Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Landor I, Vavřík P, Gallo J, Sosna A. Revizní operace totálních náhrad kyčelního kloubu. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 397. ISBN 978-80-7345-254-4

Autory knihy jsou prof. MUDr. Ivan Landor, CSc., prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. z 1.ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol v Praze a doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D. Doc. Gallo je z ortopedické kliniky LF UP a FN Olomouc a jako další autor s celým týmem dlouhodobě spolupracuje. Autorský kolektiv doplňuje 14 spoluautorů.

1. ortopedická klinika 1. LF UK má největší odborné zkušenosti v revizních operacích totálních náhrad kyčelních kloubů v ČR a díky profesoru A. Sosnovi i velký vědecko-výzkumný potenciál. Proto je zcela logické, že autoři z uvedených pracovišť zpracovali své odborné zkušenosti do knižní podoby.

S prodlužující se délkou života přibývá nemocných s těžkými degenerativními i jinými onemocněními kyčelního kloubu. V dnešní době má mnoho set tisíc nemocných v naší republice implantovanou kloubní náhradu. Přes veškerý pokrok však většina velkých ortopedických pracovišť i klinik v současnosti udává, že reimplantace totálních endoprotéz představují 25–30 % všech na pracovištích prováděných endoprotetických výkonů. Přitom reoperace v chirurgii a ortopedii jsou vždy podstatně obtížnější než primární výkon. U revizních operací totálních náhrad kyčelních kloubů to platí ještě výrazněji.

Monografie má celkem 397 stran. Po krátkém výstižném historickém úvodu následují 4 kapitoly věnované různým příčinám selhání endoprotéz.

Dalších 5 kapitol pojednává o interní péči o nemocné s revizními operacemi, anesteziologické problematice, taktice použití kostních štěpů, náhradě krevních ztrát a základních zásadách rehabilitace.

První autor monografie zpracoval kapitoly 11–15. Ty jsou hlavním odborným sdělením a „kuchařkou“ pro operatéry. Z textu je jasně patrná hluboká odborná znalost i praktická zkušenost. Kapitola 16 se zabývá periprotetickými zlomeninami, kterých bohužel v poslední době přibývá. Přitom tento typ zlomeniny častokrát ohrožuje i život nemocného. U téměř 10 % implantovaných kloubních náhrad dojde během jejich fungování k nějaké komplikaci. Nejčastějším problémem je aseptické uvolnění. Naštěstí infekční komplikace jsou méně časté, ale o to více devastující. Proto je další významná kapitola 18 věnována strategii léčby hluboké infekce náhrad kyčelního kloubu. Závěr monografie je věnován komplikacím, se kterými se může operatér setkat u revizních operačních výkonů. V kapitole 20 jsou podrobně popsány možné komplikace z poranění nervů a v kapitole 21 cévní komplikace revizních výkonů kyčelního kloubu. Na konci monografie je přehled zkratek, seznam obrázků a rejstřík.

Každou kapitolu doplňuje podrobný seznam nejnovější odborné literatury. Monografie je logicky členěna a má podle mého názoru velmi dobré moderní a přehledné grafické zpracování. Také fotodokumentace i obrázky jsou názorné a kvalitní. Kniha je určena hlavně ortopedům a traumatologům, kteří se věnují problematice endoprotetiky. Monografie je jako celek velmi přínosná a nepochybně se zařadí mezi základní publikace současné odborné ortopedické literatury.

doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc., F.I.C.S.

Chirurgické pracoviště SurGal Clinic, s.r.o.

Drobného 38-40

602 00 Brno

e-mail: drvokurka@gmail.cz

Doručeno do redakce: 14. 1. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se