posledních 10 až 20 letech“! Následně nás autorka seznámí s přehledně zpracovanou současnou epidemiologickou situací v oblasti diabetu, rizikovými faktory a současnou klasifikací diabetu a poruch glukózové homeostázy. V kapitole věnované patofyziologii se autorka věnuje mechanizmům sekrece inzulinu, struktuře a funkci inzulinového receptoru, inzulinové signalizační kaskádě a úloze inkretinů v regulaci glukózové homeostázy.

V části zaměřené na diagnostická kritéria diabetu najdeme jak rozhodovací meze hladiny glukózy v krvi, tak i diferenciálně diagnostická kritéria pro jednotlivé typy diabetu, doporučení, kdy zvažovat v diagnostice geneticky podmíněnou formu diabetu, a doporučené postupy pro každodenní klinickou praxi.

Kapitola Strategie léčby diabetu nás seznámí s historickým vývojem léčby diabetu, připomene často nedoceňovanou úlohu nefarmakologických léčebných opatření a důležitou úlohu edukace v komplexní terapii diabetu. V části věnované vlastní léčbě inzulinem najdeme charakteristiku jednotlivých druhů inzulinů i inzulinové režimy včetně doporučení pro individualizaci léčby inzulinem. Název perorální antidabetika je v současnosti někdy nesprávně používán i pro některé léky, které snižují glykemii, ale perorálně je podávat nelze; jedná se o analoga GLP-1 a amylinová analoga. V této publikaci je pro tuto skupinu užíván termín neinzulinová antidiabetika. Zvláštní pozornost je poté věnována praktickým doporučením v oblasti možných kombinací neinzulinových antidiabetik, výhodám a nevýhodám jednotlivých léčebných režimů. Kapitola s názvem Chronické komplikace nás provede problematikou retinopatie, nefropatie a polyneuropatie včetně klinické symptomatologie, diagnostických a terapeutických možností.

V části Prediabetes nás autorka seznámí s diagnostickými kritérii, možnostmi nefarmakologické a farmakologické terapie prediabetu. Následně je zde stručně zpracována problematika obezity, metabolického syndromu a preventivních opatření.

Jen obtížně si lze představit, že by v dnešní publikaci věnované diabetu nebyla zahrnuta problematika edukace, která je dnes již neoddělitelnou součástí strategie léčby diabetu. Odborné společnosti a resortní komise jednotlivých zemí se zasadily o iniciaci národních edukačních diabetologických programů a byly také stanoveny standardy jednotlivých edukací. V této publikaci najdeme přehled současných edukačních programů a klinických studií v oblasti edukací u nás i ve světě.

Na závěr knihy v kapitole Co to je, když se řekne najdeme nejčastěji používané pojmy a zkratky z oboru diabetologie a také seznam diabetologických center v ČR.

Nyní se již jen zbývá těšit na další publikace z edice Současná diabetologie, která nás bude provázet novinkami v tak dynamicky se rozvíjejícím se oboru, jakým bez jakýchkoliv pochyb je současná diabetologie.

MUDr. Petr Žák

www.fnusa.cz

e-mail: petr.zak@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 17. 4. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se