Arachnoid cysts, arachnoidální cysty mozku a míchy (Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Novák Z et al. Arachnoid cysts, arachnoidální cysty mozku a míchy.

Praha: Maxdorf 2013. Počet stran 181. ISBN 978-80-7345-288-9

Kniha brněnských autorů prof. Nováka, MUDr. Chrastiny a Ing. Říhy je zajímavou studií vlastního materiálu arachnoidálních cyst. Poskytuje ale i přehled o genezi a výskytu těchto lézí.

Autoři správně uvádějí, že před zavedením zobrazovacích metod, hlavně CT a MR, do klinické praxe, jsme toto onemocnění diagnostikovali jen náhodně. Rovněž operační léčba, která byla zpočátku spíše intuitivní a radikální, byla nahrazena dalšími doplňujícími vyšetřeními a velké radikální operace byly vystřídány neuroendoskopií.

V úvodních kapitolách je popsán embryonální vznik arachnoidálních cyst, jejich diagnostika a příčiny potíží s nimi spojené. Řada těchto cyst bývá totiž zhusta dlouhodobě observována, aniž by si vyžádala chirurgický zákrok.

Hlavní část monografie je věnována endoskopické léčbě spojené s navigací. Jsou rozebrány jednotlivé oblasti s nejčastějším výskytem těchto cyst. Práce je doplněna zajímavými kazuistikami.

Myslím si, že určitě důležitým přínosem práce a v našich krajích nepříliš obvyklým řešením, je její dvojjazyčnost. Kniha je totiž psána anglicky s českým překladem nebo obráceně. To jí zaručuje určitou možnost k nadnárodní distribuci.

Literatura je bohatá, obsahuje i některé dnes již historické práce ve světové i české literatuře.

Velkou část publikace tvoří fotografický materiál, který je tvořen snímky arachnoidálních cyst se zobrazením přístupů. Součástí dokumentace jsou i snímky ze zobrazovacích metod, které byly doplněny obrázky cyst před výkonem a po něm. Zde autoři upozorňují na jeden ze závažných závěrů práce, že totiž trvá nejistota ve vztahu reziduálního objemu arachnoidální cysty a klinického výsledku. Autoři sami uvádějí, že zvláště u starších pacientů není korelace mezi stupněm redukce objemu cysty a stupněm klinického zlepšení nemocného. Z tohoto hlediska je rovněž zajímavý závěr, že nejlepších výsledků bylo dosaženo u supratentoriálních cyst mimo střední jámu lební a nejnižší podíl snížení objemu operované cysty byl u zadní jámy lební. V poslední době se autoři zabývali též využitím MR-traktografie v operační léčbě arachnoidálních cyst.

Značná část práce je věnována endoskopické technice. Dozvíme se rovněž o historickém vývoji neuroendoskopie ve světě, ale i na samotném pracovišti ve FN u sv. Anny v Brně. Zajímavý je i popis neuroendoskopického vybavení, které používá klinika v současnosti.

Kniha autorů Nováka, Chrastiny a Říhy je velmi přínosnou a zajímavou studií kapitoly v neurochirurgii, kterou představují arachnoidální cysty v nitrolebí. Neurochirurg si ověří své vlastní zkušenosti, neurolog a radiolog zjistí, co může od své případné indikace čekat, a ostatní lékaři i vzdělaná veřejnost se dozvědí o dalších pokrocích v medicíně.

Jistě zajímavým pokusem je dvojjazyčnost studie. Budoucnost ukáže, zda tato forma se může stát v našich krajinách obvyklou.

prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc.

www.fnbrno.cz

e-mail: vsmrcka@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 25. 9. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se