Vzpomínka na emeritního primáře interního oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., ve Zlíně, prim. MUDr. Rostislava Lukaštíka


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(9): 1013
Kategorie: Osobní zprávy

Contra vim mortis non est medicamen in hortis

Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina

V pondělí 30. července 2007 zemřel ve věku 81 let emeritní přednosta interního oddělení A Krajské nemocnice T. Bati, a.s., ve Zlíně, prim. MUDr. Rostislav Lukaštík.


Prim. MUDr. Rostislav Lukaštík se narodil 6. dubna 1926 v Přerově. Po vystudování Lékařské fakulty Palackého univerzity v Olomouci v červnu roku 1951 začal pracovat na interním oddělení ve vsetínské nemocnici u prim. MUDr. Vejrosty, na kterého po celý život vzpomínal a vždy se považoval za jeho žáka. Životní cesta prim. MUDr. Lukaštíka nebyla lehká, protože jeho tatínek byl sokolský starosta, za války působil v odbojové organizaci Obrana národa a v roce 1948 byl odsouzen na 10 let vězení v Leopoldově. Do Závodního ústavu národního zdraví v Gottwaldově (Zlíně) byl poslán v roce 1955 jako odborný internista a kardiolog. Odtud přešel na místo zástupce přednosty Interního oddělení Baťovy nemocnice prim. MUDr. F. Fojtíka. Další desetiletí pak působil jako ordinář pro kardiologii. V roce 1968 se stal iniciátorem vzniku Kardiologických dnů, které proslavily Zlín po celé republice a sám byl opakovaně zvolen za člena výboru České kardiologické společnosti. Prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, významný český kardiolog, ve své životopisné knize Česká kardiologie a kardiologové o panu primáři MUDr. Lukaštíkovi píše jako o zakladateli Výročních kardiologických dnů ve Zlíně. V roce 1971 se interna v Baťově nemocnici rozděluje na dvě části. Přednostou Interního oddělení A se stal MUDr. Lukaštík, oddělení B vedl prim. MUDr. Jaroslav Rybka, CSc.

Interní oddělení A se pod vedením MUDr. Lukaštíka zaměřilo na kardiologii. Jako aktivní člen Československé kardiologické společnosti byl oceněn nejvyšším kardiologickým vyznamenáním „Libenského medailí“. V roce 1971 při příležitosti konání kardiologických dnů byla na jeho oddělení nemocnice okresního typu otevřena první koronární jednotka. Stala se vzorem při budování dalších koronárních jednotek v okresních nemocnicích.

Dalším záslužným počinem v jeho životě bylo otevření kardiostimulačního centra v Baťově nemocnici (1982), které bylo určeno pro spádovou oblast celého Zlínského kraje. Na jeho interním oddělení byl v roce 1989 instalován první echokardiografický přístroj v okrese. Jeho celoživotní práce byla oceněna čestným členstvím v internistické a kardiologické společnosti J.E. Purkyně.

Vychoval celou řadu zlínských kardiologů a internistů.

V roce 1983 pod jeho patronací zvítězil MUDr. Jiří Bakala na Dni mladých kardiologů v Praze s přednáškou „Možnosti nukleární kardiologie“. V historii těchto dní pořádaných Českou kardiologickou společností to bylo to jediné 1. místo udělené kardiologovi z okresního pracoviště.

Primář Lukaštík miloval svou internu a své pacienty. Jeho práce mu byla koníčkem, což dokazuje i jeho výrok: „Co myslíte, že jsem dělal, když mi bylo těžko? Šel jsem za svými pacienty do nemocnice.“

Ve svých 65 letech předal vedení interního oddělení prim. MUDr. Františku Kelovi. Dlouhou dobu se pak věnoval své milované kardiologii v ambulanci.

Myslím, že v tomto období všichni, kteří měli problémy se srdíčkem, prošli jeho oddělením nebo ambulancí.

Z jeho blízkých přátel bych jmenoval prim. doc. MUDr. Karla Kuběnu a MUDr. Františka Bakalu, které spojovala láska k hudbě, výtvarnému umění a víra. Dovolím si citovat jeho slova: „Když se jako já denně ocitáte v blízkosti smrti, musíte v něco věřit. Držíte-li pacienta za ruku a ta ruka náhle klesne, musíte věřit, že ten člověk odchází do nějakého krásného světa.“

V roce 2006 byla prim. Lukaštíkovi udělena Cena města Zlína za celoživotní obětavou práci ve službě lidem při péči o jejich zdraví v oboru interního a kardiologického lékařství, za lidský vnímavý a zodpovědný přístup k pacientům a za vynikající výsledky v uvedeném oboru medicíny.

Při příležitosti 80. výročí založení Krajské nemocnice T. Bati, a.s., bude dne 14. 9. 2007 v Městském divadle jeho práce oceněna pamětní medailí, pan primář si ji, bohužel, již nevyzvedne. Postaví se tak do řady velkých osobností Krajské nemocnice T. Bati, a.s., vedle prvního ředitele MUDr. B. Alberta, primáře MUDr. J. Černoška a dalších.

Pokud někde existuje kardiologický Olymp, a on jistě existuje, tak tam pan primář Rostislav Lukaštík určitě je a dívá se na nás.

prim. MUDr. Jiří Bakala

www.bnzlin.cz

e-mail: bakala@bnzlin.cz

Doručeno do redakce: 9. 8. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se