Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře
(Z odborné literatury)


Kategorie: Vychází pouze online

Vrablík M. Farmakoterapie dyslipidemie. Průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf 2012. Počet stran 96. ISBN 978-80-7345-299-5

Kniha doc. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., která je věnována problematice farmakoterapie poruch metabolizmu lipidů, odráží nejnovější stav našeho poznání v této oblasti. V úvodní kapitole jsou navíc ve stručnosti uvedeny i nezbytné informace z oblasti patofyziologie dyslipidemií, především je zde vysvětlena velmi aktuální problematika inzulinorezistentní dyslipidemie. Ta se dostává v posledních letech do popředí zájmu klinických pracovníků v souvislosti s epidemií diabetes mellitus 2. typu a metabolického syndromu v naší populaci. V úvodní kapitole autor také informuje čtenáře o klasifikaci dyslipidemií a uvádí zde základní kroky, které musejí předcházen event. zahájení farmakoterapie hypolipidemiky: je zde stručně vysvětleno, kdy je farmakoterapie indikována, kdy má být zahájena, jaké jsou její cíle a jaká její strategie. V dalších částech je kniha členěna do logických a na sebe dobře navazujících kapitol:

V kapitole „Farmakologická léčba“ jsou jednotlivá hypolipidemika popsána z hlediska jejich mechanizmu účinku, vlivu na krevní lipidy, jejich indikací, nežádoucích účinků a tolerance. Uvedeny jsou i základní informace o důkazech pro použití konkrétních hypolipidemik na základě výsledků klinických studií. Další kapitola „Nefarmakologická léčba s farmakologickými účinky“ obdobným způsobem rozebírá možnosti terapeutického využití omega-3 mastných kyselin a rostlinných sterolů a stanolů v léčbě dyslipidemií. V kapitole „Kombinační hypolipidemická farmakoterapie“ je velmi přehledně popsána problematika kombinace hypolipidemik jak z hlediska strategie jejího použití, tak i z hlediska účinnosti a bezpečnosti jednotlivých kombinací. Uvedeny jsou i konkrétní vhodné kombinace hypolipidemik pro dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu, triglyceridů a HDL-cholesterolu. Poslední kapitola „Budoucnost léčby dyslipidemie – aktuální stav“ je věnována perspektivám farmakoterapie jak z hlediska nových hypolipidemik včetně již nastupujících preparátů ze skupiny tzv. biologické léčby, tak i z hlediska budoucího využití stávajících skupin hypolipidemik.

Kniha je zpracována na základě vynikající znalosti celé problematiky poruch metabolizmu lipidů, text je přitom stručný a dobře srozumitelný. Vlastní odborný text zabírá jen 77 stran malého formátu a je doplněn 15 obrázky, 17 tabulkami, přehledem použitých zkratek a rejstříkem. To vše činí z této práce velmi čtivou a přehlednou útlou knížku, která se snadno vejde do kapsy a která může být pomocníkem lékařům v jejich každodenní praxi. Její předností je také to, že umožní rychlou orientaci v rozhodování o způsobu léčby nemocných s dyslipidemií, aniž by bylo nutné studovat rozsáhlejší publikace.

Domnívám se, že kniha doc. MUDr. Michala Vrablíka je velmi zdařilé dílo, které si nepochybně nalezne své místo v rukou lékařů všech odborností, kteří se ve své praxi setkávají s nemocnými s poruchami metabolizmu lipidů.

doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny

Pekařská 53

656 91 Brno

e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 2. 1. 2013


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se