Diabetes mellitus v kostce. Průvodce pro každodenní praxi
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Perušičová J. Diabetes mellitus v kostce. Průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 151. ISBN 978-80-7345-303-9.

Léčba diabetu je v současné době již multidisciplinární záležitostí. Na terapii diabetu a jeho pozdních komplikací spolupracují neurologové, nefrologové, kardiologové, oftalmologové, dermatologové a další specialisté. Monotematicky cílené publikace se zaměřením na specifický vliv diabetu na jednotlivé orgánové skupiny by mohly být odpovědí na vzrůstající potřebu rychlého předávání novinek mezi specialisty různých odborností v dnešní diabetologii. Takto zaměřena je i publikace z edice Současná diabetologie od prof. Perušičové Diabetes mellitus v kostce – průvodce pro každodenní praxi. Tato edice nám nyní bude přinášet nejnovější poznatky v diagnostice a léčbě diabetu a jeho komplikací.

V úvodu ke knize najdeme historický citát z roku 1783: „Žádná nemoc nevykazuje tak malý pokrok ve svém průběhu, teorii či léčbě jako diabetes“ (Francis Home, Edinburgh 1783). V jak velkém protikladu poté vyznívá citát od prof. Homa z Oxfordské univerzity z roku 2005 „Žádná nemoc nevykazuje takový pokrok v diagnostice a léčbě jako diabetes v posledních 10 až 20 letech“! Následně nás autorka seznámí s přehledně zpracovanou současnou epidemiologickou situací v oblasti diabetu, rizikovými faktory a současnou klasifikací diabetu a poruch glukózové homeostázy. V kapitole věnované patofyziologii se autorka věnuje mechanizmům sekrece inzulinu, struktuře a funkci inzulinového receptoru, inzulinové signalizační kaskádě a úloze inkretinů v regulaci glukózové homeostázy.

V části zaměřené na diagnostická kritéria diabetu najdeme jak rozhodovací meze hladiny glukózy v krvi, tak i diferenciálně diagnostická kritéria pro jednotlivé typy diabetu, doporučení, kdy zvažovat v diagnostice geneticky podmíněnou formu diabetu, a doporučené postupy pro každodenní klinickou praxi.

Kapitola Strategie léčby diabetu nás seznámí s historickým vývojem léčby diabetu, připomene často nedoceňovanou úlohu nefarmakologických léčebných opatření a důležitou úlohu edukace v komplexní terapii diabetu. V části věnované vlastní léčbě inzulinem najdeme charakteristiku jednotlivých druhů inzulinů i inzulinové režimy včetně doporučení pro individualizaci léčby inzulinem. Název perorální antidabetika je v současnosti někdy nesprávně používán i pro některé léky, které snižují glykemii, ale perorálně je podávat nelze; jedná se o analoga GLP-1 a amylinová analoga. V této publikaci je pro tuto skupinu užíván termín neinzulinová antidiabetika. Zvláštní pozornost je poté věnována praktickým doporučením v oblasti možných kombinací neinzulinových antidiabetik, výhodám a nevýhodám jednotlivých léčebných režimů. Kapitola s názvem Chronické komplikace nás provede problematikou retinopatie, nefropatie a polyneuropatie včetně klinické symptomatologie, diagnostických a terapeutických možností.

V části Prediabetes nás autorka seznámí s diagnostickými kritérii, možnostmi nefarmakologické a farmakologické terapie prediabetu. Následně je zde stručně zpracována problematika obezity, metabolického syndromu a preventivních opatření.

Jen obtížně si lze představit, že by v dnešní publikaci věnované diabetu nebyla zahrnuta problematika edukace, která je dnes již neoddělitelnou součástí strategie léčby diabetu. Odborné společnosti a resortní komise jednotlivých zemí se zasadily o iniciaci národních edukačních diabetologických programů a byly také stanoveny standardy jednotlivých edukací. V této publikaci najdeme přehled současných edukačních programů a klinických studií v oblasti edukací u nás i ve světě.

Na závěr knihy v kapitole Co to je, když se řekne najdeme nejčastěji používané pojmy a zkratky z oboru diabetologie a také seznam diabetologických center v ČR.

Nyní se již jen zbývá těšit na další publikace z edice Současná diabetologie, která nás bude provázet novinkami v tak dynamicky se rozvíjejícím se oboru, jakým bez jakýchkoliv pochyb je současná diabetologie.

MUDr. Petr Žák

www.fnusa.cz

e-mail: petr.zak@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 17. 4. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se