Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem - editorial


Autoři: M. Klabusay
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika Lékařské fakulty MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, přednosta prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(9): 918
Kategorie: Editorial

Trněný M et al. Výsledek celotělového FDG-PET vyšetření predikuje osud nemocných s difuzním velkobuněčným lymfomem jak při použití v intermediárním stagingu, tak při použití na konci standardní chemoterapie. Vnitř Lék 2007; 53(9):936 - 941

Difuzní velkobuněčný B-lymfom (diffuse large B-cell lymphoma - DLBCL) patří mezi agresivní nádory ze skupiny nonhodgkinských lymfomů, které se vyznačují vysokou proliferační aktivitou a (zčásti právě proto) patří mezi tumory potenciálně kurabilní kombinovanou chemoterapií. Osud jednotlivých nemocných s tímto nádorem se však značně liší, proto se pro odhad prognózy stále používá poměrně jednoduchý index (international prognostic index - IPI), vycházející z kombinace klinického stavu pacienta, rozsahu nádorového postižení a laboratorního nálezu.

S nástupem moderních metod léčby (vysokodávkované chemoterapie s autologní transplantací periferních kmenových buněk krvetvorby a monoklonálních protilátek, zejména anti-CD20 - rituximabu) se markantně zvýšil počet nemocných dosahujících kompletní remise (CR). O to více se pozornost obrátila k problematice tzv. minimální residuální nemoci (minimal residual disease - m.r.d.), která zůstává přítomna po ukončení léčby v organizmu a může být zdrojem relapsu nemoci, a k metodám, jež s vysokou citlivostí umožňují detekci malého množství vitálních nádorových buněk. Z laboratorních metod se u diagnózy lymfomu uplatňují techniky molekulární biologie (např. RQ-PCR) a multiparametrické flowcytometrie. Ze zobrazovacích metod zde potvrdila svou jedinečnou roli pozitronová emisní tomografie (PET).

Práce na téma prognostického významu PET v restagingu u lymfomů se v literatuře objevují až od roku 2002 (Spaepen K et al. Ann Oncol 2002; 14: 1356-1363). Srovnání s metodou 67Ga scintigrafie (Becherer A et al. Q J Nucl Med 2003; 47:14-21; Zijlstra JM et al. Br J Haematol 2003; 123: 454-462) potvrdilo lepší charakteristiky 18FDG-PET v restagingu ve vztahu k prognóze nemocných. Práce českých autorů Trněný et al následuje recentní práci Hutchings M et al. (Blood 2006; 107: 52-59) s podobnými závěry u pacientů s Hodgkinovou nemocí. Logicky vzato, podobný výsledek lze teoreticky očekávat: nemocný, u něhož dojde po 2 cyklech protinádorové léčby k negativizaci FDG-PET (tj. vitální nádorová populace klesne pod úroveň zjistitelnou touto metodou), má větší šanci na úplnou likvidaci m.r.d. následnými 4 až 6 cykly léčby než je tomu u pacienta, který negativizace FDG-PET nedosáhne. FDG-PET má dnes již své pevné místo ve stagingu a restagingu lymfomů (Cheson BD et al. J Clin Oncol 2007; 25: 579-586), ale jak se zdá, stane se v blízké budoucnosti rovněž novým prognostickým nástrojem (zatím alespoň u vybraných typů nonhodgkinských lymfomů, později možná i u dalších onkologických diagnóz).

MUDr. Martin Klabusay, Ph.D.

www.fnbrno.cz

e-mail: mklabus@fnbrno.cz

Doručeno do redakce: 23. 4. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství
Článek Úvodník

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2007 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se