Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Vrablík M. Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 96. ISBN 978-80-7345-299-5

Kniha doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., která je věnována problematice farmakoterapie poruch metabolizmu lipidů, odráží nejnovější stav našeho poznání v této oblasti. V úvodní kapitole jsou navíc ve stručnosti uvedeny i nezbytné informace z oblasti patofyziologie dyslipidemií, především je zde vysvětlena velmi aktuální problematika inzulinorezistentní dyslipidemie. Ta se dostává v posledních letech do popředí zájmu klinických pracovníků v souvislosti s epidemií diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndromu v naší populaci. V úvodní kapitole autor také informuje čtenáře o klasifikaci dyslipidemií a uvádí zde základní kroky, které musejí předcházen event. zahájení farmakoterapie hypolipidemiky: je zde stručně vysvětleno, kdy je farmakoterapie indikována, kdy má být zahájena, jaké jsou její cíle a jaká její strategie. V dalších částech je kniha členěna do logických a na sebe dobře navazujících kapitol:

V kapitole „Farmakologická léčba“ jsou jednotlivá hypolipidemika popsána z hlediska jejich mechanizmu účinku, vlivu na krevní lipidy, jejich indikací, nežádoucích účinků a tolerance. Uvedeny jsou i základní informace o důkazech pro použití konkrétních hypolipidemik na základě výsledků klinických studií. Další kapitola „Nefarmakologická léčba s farmakologickými účinky“ obdobným způsobem rozebírá možnosti terapeutického využití omega-3 mastných kyselin a rostlinných sterolů a stanolů v léčbě dyslipidemií. V kapitole „Kombinační hypolipidemická farmakoterapie“ je velmi přehledně popsána problematika kombinace hypolipidemik jak z hlediska strategie jejího použití, tak i z hlediska účinnosti a bezpečnosti jednotlivých kombinací. Uvedeny jsou i konkrétní vhodné kombinace hypolipidemik pro dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu, triglyceridů a HDL-cholesterolu. Poslední kapitola „Budoucnost léčby dyslipidemie – aktuální stav“ je věnována perspektivám farmakoterapie jak z hlediska nových hypolipidemik včetně již nastupujících preparátů ze skupiny tzv. biologické léčby, tak i z hlediska budoucího využití stávajících skupin hypolipidemik.

Kniha je zpracována na základě vynikající znalosti celé problematiky poruch metabolizmu lipidů, text je přitom stručný a dobře srozumitelný. Vlastní odborný text zabírá jen 77 stran malého formátu a je doplněn 15 obrázky, 17 tabulkami, přehledem použitých zkratek a rejstříkem. To vše činí z této práce velmi čtivou a přehlednou útlou knížku, která se snadno vejde do kapsy a která může být pomocníkem lékařům v jejich každodenní praxi. Její předností je také to, že umožní rychlou orientaci v rozhodování o způsobu léčby nemocných s dyslipidemií, aniž by bylo nutné studovat rozsáhlejší publikace.

Domnívám se, že kniha doc. MUDr. Michala Vrablíka je velmi zdařilé dílo, které si nepochybně nalezne své místo v rukou lékařů všech odborností, kteří se ve své praxi setkávají s nemocnými s poruchami metabolizmu lipidů.

doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny

Pekařská 53

656 91 Brno

e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 1. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se