Vaskulární diagnostika a intervenční výkony
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Procházka V, Čížek V et al. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 217. ISBN 978-80-7345-284-1

Kniha „Vaskulární diagnostika a intervenční výkony“ je podle svých autorů Václava Procházky a Vladimíra Čížka primárně určena pro střední zdravotnický personál na katetrizačních sálech a angiolinkách (radiologičtí asistenti, sestry) a studenty lékařských fakult. Vzhledem ke svému obsahu a formě v ní ale najdou řadu užitečných informací pro sebe i své pacienty i lékaři všech oborů přicházejících s angiografickými výkony do kontaktu (angiologové, chirurgové, neurologové apod.). Zcela jistě může být ale také prospěšná i lékařům, kteří se vaskulárními intervencemi přímo zabývají – ať už v začátcích své praxe či pro rychlé zopakování a oživení méně používaných informací či postupů.

Kniha vyniká přehledností a jasnou strukturou. V úvodu každé kapitoly je bodově nastíněn její obsah, přínos pro čtenáře a taktéž předpokládaná časová náročnost prostudování. Na konci kapitoly pak je vždy stručné shrnutí problematiky a připojeny jsou i kontrolní otázky a úlohy k ověření pochopení tématu. Nepravidelně jsou v textu vloženy i krátké, ale pro běžnou praxi (či ještě lepší pochopení problematiky) velmi užitečné osobní poznámky autorů. Text je vhodně doplněn množstvím kvalitní obrazové dokumentace v podobě snímků ze zobrazovacích metod a ilustrativních schémat a fotografií.

Členění kapitol je následující: Obecná část (zahrnující mj. přehled instrumentaria, problematiky kontrastních látek atd.); Základy anatomie cév; Zobrazovací metody ve vaskulární diagnostice (včetně základů jejich principů); Péče o pacienta a ochrana před riziky (zahrnující péči před, v průběhu a po výkonu, přístupové cesty, radiační ochranu atd.); Základní terapeutické intervence (zahrnující přehled jednotlivých nejběžnějších výkonů včetně základních klinických informací souvisejících s těmito výkony, indikací, stručného postupu atd.).

Množství a spektrum použité zdrojové literatury uváděné na konci kapitol je relativně malé. Nicméně vzhledem k orientaci knihy dominantně na praktickou stránku věci a k vlastním zkušenostem autorů se to nejeví jako zásadní problém, naopak obsáhlé rozbory aktuálních publikací k jednotlivým tématům by v tomto případě byly na úkor přehledného charakteru knihy.

Lze konstatovat, že se autorům touto knihou podařilo kvalitně doplnit a rozšířit stávající českou literaturu zabývající se angiografickou tématikou, a jak již bylo zmíněno, publikace má dobrý předpoklad využití pro každého, kdo s těmito výkony přichází do kontaktu.

prof. MUDr. Vlastimil A. Válek, CSc., MBA

MUDr. Jakub Hustý Ph.D.

Radiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice

Jihlavská 20

625 00 Brno

e-mail: v.valek@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 9. 1. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se