Diabetes mellitus a reprodukční funkce
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Piťhová P, Perušičová J, Zámečník L. Diabetes mellitus a reprodukční funkce. Praha: Maxdorf 2012. 117 stran. ISBN 978-80-7345-312-1.

Sexuální chování u lidí je komplikovaná stránka života, spokojený sexuální život je neoddělitelnou součástí celkového tělesného a duševního zdraví. Na náš knižní trh nyní přichází publikace, ve které najdeme podrobně zpracovanou problematiku sexuality u pacientů s diabetem.

V úvodu se MUDr. Zámečník v kapitole „Sexuální dysfunkce“ věnuje problematice mužských sexuálních dysfunkcí, zejména v klinické praxi nejčastěji se objevující erektilní dysfunkci, dále poruchám ejakulace a poruchám libida. Další část je poté věnována problematice ženských sexuálních dysfunkcí a zejména jejich etiologii. Autor se zde věnuje organickému a psychogennímu podkladu sexuální dysfunkce u žen. Není opomenuta problematika složky emotivní v etiopatogenezi ženských sexuálních dysfunkcí. Autor zde upozorňuje na významný rozdíl mezi mužskou a ženskou sexualitou, kdy u muže v oblasti sexuálních dysfunkcí dominuje problematika periferní genitální stimulace v protikladu s významným podílem emocí a psychosomatické problematiky u žen.

V úvodu kapitoly s názvem „Diabetes mellitus a jeho vliv na reprodukční systém“ nás MUDr. Piťhová seznamuje s přehledem nejčastějších poruch u mužů a u žen. Opět je zde zdůrazněna multifaktoriální etiologie sexuálních dysfunkcí u žen, kdy je přítomna jak složka interpersonální, sociální, psychologická, tak i biologická. Vzhledem k významné roli deprese nebo nízkého sebehodnocení v etiopatogenezi sexuální dysfunkce jsou zde doporučeny modality k aktivnímu screeningu sexuálních dysfunkcí u pacientek léčených pro depresivní onemocnění.                         

Následně se autorka podrobně věnuje terapeutickým možnostem léčby erektilní dysfunkce, včetně kontraindikací pro farmakoterapii. Najdeme zde kvalifikovaný komentář k současným, v médiích často inzerovaným potravinovým doplňkům s L-argininem, kdy množství L-argininu v běžné bílkovinné stravě je zcela dostatečné a jeho další substituce tedy zbytečná. Autorka dále zmiňuje různé komerčně inzerované preparáty nebo přístroje a usnadňuje tím čtenáři orientaci v současných mediálně inzerovaných komerčních možnostech léčby sexuální dysfunkce.            

V kapitole s názvem „Hypogonadizmus“ autorka uvádí mimo jiné závěry z epidemiologických studií v oblasti sexuálních dysfunkcí, kdy muži s nižší hladinou testosteronu měli zvýšenou morbiditu na kardiovaskulární a onkologická onemocnění.

Prof. Perušičová se v kapitole s názvem „Antikoncepce u žen s diabetem“ věnuje současným možnostem, je zde zdůrazněn esenciální význam antikoncepce u žen. Kdy antikoncepce umožňuje pacientkám s diabetem správné naplánování gravidity a tím významně snižuje zdravotní rizika gravidity pro matku i dítě. Najdeme zde stručnou charakteristiku jednotlivých možností antikoncepce včetně posouzení benefitů a rizik u pacientek s diabetem.

MUDr. Piťhová nás v části „Gestační diabetes“ uvede do této v současnosti tak často frekventované problematiky. Najdeme zde podrobně zpracovánu problematiku farmakoterapie v graviditě. Zejména je zde zmíněna terapie metforminem, kdy klinické studie neprokázaly jeho teratogenitu. Podle uvedených studií se metformin v budoucnu zřejmě stane možnou léčebnou alternativou u pacientek s gestačním diabetem a významnou inzulinovou rezistencí. Autorka také upozorňuje na časté selhání monoterapie metforminem v dosažení cílových hodnot glykemie v graviditě a možné nežádoucí odsouvání zahájení inzulinoterapie u takto léčených pacientek. Najdeme zde i základní doporučení ohledne časování a vedení porodu u pacientek s diabetem. V závěru publikace najdeme problematiku těhotenství a diabetu 1. typu s popisem průběhu spotřeby inzulinu v graviditě. Není opomenuta ani problematika laktace a odpovídající redukce dávek inzulínu v tomto pro matku i dítě důležitém období.

Svým praktickým pojetím může publikace pomoci jak studentům v pregraduální výuce, tak i lékařům v každodenní klinické praxi.

MUDr. Petr Žák

www.fnusa.cz

e-mail: petr.zak@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 12. 4. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se